Røyken steinkirke

Sist endret 05.08.2023 | Publisert 05.05.2023Akershus, Religion |

Anslått lesetid:

Røyken steinkirke i Asker er en middelaldersk langkirke av lokal rød granitt. Den steinsorten ser vi imidlertid lite til, for kirken er hvitkalket.

Middelalderkirken

Kirken har den uvanlig konkrete årsdateringen 1229. Kildene forteller at dateringen er svært usikker og spekulativ, men i mangel av noe bedre henger dette årstallet ved. Slik sett nærmer Røyken steinkirke seg nå 800-årsdagen.

Kirken har en vanlig langkirkeform, med et rektangulært skip og et kortere kor. Førstnevnte er imidlertid uvanlig kort, mens sistnevnte er uvanlig langt. Kirken framstår med en enkel arkitektur i likhet med flere samtidige granittkirker i romansk stil, i Vestfold og Østfold.

Inngangsportalen mot vest har et våpenhus og en takrytter sitter over mønet. Mot nord bygget de på 1930-tallet et sakristi.

De som kommer inn i kirken, skal vite at veggene er blitt malt flere ganger. På 1930-tallet ble eldre farger og dekorasjoner hentet fram igjen. Av middelalderinventaret er bevart en døpefont i kleberstein fra 1200-tallet og to innvielseskors på nord- og sørmuren i koret.

Altertavlen fra siste del av 1600-tallet har utskårne, barokke bladranker i akantusstil. Den viser ti bildemotiver fra Jesu lidelseshistorie.

Opplevelser

Sandalsands besøk var begrenset til en runde rundt kirken, ettersom den var stengt. Som alltid ved besøk til slike gamle kirker, gir det en fin opplevelse i seg selv å ta inn over seg århundrenes gang. Og fundere over våre medmenneskers liv gjennom alle disse årene.

Finn fram (kart)

Vi er i dagens Asker kommune. Røyken kirke finner vi like ved Røyken stasjon. Det går greit å parkere like ved kirken.

Les mer

Den som vil lese mer om Røyken steinkirke bør konsultere Røyken menighet for en forbilledlig historisk gjennomgang. Andre kilder for denne artikkelen er Kirkesøk, Kulturminnesøk, Norges kirker, og Wikipedia. Øystein Ekroll sin bok «Med kleber og kalk» gir en oversikt over norsk steinbygging i middelalderen, og inkluderer Røyken. Han står også bak flere andre bøker om norske middelalderkirker, så les videre på Nasjonalbiblioteket.

Har du interesse for middelalderens kirkebygg i Norge? Les videre på Sandalsand om både steinkirker, stavkirker og klostre, foruten hovedoppslaget om Religion.

Sandalsand har dessuten andre artikler fra Asker kommune og ikke minst Akershus fylke.