Vår Frue kirke i Trondheim

Sist endret 03.02.2022 | Publisert 24.06.2015Religion, Trøndelag |

Anslått lesetid:

Vår Frue kirke i Trondheim er byens «Notre Dame». Den ble bygget rundt år 1200 og er sammen med Nidarosdomen eneste gjenværende av byens femten middelalderkirker.

 

Bakgrunn

Vår Frue er en steinkirke med lang historie, men det er også en kirke som rommer et sterkt og tydelig samtidsengasjement. Her driver nemlig Kirkens Bymisjon sin utadrettede virksomhet mot byens mest trengende. Vi skal se på begge deler.

Dagens kirke har bare delvis bevart sitt opprinnelige ytre. Den eldste delen er koret og den østlige halvparten av skipet. Disse delene stammer fra kanskje så tidlig som midten av 1100-tallet, eventuelt rundt 1200. I 1690 ble skipet forlenget og himlingen ble hvelvet. Tårnet kom noen år seinere (1739-42) med senere modifikasjon i 1779. Hvitkalket var kirken fram til 1950 hvorpå den fikk dagens uttrykk. Kirken gjennomgikk en større renovering i 2007 og samme år markerte man kirkens 800-års jubileum.

 

Sør-Trøndelag - Trondheim - Vår Frues kirke

Det er delen lengst bort fra tårnet som er fra middelalderen

 

Den opprinnelige Mariakirken ble utover 1400-tallet hetende Vår Frue. Branner og forfall med gjentatte restaureringsarbeider, kjennetegner kirkens historie opp gjennom århundrene. Skiftende idealer påvirket både fysisk utforming og interiør. Eksempelvis ble mye av det gamle barokk- og rokokkointeriøret fjernet i 1880-årene, slik vi så det i andre middelalderkirker. I Vår Frue stod kun altertavlen igjen – den går for å være landets største og stod lenge i Nidarosdomen før den kom hit i 1837. Prekestolen ble tilbakeført til kirken rundt 1950. Av middelalderens interiør finnes kun en alterkalk (beger).

 

Opplevelser i dag

Hver torsdag serverer Kirkens Bymisjon suppe til de som måtte ønske. De har også laget et brosteinsalter plassert på gulvet foran i kirken – som et symbol på omsorgen kirken har for byens befolkning. Det er en åpen kirke, tilgjengelig for alle som ønsker å «besøke et åpent kirkerom i byen. Dette gjelder for helt allminnelige mennesker, vanskeligstilte, barn, voksne og gamle, troende og tvilende mennesker.»

Kjernen i virksomheten er nok likevel arbeidet blant byens aller svakeste, de som selv ikke det offentlige sikkerhetsnettet er finmasket nok til å fange opp på en adekvat måte. Bymisjonens virke drives i stor grad gjennom frivillig innsats.

Den som kommer forbi skal derfor ikke la seg avskrekke av alle de slitne som henger i parken rundt kirken eller i inngangspartiet. Det er en grunn til at de er her, og det er samme grunn til at du bør tre inn og ta del i Vår Frues fortid og nåtid.

 

Sør-Trøndelag - Trondheim - Vår Frue kirke

Alteret i Vår Frue kirke

 

Finn fram

Kirken ligger i Kongens gate like ved Trondheims Torg, den med Olav Tryggvason-statuen i midten – et par steinkast fra Nidarosdomen. Mer sentralt i byen kommer man knapt.

 

Les mer

Noen åpningstider er det ikke snakk om å nevne her. Som tilholdssted for Bymisjonen er den nemlig alltid åpen: 24 x 7 x 365. Sjekk likevel Bymisjonens sider for mer informasjon om faste arrangementer slik som hverdagsbønn og nattverd.

Denne artikkelen inngår i en serie om norske middelalderkirker i stein. Omtrent samtidig ble stavkirkene i tre oppført. Les spesialartikkelen på Sandalsand om Nidarosdomen, og artikkelen med forslag til byvandring i Trondheim. Alle artikler fra Trondheim finner du her.

Les om Vår Frues kirke på følgende nettsider: NidarosdomenWikipedia, Store norske, og Kirkesøk.

Kirken er oppsøkt ved flere anledninger. Klikk for å se bildene under i større versjon:

 

Pin It on Pinterest

Share This