Middelalderkirken i Høvåg

Sist endret 20.03.2023 | Publisert 30.04.2020Agder, Religion |

Anslått lesetid:

De har all grunn til å rette seg i ryggen i respekt, menigheten i Høvåg, for om noen år går de til gudstjeneste i en kirke som har samlet soknebarn i samfulle 900 år. 

 

Bakgrunn

Av middelalderkirkene i Agder finner vi igjen 12 steinkirker, ingen stavkirker. To av steinkirkene ligger i Lillesand, den andre er Vestre Moland. Det skal ha vært omkring 1150 at menigheten bygget en enkel kirke på en høyde like opp av sjøkanten. Kirken er en korskirke, men bare med en korsarm. Det skyldes nok topografien på akkurat dette stedet. Den opprinnelige middelalderdelen var rektangulær og var ca. 10 meter lang. 

I likhet med alle andre kirker fra middelalderen, ble også denne overtatt av kongen i København ved Reformasjonen. Kongene lå imidlertid i stadig krig med svenskene og hadde konstant behov for å finansiere disse eskapadene. Følgelig ble Høvåg kirke solgt til menigheten i 1723. Den la seg ikke på latsiden, men satte i gang et arbeid med å pusse opp og bygge ut kirken. Nå var det tre som var byggematerialet. Det kom en vestfløy i 1768, og en nordfløy i 1828. Et tårn ble satt opp i 1831. 

Innvendig finner vi en tredelt altertavle, triptyk, bestående av «den oppstandne Kristus» i midten, med «Håpet» og «Troen» på sidene. Det var vanlig på 1600-tallets renessanse med slik utforming. Også preikestol og døpefont stammer fra denne tids- og stil-epoken. 

 

Opplevelser

Det er begrenset hva man får av inntrykk bare ved å vandre rundt kirken på utsiden, på jakt etter det middelalderske. Når kirken er låst får man ikke kommet innenfor dørene. På den annen side er det lite middelalder å spore innendørs. Et viktig unntak er at vinduene da viser hvor metertykke veggene faktisk er. 

Vi merker oss ellers at ved parkeringsplassen er der ført opp en minnesmerke over Agders store dikter, Gabriel Scott. Hans far var prest i Høvåg kirke på slutten av 1800-tallet. Scott, forfatteren, skriver for øvrig følgende (i følge Agderkultur): 

«Slutten av 1700-tallet var urolige tider. Chr. Lofthus, en dyktig gårdbruker, ble leder for bøndene i saken mot embedsmennenes maktovergrep. Han hadde en stor del av allmuen i Høvåg med seg. I «Jernbyrden» skildrer Scott den opphissede stemningen: «Folk mødte væbnet til kirken, som for hundrede aar siden og mere, vaabenhusene i Høvåg og Moland ble hver søndag til krigsarsenaler. Her sto økser, børser og sabler opstillet i krokene, her hang pistoler og lange kniver paa væggene.»»

Her ser du flere bilder fra kirken. Klikk og bla.

 

Finn fram

Høvåg kirke ligger i Høvåg mellom Lillesand og Kristiansand. Kartet under viser hvor vi er i verden. Der er greit med parkering utenfor. 

 

 

Les mer

Den som vil lese mer, kan klikke innom en del standard kilder til norske kirker, i dette tilfellet for Høvåg kirke: Wikipedia, KulturminnesøkNorske kirker, Kirkesøk og Høvåg menighet. Jeg anbefaler spesielt artikkelen om kirken på Agderkultur, ikke minst for svært mange bilder. Øystein Ekroll sin bok «Med kleber og kalk» gir en nasjonal oversikt over norsk steinbygging i middelalderen.

Dersom du er interessert i middelalderens kirkebygging i Norge kan du lese videre på Sandalsand om både steinkirker og stavkirker.

Wikipedia skriver om mer om Høvåg: «Kjente steder i Høvåg er Gamle Hellesund og Ågerøy. Blindleia går gjennom skjærgården i Høvåg. Bronseplassen i Høvåg er et levende museum som inneholder bl.a. et rekonstruert langhus fra Bronsealderen. Stedet dekker perioden fra bronsealder til vikingtid. Høvåg har også eget bygdemuseum, som fokuserer på nyere lokalhistorie. »

Vi er i Lillesand kommune i Agder fylke. I samme kommune finner vi Vestre Moland kirke, også den av stein fra middelalderen.