Limagarden i Gjesdal

Sist endret 21.03.2022 | Publisert 27.07.2014Gårdstun, Museer, Rogaland |

Anslått lesetid:

Høyt og fritt over Limavatnet i Gjesdal finner vi et gårdsbruk som både vitner om århundrers sauehold. Limagarden inneholder hele Gjesdals samling av museumsgjenstander.

 

Bakgrunn

Det var gårdsdrift her fra 1600-tallet og til slutten av 1970-tallet. Eierne testamenterte eiendommen til kommunen under forutsetning av at det skulle være museumsdrift videre. Gjesdal kommune har senere overlatt ansvaret til Jærmuseet og flyttet hele samlingen fra Gjesdal bygdemuseum opp hit. Naboen lar sauer beite like rundt selve tunet, så inntrykket fra fortiden slipper ikke helt tak i deg i naturlandskapet heller.

 

Norway - Rogaland - Gjesdal - Limagarden

Våningshuset på Limagarden

 

Limagarden er et tun med uvanlig mange bygg, hele sju. De er fra ulike tidsepoker. Det eldste, forløa, er grindbygd rundt 1800. Våningshuset ble bygget i 1848. Det er et jærhus, med en skut og to innganger mot tunet. Med unntak av skuten, er symmetrien veldig sterk.

Videre finner vi sauehus, løe, eldhus, smie og det som kalles et blekkhus. Enkelte av bygningene stod nok svært til nedfalls og er bygget opp på nytt.

 

Opplevelsen av stedet

Sett nedenfra parkeringsplassen fikk jeg en fornemmelse av å ha vært her før. Det er den typisk sør-rogalandske løa som gir det inntrykket, den er kledd med den tradisjonelle, umalte bølgeblikken. Stygg, men nyttig. Når man så stiger inn og rundt på tunet, og alle bygningene ligger nesten i en sirkel rundt, får man et litt østlandsk inntrykk. Det kommer nok av de umalte trebyggene av eldre dato – det er omtrent som at man savner stabburet for helhetens skyld.

 

Norway - Rogaland - Gjesdal - Limagarden

En av de mange driftsbygningene

 

Dessverre kom jeg for seint denne dagen til å komme inn i bygningene og få en omvisning. Det får bli en annen gang. Tunet er åpent på dagtid om sommeren. Heldigvis fikk jeg noen fine bilder, se under.

 

Et kart

Opp av Limavatnet, rett ved Idlandsvatnet i Ålgård finner vi dette gårdstunet. Man svinger inn fra E39 på Rv45 mot Sirdal og følger skiltingen oppover i bakken knappe 100 meter fra det store veikrysset. Det er anlagt en fin parkeringsplass 50 meter nedenfor gården.

 

 

Les mer

Les mer om Limagarden på Jærmuseets sider – det er en velskrevet orientering.

Finn andre gårdstun og andre artikler fra GjesdalSandalsand.

Klikk på miniatyrene for å se dem i full skala.