Tanum steinkirke

Sist endret 05.08.2023 | Publisert 24.03.2023Akershus, Religion |

Anslått lesetid:

Tanum steinkirke i Bærum stammer fra middelalderen, fra like etter år 1100, og er fremdeles i bruk som menighetskirke.

Middelalderkirken

Tanum kirke i Bærum er fra de tre første tiår på 1100-tallet. Den er en av to middelalderkirker i Bærum. Den andre er Haslum. En undersøkelse av trevirket i koret viser at trærne ble felt i 1125-26. Med store talls lov runder noen da nedover til år 1100 som byggeår. Uansett, kirken har et rektangulært skip, galleri og et rett avsluttet kor. På taket står en takrytter med fire kanter og et åttekantet spir på toppen. Takrytteren kom opp i 1625.

Kirkens plassering var ikke tilfeldig. Den ligger på høydedraget kalt Tanumplatået langs middelalderveien som gikk fra Oslo gjennom Bærum til Asker kirke og videre til Lier over Krokskogen. Den gamle veien er i dag fredet.

Kirken har overlevd forfall og gjenoppbygginger i flere perioder. Den har bevart to portaler på sørsiden, men alle vinduene fikk utvidelser på 1600- og 1700-tallet. I 1720 ble også skipet forlenget med åtte meter i vestlig retning. Kirken har klart å bevare en del av middelalderinventaret i form av en madonnaskulptur fra ca. 1200 og et romansk krusifiks så gammelt som fra slutten av 1100-tallet. En av ti kirkeklokker er fra 1200-tallet, mens den andre er fra 1700-tallet. Kirken ble for øvrig viet til jomfru Maria den gang i katolsk tid.

Skipets østvegg viser spor av kalkmalerier fra 1300-tallet. Altertavlen er fra 1663, mens preikestolen og døpefonten er fra 1723.

Selve kirkestedet ligger slik til at også folk i eldre jernalder så verdien i det, og flere store gravhauger er avdekket. Ellers er kirken sterkt knyttet til noen av eierne av Bærums verk opp etter historien. Kreftingfamilien har nemlig gravlagt førti av sine i to gravkamre som er bygd inn i kirken.

De siste over hundre år har sett flere restaureringer, forbedringer og mer.

Opplevelsen i dag

Kirken ligger midt inne i en kirkegård, men på østsiden er det anlagt en større gravlund. Mot vest, og på andre siden av adkomstveien ligger Tanum gård, en av de eldste gårdene i Bærum. Omgivelsene er en ting, men det er kirken som fanger oppmerksomheten. Det er en flott kirke, og veldig fint at den fremdeles er i bruk. Dessverre lot det seg ikke gjøre å komme inn.

Her følger noen bilder fra besøket:

Finn fram (kart)

Tanum steinkirke ligger noe vest for kommunesenteret Sandvika. Den er relativt enkel å finne og har greit med parkering.

Les mer

Den som vil lese mer om Tanum steinkirke bør konsultere Tanum menighet, Kirkesøk, Kulturminnesøk, Kunsthistorie, Norges kirker, og Wikipedia. Øystein Ekroll sin bok «Med kleber og kalk» gir en oversikt over norsk steinbygging i middelalderen, og inkluderer Tanum. Han står også bak flere andre bøker om norske middelalderkirker, så les videre på Nasjonalbiblioteket.

Har du interesse for middelalderens kirkebygg i Norge? Les videre på Sandalsand om både steinkirker, stavkirker og klostre, foruten hovedoppslaget om Religion.

Sandalsand har dessuten andre artikler fra Bærum kommune og ikke minst Akershus fylke.

Pin It on Pinterest

Share This