Bodin steinkirke

Sist endret 30.01.2024 | Publisert 15.11.2023Nordland, Religion |

Anslått lesetid:

Bodin steinkirke finner vi like ved Bodø by. Den dateres gjerne til året 1240 og har et tydelig middelalderpreg. Likevel, den har endret seg gjennom århundrene.

Bakgrunn

Kirken ble bygget på en storgård, den senere Bodøgård, og er fremdeles omsluttet av kirkegården fra middelalderen. Der har det ikke vært begravelser siden 1945. Selve kirken var i seinromansk stil med rektangulært skip med smalere og lavere, tilnærmet kvadratisk kor der lengden var større enn bredden. Dateringen er usikker, og noen har også foreslått 1100-tallet.

Uansett, på 1780-tallet bygget menigheten på en korsarm på skipets sørside. På slutten av 1800-tallet ble større partier av kirken tatt ned og erstattet med nye murer. Tilstanden skal ha vært heller dårlig før dette. Da førte de dessuten opp et nytt tårn mot vest og utvendig dekor i sveitserstil. Man kan undre seg over hvorfor.

På begynnelsen av 1960-tallet valgte man under et omfattende restaureringsarbeid å fjerne noen av endringene fra 1800-tallet og tilbakeføre kirken til slik den var på 1700-tallet. Det betyr at man rev tårnet og i stedet førte opp en takrytter med løkkuppel over mønet. En nytt våpenhus i tre kom til, og interiør, himling og galleri ble fornyet.

Innvendig består av alteret av rester av middelalderalteret (1300-tallet), med marmor og kleberstein. Døpefonten er fra 1960-tallet, mens preikestolen er i renessansestil fra 1650. Maleriene på den er hundre år yngre. Altertavlen er barokk (1670), og tre lysekroner er fra 1760-årene. Noen treskulpturer skal være fra 14- og 1500-tallet. Orgelet er fra begynnelsen av vårt århundre, det samme er galleriet.

Opplevelser

Det er ikke alltid man kommer på innsiden av middelalderkirker. Da vi ankom en rolig formiddagsstund på sommeren, var dørene til Bodin steinkirke akkurat blitt åpnet og vi ble ønsket velkommen inn. Det var vi glade for, for innvendig er kirken et behagelig syn.

En ting er at kirkens middelalderpreg er tydelig ut fra de hvitkalkete tykke veggene, og nevnte alter, en annen er at endringene i det øvrige interiøret utgjør et naturlig hele. Til tross for at også kirkens indre består av mange endringer gjennom århundrene, framstår helheten i dag riktig så harmonisk.

Legg merke til det lille innskårne korset ved portalen inn til kirkerommet. Kirken skal ha vært et pilegrimsmål, og korset var trolig noe pilegrimene berørte før de gikk inn i kirken. De nedre delene av denne vestportalen skal dessuten være opprinnelige. Like ved ser vi (daværende kronprins) Harald sitt navnetrekk. Som seg hør og bør i gamle kirker, henger det også et skip ned fra taket, i kirkeskipet.

Finn fram (kart)

Bodin steinkirke finner vi like sørøst for sentrum av Bodø, ned mot Bodøsjøen. Ikke langt unna ligger flere kulturinstitusjoner, både gallerier, friluftsmuseum og ikke minst det spennende Jektefartsmuseet. Zoom litt ut i kartet, så finner du ut av alt sammen. Det er greit med parkering ved kirken.

Les mer

Bodin steinkirke kan du lese sparsommelig om hos menigheten. Etter hva vi kan forstå er kirken åpen for ordinært besøk i sommermånedene, tirsdag til fredag fra 10-14. Kildene for denne artikkelen er KirkesøkKulturminnesøk, og Wikipedia. Øystein Ekroll sin bok «Med kleber og kalk» gir en oversikt over norsk steinbygging i middelalderen, og inkluderer Bodin. Han står også bak flere andre bøker om norske middelalderkirker, så les videre på Nasjonalbiblioteket.

Har du interesse for middelalderens kirkebygg i Norge? Les videre på Sandalsand om både steinkirker, stavkirker og klostre, foruten hovedoppslaget om Religion.

Sandalsand har dessuten andre artikler fra Bodø kommune og Nordland fylke.