Opplevelser i Ringerike

Ringerike ligger nordvest av Oslo, i Buskerud fylke. Andre nabokommuner er Sør-Aurdal, Søndre Land, Gran, Jevnaker, Lunner, Bærum, Hole, Modum, Krødsherad og Flå. Antallet (11) nabokommuner kan forlede oss til å tro at vi er landets navle. For de 31000 ringerikingene er nok det også sant, for oss andre skal det godt gjøres å ikke kjøre gjennom kommunen noen ganger. Da kan det være greit å være kjent med hva vi kan oppleve. Hønefoss er kommunesenteret, men ellers bor folk i flere andre større eller mindre tettsteder. Skog og skogsdrift kjennetegner Ringerike, det samme gjør andre naturopplevelser og rike kulturminner.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessiden finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og opplevelser på Sandalsand.

Bilder fra Buskerud

Bilder fra Buskerud

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder fra Buskerud. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av oversikten i dette...