Opplevelser i Hole

Hole kommune ligger i Buskerud fylke, og er omkranset av Ringerike, Bærum og Lier. Store deler av kommunen ligger til Tyrifjorden og dens avstikker mot nordvest, Steinsfjorden. Antallet holeværinger er ca. 6900, og administrasjonssenteret heter Vik. Kommunen har en beskjeden utstrekning og er utpreget landbruksorientert. De eneste tettstedene er Vik og Sundvollen. Sistnevnte ligger i overgangen mellom kommunens to adskilte geografiske deler – på hver sin side av Stensfjorden/Tyrifjorden.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessiden finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og opplevelser på Sandalsand.

Bilder fra Buskerud

Bilder fra Buskerud

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder fra Buskerud. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av oversikten i dette...