Opplevelser i Hole

Hole kommune ligger i Viken fylke, og er omkranset av Ringerike, Bærum og Lier. Store deler av kommunen ligger til Tyrifjorden og dens avstikker mot nordvest, Steinsfjorden. Antallet holeværinger er ca. 6900, og administrasjonssenteret heter Vik. Kommunen har en beskjeden utstrekning og er utpreget landbruksorientert. De eneste tettstedene er Vik og Sundvollen. Sistnevnte ligger i overgangen mellom kommunens to adskilte geografiske deler – på hver sin side av Stensfjorden/Tyrifjorden.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessidene finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og oppdagelser på Sandalsand.

Bilder fra Viken

Bilder fra Viken

Her finner du bilder fra Viken, sortert kommunevis. Nye reiser vil føre til oppdatering av kommunealbumene. Les hovedoppslaget om Viken. Dette er en...

Pin It on Pinterest