Olavsrosa er et hederstegn

Publisert 16.06.2022Kultur, Reiseliv |

Anslått lesetid:

Olavsrosa er et hederstegn i kulturminnevernet i Norge. Stiftelsen Norsk Kulturarv tildeler merket til opplevelsestilbud av særlig høy standard, med hensyn til både kulturhistorie og formidling.

Olavsrosa er et kvalitetsmerke som stiftelsen Norsk Kulturarv tildeler for opplevelsestilbud med basis i norsk kulturarv.

De 133 stedene som har tillatelse til å bruke Olavsrosa dekker hele landet, selv om det visuelle inntrykket er at noen områder er mer forspent med kvalitetsmerket enn andre. De fleste stedene tilbyr overnatting, en del bare servering, noen er regulære museer. Vi finner båter og tog, kulturarrangementer og fiskevær. Alle er severdigheter som bør oppsøkes når man er på reise rundt om i landet. Legg merke til plaketten som pryder inngangspartiet, og du vet du er kommet til et sted av høy kvalitet.

Olavsrosa symboliserer stor respekt for fortida, men også glede, nytte og spennande opplevingar i dag. Innehavarane av Olavsrosa forpliktar seg til å vere gode ambassadørar for ein levande kulturarv og til å formidle historia til gjestene sine.

Norgeskart

Her følger et kart med 131 steder som per juni 2022 har fått Olavsrosa. Klikk på en markør og få en kort beskrivelse av stedet, enten hentet fra Norsk Kulturarv, stedet selv, eller Sandalsands oppslag fra stedet. Inne i markøren finner man også lenker til videre lesning. Norsk Kulturarv oppgir 133 steder, men i kartet er en dobbeltføring i Risør tatt bort. «Landskappleiken» er ambulerende sted og lar seg derfor ikke stedfeste.

Symbolet

Symbolet for varemerket Olavsrosa bygger på figuren olavsrose, en form for valknute, et gammelt symbol for vern.

Wikipedia skriver dette om valknute: «Valknute, valknut eller valknop er en symmetrisk, knuteliknende figur som består av en sammenhengende strek med flere runde, firkantede eller trekantede løkker. Disse grafiske figurene har en lang historie over store deler av verden. Den særegne formen har blant annet vært brukt som dekor, som symbol for guddommer og som vern mot onde krefter og magi. Valknuter med fire eller tre løkker finner vi i gamle norske bumerker, mens valknuten i Norden i dag er mest kjent som et kringleformet korssymbol med fire løkker brukt på veiskilt med betydningen «severdighet».»

Det variant som brukes i Olavsrosa, er forskjellig fra den vi finner på for eksempel veiskilt, og da i betydningen severdighet. Nasjonale turistveger benytter enda en variant av valknute.

Kvalitetsvurdering

Kvalitetsmerket har flere formelle kriterier, og tildeles etter søknad fra stedet selv. Avgjørelser tas av styret i Norsk Kulturarv etter anbefaling fra et fagråd. Tildeling av Olavsrosa skjer etter en totalvurdering av kvaliteten på produktet. Ved søknad om tillatelse til å bruke kvalitetsmerket legger Norsk Kulturarv vekt på:

  • Produktet sin kulturhistoriske verdi
  • Hvordan de kulturhistoriske verdiene er ivaretatt
  • Hvordan produktet er tilrettelagt og formidlet til publikum

(Sandalsand reagerer sjelden positivt på den altfor hyppige bruken av begrepet «produkt» i reiselivssammenheng. Et sted som har fått hedersbetegnelsen Olavsrosa bør i alle tilfeller aldri omtales som et «produkt». Vår norske kulturarv er ikke et produkt.)

Innehavere av Olavsrosa må belage seg på årlige kontroller, og levere årlige rapportskjema. Der er også en kostnad for mottaker forbundet med å ha Olavsrosa. Stiftelsen kan trekke tilbake rettigheten dersom stedet ikke lengre tilfredsstiller kriteriene. Merket kan benyttes til profilering og markedsføring av dem som tildeles merket.

Les mer

Du kan få førstehåndsinformasjon og en bred presentasjon av alle steder med Olavsrosa på nettsiden til stiftelsen Norsk Kulturarv. Der finner du også om lag 350 andre kulturminner som stiftelsen mener fremmer den norske kulturarven på en god måte.

Sandalsand har besøkt over 30 av stedene med Olavsrosa. Det er et mål å oppsøke flere av dem de neste årene, for det er jo reisemål av høy kvalitet vi taler om. Til å begynne med vil alle kartene som ledsager bilturer gjennom Norge få markører til severdigheter som har fått Olavsrosa. Dernest vil fylkeskartene som viser severdigheter i alle landets fylker få samme informasjon, til nytte for andres planlegging av reiser i vårt nærmeste ferieland.