Opplevelser i Trysil

Trysil er en kommune i Østerdalen i Innlandet fylke. Den grenser i nord til Engerdal, i nordvest til Rendalen, i vest til Åmot, og i sydvest mot Elverum og Våler. Mot syd og øst grenser kommunen mot Sverige. Sammen med Engerdal i nord utgjør kommunen en «utbuling» på kartet slik at Sverige omgir kommunen på nesten tre sider. Kommunen har to tettsteder – Innbygda i nord og Nybergsund lenger syd, begge ved Trysilelva. Innbygda har rådhus, kulturhus, ungdomsskole og videregående skole. Der bor omtrent 6600 tryslinger innen kommunens grenser. Kommunen er svært spredtbygd hvor jord- og skogbruk tradisjonelt har vært de viktigste næringene, og kommunen har flere treforedlings-bedrifter. Trysilelva var en av de siste elvene i Norge som hadde tømmerfløting, denne virksomheten ble nedlagt i 1991 – tiår etter de fleste andre steder i landet. Vinterturisme er en vekstnæring i kommunen, og Trysil har Norges største skianlegg, Trysilfjellet.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessiden finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og opplevelser på Sandalsand.

Bilder fra Innlandet

Bilder fra Innlandet

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder fra Innlandet. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av oversikten i dette...