Opplevelser i Osen

Osen er en kommune i Trøndelag fylke. Det er en kystkommune på Fosenhalvøya og grenser til Flatanger i nord, Namsos i øst og Åfjord i syd, til havs grenser kommunen også til Frøya. I vest ligger Norskehavet. Steinsdalen er administrasjonssenter i Osen kommune. Av osinger er der omtrent 904 bosatt innenfor kommunegrensen.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessiden finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og opplevelser på Sandalsand.