Kommunegårdene i Stavanger

Sist endret 02.02.2022 | Publisert 09.09.2014Gårdstun, Kultur, Rogaland, Urbane fotturer |

Anslått lesetid:

På Midjord og Vestre Platå i Stavanger finner vi noen helt spesielle boligprosjekter. Kommunegårdene stammer fra tiden etter første verdenskrig da kommunen så seg nødt til å avhjelpe bolignøden i en økende befolkning.

Begge boligområdene har hentet sin inspirasjon fra andre steder og land, og blir kalt kommunegårder. Før vi kommer så langt skal vi imidlertid ta en liten avstikker tilbake i tid, for kommunegårder og kommunal boligpolitikk er ingenlunde en moderne oppfinnelse.

 

Et historisk tilbakeblikk

Vi sakser like greit fra Stavanger kommunes husorgan Komposten (2/2009):

«Kommunegårdene eller arbeidsgårdene var fattiggårder som ble anlagt over hele landet fra ca. 1800 og utover. Tanken var at fattigfolk skulle få sjansen til å gjøre noe meningsfullt og samtidig gjøre seg fortjent til økonomisk bidrag fra kommunalt hold. Ofte var kommunegårdene kombinerte fattiggårder og tvangsanstalter. Fattige bodde og arbeidet der mer eller mindre frivillig, men gjerne sammen med eldre som trengte underhold, straffedømte på tvangsarbeid, og noen steder også sammen med det som på den tiden ble kalt ”idioter” eller ”åndssvake”.»

I Stavanger fant vi et slikt gårdsbruk i Hillevåg og Hinna (datidens Hetland kommune). I Sandnes hadde de Varatun.

Når vi så beveger oss et hundreår fram i tid, kommer vi til første verdenskrig. På den tiden var befolkningstilstrømmingen stor og behovet for å skaffe boliger enda større. Det ble bygget rene brakkeleire flere steder i Stavanger, men det ble også igangsatt bygging av gårdstun til dels etter mønster av hagebyene i storbyområder andre steder. Det var et ideal at arbeiderklassen skulle få tilgang til grønne utearealer. (Det var også på denne tiden at kolonihagene ble anlagt i Stavanger.)

 

Kommunegårdene i Løvdals gate

Disse murbygningene i to grupper ble oppført i klassisisme/jugendstil og minner oss veldig om Danmark. Det var stadsarkitekt Joh. Thorvaldsen Westbye som tegnet dem og de stod ferdige i 1920.

 

Rogaland - Stavanger - Kommunegårdene i Løvdals gate

Inne i tunet på kommunegårdene i Løvdals gate.

 

De fyller et par kvartaler med Løvdalsgate som skillelinje, og ligger ved østre ende av Eiganes gravlund på overgangen mellom Vestre Platå og Eiganes.

Allerede etter få år begynte forfallet. Etter noen år forsvant portåpninger og skodder, og pipene ble tatt bort ved en rehabilitering i 1985. På sett og vis mistet bebyggelsen sitt opprinnelige preg.

De fleste som passerer området i dag overraskes over hvor «dansk» eller i det minste unorsk bebyggelsen virker. Neste gang vil jeg anbefale byvandrere å ta en tur inn i tunene.

 

Rogaland - Stavanger - Kommunegårdene i Løvdals gate

Inngangspartiet til en av boenhetene i Løvdals gate. Pent og stilig, ikke sant?

 

Her finner vi toetasjers murhus hver med flere leiligheter. De ligger rundt et tun med parkmessig opparbeidet grøntområde, ganske intimt og koselig i grunnen. Der er to slike tun kloss inntil hverandre, adskilt av Løvdals gate (noen ganger skrevet Løvdahls gate). Da vi var innom gjorde beboerne, øyensynlig fremdeles kommunale leietakere, oss stolt oppmerksomme på hvor pent de holdt fellesområdet – i motsetning til de på andre siden.

Det som slo oss var at kommunens søppelspann-ordning bidro sterkt til å redusere de visuelle inntrykk av stedet. Det vrimler av spann foran hver boenhet, slik det gjør også på Midjord.

 

Kommunegårdene på Midjord

Midjordgata (tidligere Krossgata) løper langs Midjord stadion i søndre enden av Storhaug. Det er mellom dette gateløpet og den parallelle Nymansveien vi finner de andre kommunegårdene i Stavanger.

 

Rogaland - Stavanger - Kommunegårdene på Midjord

Et av murhusene på Midjord

 

Med samme stadsarkitekt ved tegnebrettet som i Løvdals gate, førte kommunen opp en serie på 17 trehus og fire bygninger i mur. De stod klare til innflytting i 1920.

Ut fra mitt eget minne har kommunegårdene på Midjord gått gjennom et mangslungent liv, med stadige behov for rehabilitering. I dag framstår trehusene godt ivaretatt, mens jeg er mer usikker på murhusene i midten.

 

Rogaland - Stavanger - Kommunegårdene på Midjord

Trehus og murhus tilhørende de gamle kommunegårdene på Midjord.

 

Min opplevelse er også at murhusene er noen hakk mer massive enn i Løvdals gate, og derigjennom mer påtrengende. Det at grønttunet mellom dem er åpent mot Nymannsveien demper det inntrykket, samtidig som den vide åpningen ikke skaper den intimiteten som vi ser på Vestre Platå.

Klikk på miniatyrene under for å se dem i full størrelse:

 

Les mer

Kartet viser vandreruter dersom du ønsker å få med deg begge kommunegårdene i Stavanger.

 

 

Kommunen hadde flere boligprosjekter på denne tiden. Den som vil kan kikke innom denne artikkelen av Rolf Gunnar Torgersen: Boligpolitikk i Stavanger omkring første verdenskrig (pdf). Dessuten ga Byhistorisk forening ut et temanummer i 2017, om Fattigdom i Stavanger (pdf). (Begge åpnes som pdf i ny arkfane.)

LES MER: Alle Sandalsands artikler fra Stavanger.

LES MER: Ågesentunet i Stavanger

 

Hva mener du?

Hva synes du om dette innlegget og nettsiden? Er det noe du likte spesielt godt? Kan det være at Sandalsands opplysninger ikke er oppdaterte, og at andre lesere bør vite om det?

  1. Skriv en personlig epost til forfatteren.
  2. Besvar et anonymt spørreskjema.
  3. Del din respons med andre. For artikler som er nyere enn 180 dager vises et kommentarfelt nedenfor. Kommenter hva du vil og legg til ditt navn og epostadresse. Epostadressen din blir ikke vist til andre. Bruk et fiktivt navn om du ønsker.

0 kommentarer

Pin It on Pinterest

Share This