Skeianetunet i Sandnes

Sist endret 07.12.2021 | Publisert 31.08.2015Gårdstun, Rogaland |

Anslått lesetid:

Mellom Rådhuset og Sandvedparken finner vi et riktig så idyllisk tun med fire bygninger, Skeianetunet. Her skal du bli kjent med tunet og hva det inneholder.

 

Hva er Skeianetunet?

Dersom du vandrer gjennom den svært så attraktive byparken i Sandnes, Sandvedparken, vil du få øye på en klynge med hvitmalte bygninger på andre siden av en stor gressplen. Det er Skeianetunet. Sett fra denne vinkelen ser det ut som på bildet under.

 

Rogaland - Sandnes - Skeianetunet

Fra venstre: Sandvedhuset, Presteboligen, og Skeianehuset med eldhuset delvis skjult.

 

Vi skal ta for oss bygningene en etter en, men først nevne at selve plassen på 1600-tallet var en husmannsplass under gården Øvre Austrått. Mye senere ble området her selve kommunesenteret i den tidligere Høyland kommune. Det var her hovedveien til Jæren kom inn til handelsstedet, forsåvidt som den også gjør i dag. Fortsatt finner vi altså rådhuset i den langt større Sandnes kommune her, og bank har her også vært i langt over hundre år. Det er heller ikke langt til byens eldste jernbanestasjon.

 

Bygningene i Skeianetunet

Bygningen til høyre på bildet over, mot nord, kalles Skeianehuset. Det har etter et omfattende restaureringsarbeid fungert som eldresenter siden 1977. Opprinnelsen til bygget går langt tilbake i tid, helt til begynnelsen av 1700-tallet. På 1760-tallet ble det ombygget og i 1771 overtok lensmann Jonas Schanche Gabrielsen huset som på denne tid var et bruk på gården Nedre Austrått. En fradeling fant sted på 1860-tallet og gården fikk navnet Skeiane. Rundt 1880 ble Skeianehuset forlenget mot sør og atter senere fungerte det som skysstasjon og det hadde en krambu. Bygningen ble fredet i 1923.

 

Rogaland - Sandnes - Skeianetunet - Skeianehuset

Skeianehuset fra slutten av 1700-tallet er fredet

 

På baksiden av Skeianehuset finner vi en et murt eldhus, med karakteristiske vertikale takpanner på baksiden.

Det store bygget midt på, presteboligen, er i dag brukt som representasjonslokale for Sandnes kommune. Det ble opprinnelig oppført som bolig for prost Bernhard A. Jonasen i 1912, og framstår som en blanding av sveitser- og jugendstil.

 

Rogaland - Sandnes - Skeianetunet - Presteboligen

Trappen opp til presteboligen

 

Ved siden av finner vi den siste av bygningene i dette tunet, Sandvedhuset. Det ble oppført i empirestil i 1842 på gården Sandved litt lenger sør. Da brannstasjonen under E39 skulle bygges, ble det i 1989 flyttet hit sammen med de andre klenodiene. Få år etter fikk Sandnes kunstforening bruke huset (pluss representasjonshuset ved siden av) til sine kunstutstillinger, men de er nå flyttet ut selv om en del av deres faste samling fortsatt henger i representasjonshuset.

 

Rogaland - Sandnes - Skeianetunet - Sandvedhuset

Sandvedhuset med sitt midtstilte inngangsparti og et av de mange høyreiste bøketrærne

 

Noen anbefalinger

Du anbefales sterkt å besøke Skeianetunet i kombinasjon med en vandring i Sandvedparken, en uforglemmelig opplevelse. Les artikkelen om Sandvedparken.

Vær også klar over at det her på tunet, og i umiddelbar nærhet, finnes et stort antall skulpturer av ulike slag. Les artikkelen om skulpturvandring i Sandnes sentrum.

Sandnes kommune har her en fin samling bygninger fra 1700-, 1800-, og 1900-tallet som det er veldig bra er tatt vare på. La oss håpe at vedlikeholdet opprettholdes på et ansvarlig nivå. Undertegnede har vandret forbi her en del ganger, men faktisk aldri vært inne. Ettersom det ikke er museer, heller jeg til den oppfatning at det er eksteriøret som teller og ikke hvordan det er innredet inni. Dersom et senere besøk skulle tilsi det motsatte, får heller denne konklusjonen nyanseres.

 

Praktisk

Det er lett å finne fram hit, ettersom vi er i Sandnes’ navle. Jernbanestasjon og parkering finnes også i nærheten, så vel som at tunet ligger ved sykkelruter og nær parken som sagt.

 

 

Denne artikkelen bygger blant annet på omtaler av Sandnes kommune.

Se flere bilder fra Skeianetunet under.