Opplevelser i Levanger

Levanger kommune ligger i Trøndelag fylke. Administrasjonssenteret Levanger fikk bystatus i 1997. Kommunen ligger i et av Trøndelags beste jordbruksdistrikter, og nær halvparten av jordbruksarealet benyttes til kornproduksjon. Kommunen grenser til Verdal i nordøst, Stjørdal i sør og Frosta i vest. Over Trondheimsfjorden ligger Inderøy kommune. Kommunen er en del av Innherred samkommune sammen med Verdal. En innbygger kalles en levangsbygg, og de finnes det ca. 20100 av.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessiden finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og opplevelser på Sandalsand.