Vi har et knippe fredete kulturmiljøer i Norge, fredet for å bevare områdets kulturhistoriske verdi. I denne artikkelen skal vi bli kjent med hvilke...