Opplevelser i Utsira

Utsira er en øykommune som ligger nordvest i Rogaland fylke. Det er landets minste kommune i folketall, og nest minste i areal etter Kvitsøy i samme fylke. Utsira er som tradisjonelt øysamfunn ikke helt unik i landet, men som selvstendig kommune er den noe av en kuriositet – og i grunnen verneverdig av nettopp den grunn. Av sirabuer er det nå bare 188 igjen.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessiden finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og opplevelser på Sandalsand.