Opplevelser i Vestnes

Vestnes er en kommune i Romsdal i Møre og Romsdal fylke. Den grenser i øst mot Rauma, i sør mot Fjord og i sør og vest mot Ålesund. Nord for Moldefjorden ligger Molde kommune. Tettstedet Vestnes er kommunesenter i en kommune med 6900 innbyggere. De kaller seg vestnesinger.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessiden finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og opplevelser på Sandalsand.