8. mai. Hvorfor flagger vi denne dagen?

Sist endret 08.02.2022 | Publisert 08.05.2021Krig og ufred, Kultur |

Anslått lesetid:

Vi kjører landeveien eller vandrer gatelangs denne dagen, 8. mai, og ser det norske flagg vaie fra flaggstengene langs veien. Hvorfor det, tenker vi. Jo, her kommer svaret.

Åttende mai 1945 var krigen over. Andre verdenskrig. Motparten kapitulerte, de allierte og Norge vant. Folk strømmet ut på gatene i pur glede. De som hadde gjemt unna norske flagg, heiste dem i flaggstengene eller vinket med dem i gatene. Folket jublet, okkupantene hadde tapt. Fem år med krig var over.

Det bildet som ledsager denne korte artikkelen er en faksimile fra lokalavisen Møre. Den kommer ut i Volda på Sunnmøre, og inneholder en beretning som nok ikke var ulik den som ble berettet fra andre lokale, regionale og nasjonale avisredaksjoner landet over, både denne og påfølgende dager.

Det som kanskje skiller akkurat denne kommentaren ut, er det som formuleres i den høyre spalten. Der etterfølges gledesbudskapet av tanker om å bygge freden. «… for å byggja Noreg, for å tryggja freden, for å halda uppe ro og orden no i ei vanskeleg overgangstid.» Det er imponerende å kunne ha to slike tanker i hodet samtidig, på en slik dag. Det manes dessuten til ro og verdighet. Det var ikke bare slik fredsdagene gikk, dessverre.

Uansett, dette er ord til ettertanke, nå snart åtti år etter.

Lederartikkel i Møre, 9. mai 1945
Åttende mai 1945 – Møre

Veterandagen 8. mai

Siden 2011 er 8. mai dessuten offisielt blitt Veterandagen, dagen vi anerkjenner innsatsen til norske militære veteraner. Dels handler det om innsatsen under andre verdenskrig, som jo er bakgrunnen for at akkurat denne dagen ble valgt, og dels handler det om å hedre dem som har tjenestegjort i Norges internasjonale operasjoner, i FNs eller andres (primært NATOs) tjeneste.

Akkurat det siste er noe kontroversielt, all den tid det er lett å blande kortene. Norges internasjonale operasjoner gjennom de siste 20 årene, har mer og mer tatt form av angrepskrig (ofte benevnt fredsskapende operasjoner). Tradisjonelt har vi ønsket oss fredsbevarende engasjementer, slik som i Libanon og Gaza.

De ufattelige lidelsene for sivilbefolkningen som vi og våre allierte har forårsaket i Afghanistan, Irak, Libya og Syria, er ikke bare ille for de som er direkte berørt. De har alle vært mislykkede i sine strategiske forsett. Dessuten er det for våre egne interessers skyld, svært negativt at disse krigene har skapt de største migrasjons- og flyktningestrømmene inn mot Europa og Norge på nær sagt hundrevis av år. Det igjen har forårsaket splid mellom de europeiske land, og mellom grupper og ideologier innad i de samme land.

Det siste skal ikke veteranene lastes for, de stiller opp når Norge trenger dem. For det skal de hedres.

Tilbake til Volda

Møre sin overskrift vitner om glede i det lille tettstedet Volda. På YouTube ligger en film som viser i video og bilder hva som skjedde 8. mai, og de andre dagene ut over denne måneden. Her er den. Filmen er laget av Ove Krumsvik. (Helt på slutten av filmen er det interessant å legge merke til gruppebildet av de som deltok i Hjemmefronten. En av dem er min onkel.)

Les mer

Les mer om det norske flagget og fylkesvåpen.

Hva mener du?

Hva synes du om dette innlegget og nettsiden? Er det noe du likte spesielt godt? Kan det være at Sandalsands opplysninger ikke er oppdaterte, og at andre lesere bør vite om det?

  1. Skriv en personlig epost til forfatteren.
  2. Besvar et anonymt spørreskjema.
  3. Del din respons med andre. For artikler som er nyere enn 180 dager vises et kommentarfelt nedenfor. Kommenter hva du vil og legg til ditt navn og epostadresse. Epostadressen din blir ikke vist til andre. Bruk et fiktivt navn om du ønsker.

0 kommentarer

Pin It on Pinterest

Share This