Åsentunet i Bjerkreim

Sist endret 09.01.2023 | Publisert 18.07.2016Gårdstun, Rogaland |

Anslått lesetid:

Så fint det er at lokale krefter tar mål av seg å ta vare på historiske gårdstun, komplett med bygninger og interiører. Slik som her på Åsentunet i Bjerkreim.

 

Bakgrunnen

Det var helt tilbake til 1300-tallet at ferdselsveien fra prestegården på Helleland gikk over høydedraget på Åsen før den fortsatte nedover mot dalføret der Bjerkreimselva renner, for så å avsluttes ved Bjerkreim kirke. Den gamle geilen finner vi fortsatt spor av bortenfor tunet. Etter Svartedauden var gården forlatt, men gjenoppstod på slutten av 1500-tallet og utviklet seg til en velstående gård.

Selve tunet inneholder våningshus og driftsbygninger fra noenlunde moderne tid. Det er imidlertid to andre bygg som tiltrekker vår oppmerksomhet. Det gamle våningshuset stammer fra 1740, i det minste de eldste delene av det, og uthuset ved siden av fra noenlunde samme tid.

Uthuset er imidlertid totalt gjenoppbygget i 2012-2013, med ny og mer solid steinsetting i grunnmuren og helt nytt det på toppen også. Det inneholder fjøs innerst og stall i inngangspartiet. Her står det også en grill/grue. Året etter fikk tunet kommunens byggeskikkpris.

 

Rogaland - Bjerkreim - Åsentunet

Våningshuset på Åsen

 

Våningshuset har fått to skuter hvorav den ene tjener som nytt, moderne inngangsparti og toalett, og den andre som kjøkken. Den gamle inngangen til midten er stengt av, men ledet rett inn i det gamle kjøkkenet med grue. På hver side av hovedhuset ligger det to stuer, en hverdagsstue og en kaffesalong.

På loftet er det lagt til rette for soveplasser i to rom samt nybygd bad i midten. Hele bygget leies ut til selskaper eller overnattingsgjester, mens uthuset alltid står åpent og tjener som en varmestue for de som er på tur i omegnen.

 

Opplevelser

Det var i 2002 at lokale ildsjeler i kommunen satte i gang med å rehabilitere det gamle gårdstunet. De er tydeligvis lagt ned mange arbeidstimer, og resultatet framvises på åpne dager – foruten til de som måtte finne på leie seg inn. Interiøret får vi opplyst er samlet inn litt her og der i bygda, og bærer preg av å være «gammelt», men uten at noen spesiell tidsepoke er søkt rendyrket.

Det er en egen stiftelse som har overtatt disse to bygningene. Bak stiftelsen står Bjerkreim Bondelag, Bjerkreim ættesogelag, Dalane Folkemuseum og Bjerkreim kommune.

Det var en flott opplevelse å komme hit på den åpne dagen. Et ekstra trekkplaster i år var muligheten til å smake barkebrød. Det var, skal vi si interessant? Seigt, men sikkert nærende nok i uår.

Jeg vil tro at også en tur opp på høydedraget her vil gi en god opplevelse selv om våningshuset skulle være stengt. Det går an å kikke inn gjennom vinduene og det går an å gå turer i nabolaget. Informasjonsplakat er slått opp på stedet.

 

Rogaland - Bjerkreim - Åsentunet

Et blikk inn i en av stuene. Det er godt med sitteplasser i tilfelle arrangementer.

 

Et kart

Det er lett å finne fram hit. Åsentunet ligger nemlig en kilometer på grusvei ut fra E39 sør for Bjerkreim sentrum. Det er skiltet avkjørsel fra øverst i Saglandsbakken.

 

 

Les mer

I Dalane Folkemuseum sin årbok 2002-2003 finner vi en lengre artikkel om Åsen, ført i pennen av Paul Tengesdal. Folkemuseets årbøker er såvidt jeg vet ikke digitaliserte, dessverre. Derimot har Tengesdal gjort artikkelen tilgjengelig (pdf) på sin utmerkete nettside Bjerkreim.info. På samme nettside vil du finne to andre artikler om Åsenhuset av samme forfatter, her og her. Kommunen ga i 2014 byggeskikkprisen til tunet.

Det er mulig å gå fotturer herfra, for eksempel til Ramnafjell.

Her på Sandalsand kan du finne flere artikler fra Bjerkreim, foruten en serie om Gårdstun. Et annet bevart tun i Bjerkreim er Kløgetvedt-tunet.

Under finner du flere bilder fra Åsentunet. Klikk og bla.

 

Pin It on Pinterest

Share This