Flesberg stavkirke

Sist endret 05.08.2023 | Publisert 10.02.2023Buskerud, Religion |

Anslått lesetid:

Flesberg stavkirke ser ut som et lite landsens kapell. Hvilket det også er. Den svartmalte kledningen og det røde spiret skjuler imidlertid den opprinnelige konstruksjonen. Kirken er nemlig en av de 28 gjenværende stavkirkene i landet.

Bygningshistorikken

Man sier gjerne at Flesberg stavkirke ble bygget i 1150 og viet til uviss helgen. Egentlig er byggeåret ukjent, og det har vært vanlig å si at de trolig bygget den en gang mellom 1150 og 1250. Middelalderens stavkirke er også i dag en menighetskirke.

Den var opprinnelig bygget som en langkirke med opphøyd midtrom, svalgang rundt og en apsis (halvrunding) mot øst. Inngangen var mot vest, slik den er i dag. I 1735 må vi anta at menigheten hadde vokst seg rimelig stor. Ikke minst var katolisismens stående messer en saga blott, og sittebenker var tatt i bruk. Følgelig ble kirken ombygget til en korskirke, der enden mot øst ble fjernet og så forlenget, og det kom armer mot sør og nord. Det var lafteteknikk som nå kom i bruk, mens det er fire hjørnestolper og underlaget i vestre korsarm som utgjør den middelalderske stavkonstruksjonen.

Innvendig ble stolpene under det høye midtrommet tatt bort med den følge at himlingen ble senket. Noen år senere, i 1792 ble det satt opp en ny takrytter, og i 1836 ble spontaket erstattet av stein. Spor etter de opprinnelige grunnstokkene ligger i dag under gulvet.

Opplevelser fra kirken

Det som er bevart av eksteriøret, er vestportalen. I store trekk. Den er rikt utskåret med ranker og dyreornamentikk – drager, ormer og hoder. Imidlertid står den gamle portalen innenfor dagens hoveddør og kan ikke ses utenfra.

Flesberg stavkirke 1701 (Ukjent maler. Kilde: Wikimedia Commons, fri lisens)
Dette maleriet av Flesberg stavkirke er fra 1701 og viser hvordan middelalderkirken så ut. Det eneste vi kjenner igjen i dag, er i grunnen steinhellene rundt kirkegården. Flere av dem har jernringer, en gang brukt til å tjore fast hester i. (Ukjent maler. Kilde: Wikimedia Commons, fri lisens)

Det er heller ikke bevart mye av middelalderinteriøret, men de som kommer inn vil kunne beskue korskilleplanken, en benkevang med karveskurd, en innrisset løve og et løvehode. I tillegg er en kirkeklokke og dåpsfatet fra middelalderen, mens preikestolen er fra 1600-tallet og lysekroner fra begynnelsen av 1700-tallet. Altertavlen er fra 1745.

Det betyr at det henger et historisk sus over Flesberg stavkirke, men det er alltid hyggeligere å komme inn i en kirke når man ferdes langs veien. Dessverre lot det seg ikke gjøre under Sandalsands ferd gjennom Numedal. Det ble derfor med noen få bilder.

Finn fram (kart)

Flesberg stavkirke ligger like ved Fv40 gjennom Numedal, ca. 31 km nord for Kongsberg og 9 km nord for Lampeland. Sistnevnte er administrasjonssenteret i Flesberg kommune. Selv om kirken er kloss i hovedveien, kan vi lett overse den.

Flesberg stavkirke er den sørligste av fire stavkirker i «middelalderdalen» Numedal. Bare 23 km lenger opp (nord) i dalen finner vi Rollag stavkirke, og enda lengre opp følger først Nore stavkirke og til slutt Uvdal stavkirke. Sandalsands varme anbefaling er å la kjøreturen opp eller ned Numedal bli en opplevelsesferd tilbake i tid. Dalen rommer også flere sekulære bygninger fra middelalderen.

LES MER: Biltur opp Numedal

Les mer

Flesberg stavkirke synes ikke å ha vanlige åpningstider, og var altså også stengt under Sandalsands besøk. Interesserte bør ta kontakt med fellesrådet.

Den som vil lese seg mer opp på Flesberg stavkirke, bør sjekke disse lenkene: Stave Church, Kirkesøk, Kulturminnesøk, Norges kirker, Stavkirke.info, Wikipedia og Kunsthistorie

Sandalsand har flere artikler å by på:

  • Hovedoppslaget om Religion har omtaler av de fleste norske stavkirkene og mange steinkirker fra middelalderen
  • En introduksjon ligger i artikkelen om Stavkirkene i Norge
  • Slå opp andre artikler fra Flesberg kommune og Buskerud fylke