Gjemmestedet under Uburhedlaren i Gjesdal

Sist endret 01.04.2022 | Publisert 15.07.2014Fjell og hei, Krig og ufred, Rogaland |

Anslått lesetid:

Det gir seg selv at når rommet under en heller er på 150 kvadratmeter, så er selve steinen svært stor. Det spesielle med Uburhedlaren er at den i tillegg var et tilfluktsrom for opp til 80 personer i aprildagene 1940.

 

Orientering

Mens Jæren var full av små og halvstore steiner som gjennom årene i stor grad ble lagt i steingjerder, er fjellandskapet innenfor dominert av store steiner og ur. Den mest fantastiske er selvsagt Gloppedalsura. Den ligger litt lenger innover i landet enn Oltedal hvor vår tur startet. Det er selvsagt istiden for noen tusen år siden som har skyld i alt dette.

 

Innover grusveien

Vi parkerte nær Oltedal sentrum, se forklaring nedenfor, og la i vei på traktorvei innover dalen – nokså parallelt med riksveien egentlig. Etter en kjekk liten tur kom vi til skiltet som pekte oppover i lia. Klatringen tok til. Det ville vært komplett umulig å finne fram her hadde det ikke vært for god skilting, men også god tilrettelegging med trapper på de verste stedene.

 

Norway - Rogaland - Gjesdal - Oltedal - Uburhelleren (Uburdhedlaren)

Vi skal ikke klage på merkingen langs traktorveien, men så er det heller ingen andre veier å ta oppover elva.

 

Oppover i ura

Der er nok av kampesteiner i den veldig lite framkommelige ura, men målet for turen kom likevel som en overraskelse. Plutselig dukket inngangen opp, med dør og lødde steiner rundt den.

 

Norway - Rogaland - Gjesdal - Oltedal - Uburhelleren (Uburdhedlaren)

Her er den, kampesteinen med «hovedinngangen» nederst. Der er en mindre inngang/utgang på baksiden.

 

Rommet under helleren er det mulig å stå oppreist i under nesten det hele. Steinen over er enorm, rundt 30 meter lang og 12-15 meter bred. Tykkelsen er 7-8 meter og vekten er anslagsvis 70-80 millioner kilo, om vi skal tro oppslaget på en tavle utenfor.

 

Hedlaren under krigen

Det var ikke mange lokale som kjente til Uburhelleren (på folkemunne «hedlaren») før andre verdenskrig. Allerede 9. april kom det norske militære styrker oppover dalen; senere fortsatte de innover mot Dirdal og Gloppedalsura som i de påfølgende dagene skulle få oppleve harde kamper. Følgelig var befolkning og militære engstelige for hvordan forfølgerne ville oppføre seg mot sivilbefolkningen. Kom det flyangrep? Uburhedlaren ble en av mange veier ut for befolkningen. Noen dro over fjorden, andre over fjellet, men opp i mot 80 valgte å følge rådet til noen svært lokalt kjente om å søke ly under Uburhedlaren.

Der den eldste var 82 år og den yngste bare 7 måneder holdt de stand her i tre dager, lenger var det ikke – men kaldt, fuktig og ubehagelig må det ha vært. I tillegg til ubehaget ved synet av tyske kjøretøy innover dalen bare noen hundre meter unna. Senere under krigen ble rommet utbedret og lagt til rette for eventuelle krigshandlinger på et senere tidspunkt.

Navnet Uburhedlaren (Uburhelleren) klinger av ur, men det kommer nok heller av ordet utbur, nemlig et sted hvor man satte ut uønskede eller vanskapte barn. Det finnes riktignok ingen holdepunkter for å si at Oltedølingene faktisk begikk slike overgrep i riktig gamle dager.

 

Finn fram

Vi er i Rogaland, nærmere bestemt i Gjesdal kommune. Riksvei 45 går fra kommunesenteret i Ålgård til Sirdal og videre. Sving av i Oltedal ved butikken/spisestedet og kjør gjennom sentrum i retning av kraftverket. Stopp ved en stor parkeringsplass ca. 300 meter før du kommer dit. Den ligger like over en elv, og du spaserer videre nedover elva på en god traktorvei.

Kartet under viser parkeringsplassen.

 

 

Veien er godt merket de første par kilometer, og det samme er tilfelle når tiden er kommet til å klatre oppover i lia. Her bommet vi et sted, fulgte det som så ut som den største stien, men måtte gjøre vendereis. Litt må være opp til deg selv. Det er jo ikke uten grunn at gjemmestedet fungerte så greit under aprildagene. Ikke desto mindre må du beregne litt tid oppover i ura, selv om tilretteleggingen er god. Ha i hvert fall godt fottøy på.

Turen inn tar likevel under en time, og det er bare det siste kvarteret at du må bruke kroppen oppover i ura. «Klatringen» fører deg ikke opp særlig mer enn 50 høydemeter, skal jeg tro min høydemåler.

Beregn også litt tid til en tur opp til Oltedal kraftstasjon, bygget i en tid (1909) da kraftstasjoner både skulle ha en arkitektonisk kvalitet og fylle en funksjon.

Se bilder fra kraftstasjonen og denne turen nedenfor. Klikk på miniatyrene for større versjoner.