Kokelv sjøsamiske museum

Sist endret 05.08.2023 | Publisert 16.08.2020Finnmark, Gårdstun, Museer, Sápmi |

Anslått lesetid:

Finnmarkskysten har en del nedlagte småbruk som kunne vært omgjort til museer, og i Kokelv finner vi et. Det er et typisk gjenreisningsbruk fra etter krigen, og har som formål å bevare og framvise den sjøsamiske kulturen og leveviset.

Bakgrunn

Museet bærer tittelen Jáhkovuona Mearrasámi musea på nordsamisk. I dag inngår det i stiftelsen av samiske museer og samisk kunstsamling i Øst-Finnmark, RiddoDuottarMuseat. Småbruket er et gjenreisningsbruk fra 1950. Det var som så mange andre i Finnmark på den tiden, et kombinasjonsbruk med dyrehold, jordbruk og fiske. Det var selvbergingsprinsippet som var grunnlaget for driften, som ellers i den sjøsamiske leveveien.

Kokelv sameforening ble dannet i 1983 for bevare og utvikle sjøsamisk kultur i grenda. Foreningen ble omgjort til et museumslag og senere stiftelse sammen med daværende Kvalsund kommune. Det da nedlagte småbruket Nillagården, som den kalles, ble kjøpt i 1992. I dag står bygningene stort sett uforandret siden den gang, men er blitt vedlikeholdt og tilført flere gjenstander fra rundt om i distriktet.

Opplevelser

Museet består av et bolighus, fjøs og naust.

Bolighuset er nok det mest interessante. Her finner vi en spennende samling fotografier av sjøsamer, tatt av Roland Bonaparte i 1884. Han var nevø av den mer berømte keiseren. Videre finner vi utstilt varianter av Kokelv-kofta fra 1800-tallet. Originalen oppbevares på Norsk Folkemuseum i Oslo. Kokelv-kofta skal være en av de første sjøsamiske koftene som ble rekonstruert.

I det sjøsamiske miljøet var kofter lenge ute av bruk. De er nå begynt å komme inn igjen til festbruk. Akkurat det er for så vidt et uttrykk for hvordan det er gått med (sjø-)samisk kultur gjennom de mer enn 100 år som er gått siden akkurat denne kofta ble utviklet. Bevisstheten og ikke minst selvbevisstheten om kulturell egenart er vesentlig mer tydelig de siste tiårene – noe museet i seg selv er et bevis på.

Fjøset er av det enkle slaget, et av mange langs kysten. Rødmalt, rektangulært med en låvebro på kortenden. Oppe på låven finner vi en litt broket samling av gjenstander. Fjøset nede er lite og rommet nok ikke mange husdyr.

Nede ved fjorden ligger et nytt stornaust og et eldre fellesnaust. Museet eier tredjedelen av fellesnaustet. Her oppbevares en båtsamling. Dit kom ikke vi på vårt besøk.

Konklusjon

Sjøsamisk museum i Kokelv er vel verdt et besøk for tilreisende. Det er bare en liten avstikker fra hovedveien ut til Havøysund, nå tilrettelagt som en nasjonal turistveg. Omviser på stedet var veldig kunnskapsrik, og fra området. Hennes historier fra livet i bygda ga stor merverdi til det å besøke selve bygningene og oppleve gjenstandsamlingen.

Finn fram

Vi er i Hammerfest kommune, i bunnen av fjorden Revsbotn. Hit kommer man på Fv889 nordvest fra E69 ved Smørfjord. Parkering er i veiskulderen. Merk at det gamle skoleinternatet ligger like borte i veien. Min omviser kunne fortelle om streng kustus og forbud mot å besøke naboer ved skolen.

Les mer

Les mer om museet på nettsiden deres. Det holder åpent i sommersesongen, men er tilgjengelig også utenom etter avtale.

Her på Sandalsand kan du slå opp flere artikler: