Kvernhusanlegget på Fuglestad i Hå

Publisert 09.04.2022Museer, Rogaland |

Anslått lesetid:

Helt sør på Jæren finner vi et lite kulturminne fra en tid da lokale kvernhus var svært vanlige på norske gårder. Kvernhusanlegget på Fuglestad er verdt en liten avstikker om man er i området.

Opplevelser

Dette kvernhusanlegget på Fuglestad er en mange avdelinger eller besøksarenaer tilhørende Dalane folkemuseum. Det er også et av temmelig mange tilsvarende kvernhus som er tatt vare på rundt om i landet, som kulturminner fra en svunnen tid.

Museet skriver at kvernhusanlegget tilhørte gårdene på Fuglestad og var i bruk fram til cirka 1945. Det består av tre kvernhus og en korntørke. Som naturlig kan være, førte utviklingens gang til at oppgavene på de lokale kvernhusene ble sentralisert til større møller med hele regionen som nedslagsfelt.

Det var omkring 1850, eller i 1840-årene, at gårdbrukerne bygget den første kverna, ut fra sine lokale behov. De hadde en kontrakt om dette med Statens kornforretning som varte fram til 1953. Utstyret til korntørken ble anskaffet i 1870-årene. I en periode drev de en korntørke og et kvernhus med leiemaling under navnet Fuglestad mølle. Bygningene ble gitt til Dalane folkemuseum i 1956, og er tatt vare på av museet siden da.

Bygningene framstod under Sandalsands besøk som godt vedlikeholdte, og det samme gjorde vannrennene. Disse rennene av tre førte vannet fra Fuglestadåna, som renner nede i terrenget, inn mot skovlhjul. Disse drev en rotor som gjorde at kvernsteinene inne i bygget roterte og dermed malte kornet. Dessverre lå de gamle kvernsteinene litt henslengt i gresset ved siden av.

Her følger en del bilder fra besøket.

Finn fram

Når man kjører fylkesvei 44 langs Jæren, er dette en kort avstikker på 3,5 km inn i landet på fylkesvei 4330. Det går an å parkere ved veien, og spasere de 100 meterne fram til kvernhusene. Markøren viser kvernen, mens parkeringsplassen ligger før (nedenfor).

Kvernhusanlegget på Fuglestad er tilgjengelig hele året, men inn i de små bygningene kommer man ikke. Som bildene over viser, er dørene utstyrt med solide metallgitter og hengelåser.

Les mer

Du kan også slå opp informasjonen som ligger på nettsiden til eieren av kvernhusanlegget, Dalane folkemuseum. Innholdet er skrint, dessverre. Også Hå kommune har en kort omtale. Ellers bygger framstillingen ovenfor på eget besøk og en informasjonstavle på stedet.

Dette er en av mange artikler om museer og avdelinger av museer i Norge på Sandalsand. Her vil du også finne flere artikler fra både kommune og Rogaland fylke.