Museer i Norge – et kart

Sist endret 22.05.2022 | Publisert 09.04.2022Museer |

Anslått lesetid:

Det foreligger nå endelig en oversikt over museer i Norge, på et Norgeskart. Kartet viser hvor vi finner museer vi kan oppsøke, og hvilken type museum det er tale om.

Utgangspunktet

Sandalsand skrev for noen år siden en artikkelserie som tok for seg museer, og drøftet ulike typer av dem.

LES MER:

Disse artiklene listet også opp eksempler på hver type museum, med utgangspunkt i oversikter på Store norske leksikon. Sandalsand har under menyen Opplevelser flere menyvalg som samler alle de over 200 omtalene av enkeltmuseer som ligger på denne nettsiden. Sentralt står oversiktene i menyvalgene Museer, Kunst og Gårdstun. De er delvis overlappende, men har gjennomgående ulikt innhold. Dessuten har Urbane fotturer oppslag som er rene kunstvandringer i byer, fra skulptur til skulptur. Det blir noe ganske annet, selv om man kunne være tilbøyelig til å karakterisere dem som utendørs kunstmuseer.

Utfordringen

Når vi planlegger en reise til et eller flere reisemål, så vil vi gjerne ha kunnskap om hva vi kan oppleve på stedet eller i nærheten. En slik opplevelse er museer. Men hvor er de, og hva inneholder de?

Det har gjennom alle år vært en utfordring at det ikke foreligger noen samlet, god oversikt over museer i Norge – hvor de er og hva de inneholder. Sandalsand har derfor satt seg som mål å lage en slik oversikt.

Endelig, et kart med museer i Norge

Kartet er overveldende ved første inntrykk, selvsagt. Når man zoomer inn, blir det straks mer forståelig. Du kan også åpne det i eget vindu. Markørene har ulik ikonbruk, avhengig av type museum. Når man klikker på en markør vises et informasjonsfelt med navn, museumsorganisasjon, geografisk informasjon og lenker til videre lesning på Sandalsand og museets eier. To steder på Svalbard er tatt ut av kartet, for å gjøre det mer oversiktlig.

Museumslenker står i fare for å utvikle lenkeråte med tiden, for museumsorganisasjonene utvikler seg stadig og det samme gjør nettsidene deres. Valget har derfor vært å legge inn lenke til museets hovedorganisasjon sin nettside.

Sandalsand vil framover vedlikeholde kartet. Men ikke systematisk, for det er krevende å følge med på alle endringer i museums-Norge. Om ikke mer, så har vi her fått et arbeidsgrunnlag i planleggingen av egne feriereiser. Forhåpentligvis har leserne fått det samme.

Kartet ligger også inne på den faste siden Museer. Gå dit og finn alle Sandalsands museumsomtaler. I resten av denne artikkelen skal du få et innblikk i framgangsmåten i å utvikle innholdet i kartet.

Museer i Norge, hemskoen

Vi skal ikke gjenta den historiske utviklingen som omtales i de fire artiklene omtalt innledningsvis, men kort vise til at museer i Norge har gått gjennom en vidtgående organisatorisk omstrukturering siden tusenårsskiftet.

Kulturrådet samler inn statistikk og publiserer årsrapporter. Siste rapport omtaler 2020. Herfra sakser vi litt:

«Ser vi attende til 2005 har tal institusjonar som er med i museumsstatistikken gått ned frå 188 museum. I 2010 rapporterte 137 museum, i 2015 var det med 116 museum i statistikken, og no i 2020 altså 106 museum. Denne store nedgangen i rapporterande museumseiningar skuldast i hovudsak konsolideringsprosessar der museum har gått saman i større organisasjonar. Over heile landet har desse prosessane gripe inn i eigarstrukturar, eigedomsforhold, organisasjonsform og organisering.

Dei 106 musea oppgav i alt 536 interne besøksarenaer. Etter ei tematisk inndeling var det 408 kulturhistoriske arenaer, 60 arenaer formidla kunst/kunsthistorie/ designhistorie, 29 arenaer formidla naturhistorie og 11 arenaer arkeologi. I tillegg var det oppgitt at 28 arenaer var eit teknisk industrielt anlegg.»

Sandalsand har vært mindre opptatt av organiseringen. Vi vil vite hva vi kan besøke på reiser i Norge, hvor og hva innholdet går ut på. Det Kulturrådet omtaler som «interne besøksarenaer» er vel det nærmeste vi kommer vårt ønskemål. Dessverre lister årsrapporten ikke opp disse arenaer, bare de 106 museumsorganisasjonene. Eksempelvis framkommer Museum Stavanger (MUST) som en av dem, men alle besøksstedene de har i Stavanger framkommer ikke.

Tilnærmingen til å lage et kart

Sandalsand fikk fatt i et gammelt kart fra Kulturrådet og laget et Excelark. Dette ble fylt med informasjon fra leksikalske kilder, særlig Wikipedia. Deretter var det å konsultere de stadig vekk konsoliderende museumsorganisasjonene, og til slutt å fylle på med egen kunnskap. Det har vært en stor ryddejobb med å ta vekk dobbeltføringer, fjerne administrasjonsbygg og nedlagte enheter og så videre. Resultatet foreligger i et renvasket regneark.

Det inneholdt på publiseringstidspunktet for denne artikkelen 755 museer, eller det Sandalsand har valgt å kalle museer. De varierer i størrelse fra en enkeltstående prestegård som er tatt vare på som museumsanlegg, til de store friluftsmuseene slik som Maihaugen (teller her som en). Videre inkluderer oversikten de store museumsbyggene med et vell av innhold og gjenstander, som for eksempel Historisk museum.

Her er overskriftene i min oversikt:

 • Navn på museet
 • Fylke
 • Kommune
 • Sted
 • Overordnet museum (museumsorganisasjon)
 • Museumstype
 • Sandalsand-URL (dvs. lenke til artikkel på Sandalsand)
 • Wikipedia-URL (ikke fullstendig, og derfor utelatt fra kartet)
 • Museets URL (nettside)
 • GPS-kode (altså hvor museet ligger)

Et av kulepunktene over er «museumstype». Her har Sandalsand foretatt en skjønnsmessig kategorisering og landet på disse:

 • Friluftsmuseum
 • Kulturhistorisk museum
 • Kunstmuseum
 • Natur-/Vitenmuseum
 • Næringsmuseum

Noen vurderinger

Sandalsand har vært raus. Det betyr at frittstående museer, de som er eiet og drevet av bedrifter, lag eller stiftelser er inkludert. Det er også bygninger eller tun som en kommune eier. Det betyr at listen ikke bare inkluderer de museer som oppfyller internasjonale definisjoner på museer, ei heller bare de som får støtte fra nasjonale eller regionale myndigheter. Formålet har som nevnt vært å identifisere besøkssteder, samme hvem som driver stedet, eller om det drives seriøs, akademisk og forskningsbasert virksomhet på stedet.

Sandalsand skal ikke borge for at listen er komplett. Siden arbeidet med den startet, har flere utgått, og noen kommet til. Navnene har variert mellom de forskjellige kildene, slik at det i begynnelsen var mange dobbeltføringer. Noen har også endret navn med tiden. Selv om en bygning er med på listen, betyr ikke det at man nødvendigvis kommer inn i den. Åpningstider varierer med sesong, eller at man må ta direkte kontakt med noen som har nøkkel.