Omvisning i NRK Marienlyst

Sist endret 05.03.2022 | Publisert 03.03.2019Kultur, Oslo |

Anslått lesetid:

Beslutningen er tatt om å flytte NRK fra Marienlyst. Det betyr å si farvel til berømte bygninger og all historikken inne i bygningene. I mellomtiden kan man bli med på en omvisning. Det anbefales på det varmeste.

 

NRK på Marienlyst

NRKs hovedkontor ligger på Marienlyst, ikke langt fra Majorstuen nokså sentralt i Oslo. Norsk rikskringkasting ble etablert i 1933 med kontorer i sentrum. I 1938 var imidlertid et område på 95 mål blitt ervervet og lagt til rette for byggingen av det som skulle bli et flunkende nytt og moderne Kringkastingshus. Åpningen fant sted i 1950. Den gang var det kun radio som ble kringkastet, men som følge av fjernsynets inntreden i mediebildet i 1960, ble det bygget et nytt fjernsynshus tilknyttet det som ble værende radiobygget. Fjernsynshuset stod ferdig i 1968. 

I vår tid er der imidlertid lite behov for opp mot 120.000 kvadratmeter i til dels uhensiktsmessige lokaler. Følgelig har NRK besluttet å bygge nytt, og finansiere nybygget med å selge det gamle. 

På Marienlyst er der flere bygninger som tilhører NRK. Kringkastingshuset, eller Radiohuset, er altså det eldste. Tilknyttet dette ligger Store Studio med sin karakteristiske profil, og Fjernsynshuset. Til sistnevnte er Nyhetshuset koblet. For seg selv ligger Glassgården (2003) med flere funksjoner som ikke direkte er involvert i programproduksjon. 

 

NRK er fredet

Ja, det vil mange mene og strides over. Enten man velger å bruke forkortelsen ARK om institusjonen, eller å velger å se den som ledd i bevaringen av nasjonale verdier. Det er et politisk spørsmål. For Riksantikvaren handlet det i 2018 om å frede deler av bygningsmassen og uteområdene. «Formålet med fredningen er å bevare NRK Marienlyst som et arkitektonisk og kulturhistorisk viktig eksempel på et radiohus oppført i perioden 1938-1950 som senere er utvidet. Videre er formålet å ivareta det formålsbygde radiohuset som har vært og er sentralt i norsk kringkastingshistorie med de mange opprinnelige detaljene i arkitektur, interiører og møbler.»

Riksantikvaren begrunner fredningsvedtaket med at Marienlysts fasade utgjør et kjent landemerke i Norge. Det pekes på at NRK er en institusjon som har fungert som opplysende og samlende for Norges folk. Mange av våre felles fortellinger er knyttet til produksjoner fra NRK. Riksantikvaren framhever at Kringkastingshuset har høy arkitektonisk verdi hvor både eksteriør og opprinnelige interiører har høy standard og kvalitet, både med hensyn til formgivning og materialbruk.

Det kan være nyttig å kikke seg rundt på området, for omvisningen foregår kun innendørs.

 

Hva får vi oppleve?

NRK tilbyr i helgene en guidet omvisning i deler av bygningene. Det gjelder bare å ha bestilt billett på forhånd. Her skal du få en beskrivelse av hva du får oppleve enda noen år.

 

Radioresepsjonen

Tittelen henspiller i dette tilfellet på resepsjonen i Radiohuset, for det er her i det «hvite hus» at gruppeomvisningen starter. Interiøret er fredet både i resepsjonsområdet og i kringkastingssjefens kontorer i etasjen over. Guiden følger oss inn i korridoren innenfor. Der får vi høre at den ble utformet med materialbruk i høy kvalitet under krigen. Det er ikke vanskelig å forstå at dette bør være fredet. 

 

Radioteatret

Vi geleides forbi Store Studio. NRKs største studio med 250 sitteplasser får vi ikke komme inn i. I dag benyttes det mest av Kringkastingsorkesteret.

Derimot kommer vi inn i Radioteatrets studio. Her er ingen tilhørerstoler. Derimot er alle grep tatt for å skjerme innspillingene fra lyder utenfra. Halvannen meter tykke vegger, gummi under gulvet, spesiallagde vegger og himling, og en trapp med tre ulike overflater. Alt er lagt til rette for en fortettet opplevelse, og ingen eksternt påført sjenanse. Dette studioet er som en boble, snart også en tidsboble. 

 

Museumskorridoren

Navnet er nok ikke offisielt, men når vi beveger oss over mot Fjernsynshuset, er det gjennom en korridor som er dekorert med fotografier av «hallodamer» og -menn gjennom årtiene. Her er utstilt produksjonsutstyr fra NRKs lange historie, til og med et lite akvarium som viser pausefiskene man en gang brukte til å engasjere seerne. Den gang fjernsynet bare hadde noen timer sending til dagen. En rekke roser fra Montreux står inne i en monter, til glede for de som husker de programmene.

Som en liten kuriositet henger to små plakater på veggen. De viser til to NRK-produksjoner som er havnet i registeret for Norges dokumentarv. Den ene er Bjørge Lilleliens avsluttende kommentarer under radiosendingen da Norge slo England 2–1 i fotball, i 1981. Den andre produksjonen er fjernsynsprogrammet om Hurtigruten, minutt for minutt, i 2011.

 

Kulisseverkstedet

Vi kommer inn i lokalet hvor man lager kulisser til nye TV-produksjoner, eller oppbevarer kulisser til de som er aktive. Rundt om på veggene henger en del gamle kulisser eller snarere rekvisitter brukt en eller annen gang. For garvede NRK-ansatte må dette være for relikvier å regne. Ellers ser vi veggen til Nytt på nytt-sendingene, og bordet. Og vi ser Lindmoveggen. Disse rulles inn i studioet før opptakene skal gjøres, en gang i uken. Det praktiske er at TV-studioene ligger tett inn til verkstedet. 

 

TV-studioene

Vi får bli med inn i studioene som stod tomme da vi kom, bortsett fra tilhørerbenkene og alskens utstyr opp under himlingen og ved siden av. I et av studioene var det under vårt besøk innredet til opptak av Beat for Beat, en annen seervinner hos NRK. Akkurat disse programmene blir tatt opp over en 14-dagersperiode og sendt ut over i sesongen. Så vet vi det. 

Urix sitt studio slapp vi ikke inn i, men derimot fikk vi kikke litt på et studio der de for tiden holdt på med å spille inn det som skulle bli julekalenderen i 2020. Vår besøk var i januar 2019. Det handler om et loft i en bygård. 

 

Dagsrevyens studio

I dette studioet får vi bare stå i døra og kikke inn i. Det er så mye spesialbygging i gulv og ellers at de ikke slipper andre inn. Underlig å tenke over at det ble liv her inne noen få timer etter vårt besøk. Ved siden av ligger et pauserom, og litt lengre borte noen små studioer med store skjermer på veggen. De brukes nærmest som kommentatorbokser der hvor NRK ikke sender egne kommentatorer ut på oppdrag. En hoppekspert satt innenfor en av dørene, la jeg merke til.

 

Kostymelageret

For mange vil kanskje dette være rosinen i pølsa, for oppstilt står reol på reol med alskens kostymer. Hatter til menn og kvinner fra forskjellige tiår, klær og sko. Innimellom henger en lang rekke kostymer som frambringer en særlig nostalgi for de som har sett på NRK-sendinger gjennom noen år. Bobbysocks sine antrekk fra 1986, Brødrene Dahl sine jakker, Marcus og Martinus sitt antrekk fra deres første MGP Junior opptreden. Og Nora Brockstedt sin knøttlille kjole fra Melodi Grand Prix i 1960. 

 

Samlede inntrykk

Det er ikke vanskelig å si seg enig i Riksantikvarens vurdering av at inne i disse bygningene er det blitt skapt Norgeshistorie, felles minner for generasjoner av nordmenn. Det slo meg imidlertid at det ikke synes å være mange store egenproduksjoner lengre. Jeg nevnte ovenfor noen TV-programmer, men når man tenker gjennom NRKs sendeflater på TV i det minste, så er mye innkjøpt stoff. Produsert av andre, eller av egne team på andre steder. Foruten distriktskontorene selvsagt. 

Det kostymelageret vi besøkte var det største, men bare ett av fire-fem. Må de ta vare på alt dette da, slo det meg. 

Neste tanke var, jo, jeg kan skjønne NRK vil bort fra disse lokalene. Tenke nytt i en ny medieverden. Men du så interessant det var å få ta del i denne omvisningen. 

Under finner du mine bilder fra omvisningen.

 

Finn fram

Markøren på kartet under viser den inngangen vi benytter når vi skal på omvisning i NRK på Marienlyst. Det er i det gamle radiobygget. 

For å komme hit med kollektivtrafikk, er det enkleste å ta utgangspunkt i Majorstua. Dit kommer man med T-bane, buss og trikk. Fra Majorstukrysset spaserer man enkelt 900 meter (10-15 minutter) bort til NRK. 

 

 

Les mer

Konsulter NRKs nettside for informasjon om omvisningen og lenke til billettbestilling. For det er nødvendig å bestille billetter på forhånd (kr 100 for voksne, 65 for andre). 

Finn andre artikler fra Oslo her på Sandalsand

Dessuten: Visste du at ildsjeler i NRK har systematisert samlingen av alle gamle innslag i Norge Rundt? Les om det her.