Quiz – Røst

Sist endret 28.01.2022 | Publisert 12.02.2016Nordland, Quiz |

Anslått lesetid:

Prøv en quiz om Røst. Bli kjent med et særpreget sted i Norge. Når du er ferdig bør du ha fått en idé til neste ferietur.

 

Et sted i Norge ligger en øykommune som du nå skal få teste dine kunnskaper om.

1 Norskekysten er lang

Her skal du få fem alternativer i jakten på svar. I hvilket geografisk område finner vi Røst?

 

Svaralternativer:

 1. På kysten av Vest-Finnmark
 2. Ytterst i Lofoten i Nordland
 3. Sør på Helgelandskysten i Nordland
 4. Ytterst på kysten i Nord-Hordland
 5. I ytre Oslo fjord, nær Fredrikstad
Fasit

Ytterst i Lofoten i Nordland, svaralternativ 2. Dette var et oppvarmingsspørsmål, og du fikk vel rett?

Nr. 2

2 Røst ligger ikke på fastlandet, det er helt klart. Men vet du hvor mange øyer kommunen består av?

Svaralternativer:

 1. 1
 2. 99
 3. 222
 4. 365
 5. 1001
Fasit

Det samme antallet som dager i året. Går det an å få det mer korrekt?

Nr. 3

3 Røst har mange små, og noen store øyer.

Vi kommer til kommunen med båt, men kommer vi også hit med rutefly?

 

Svaralternativer:

 1. Ja
 2. Nei
Fasit

Ja, det kan du. Flyforbindelsen går til Bodø og til Leknes

Nr. 4

4 Røst er kjent for sine mange store fuglefjell, men folk flest bor på den største øya som heter Røstlandet.

Hvor høyt ligger høyeste punkt på Røstlandet?

 

Svaralternativer:

 1. 273 moh.
 2. 811 moh.
 3. 764 moh.
 4. 123 moh.
 5. 11 moh.
Fasit

Det er faktisk kun 11 meter over havet. Kanskje ikke helt som Maldivene, men lavtliggende Røstlandet tåler ikke veldig mye stigning av havnivået.

Nr. 5

5 Et berømt havari fant en gang sted i dette øyriket.

Det var en gjeng italienere under ledelse av italieneren Pietro Querini som ble funnet av lokalbefolkningen og overlevde. Når var dette?

 

Svaralternativer:

 1. 1944
 2. 1432
 3. 1983
 4. 1612
 5. 1888
Fasit

Italienerne havarerte vest av Irland og drev i livbåten med Golfstrømmen nordover. De landet på Røst i 1432, altså svaralternativ nummer to. Kapteinen og deler av mannskapet skrev siden ned sine beretninger. 

Nr. 6

6 Hva heter øya helt ytterst i Røst?

Svaralternativer:

 1. Røstlandet
 2. Vedøya
 3. Storfjellet
 4. Nykan
 5. Skomvær
Fasit

Skomvær er riktig svar. Dette er ikke til å forveksle, egentlig, med Erik Byes berømte sang om en båt ved det navn. Svaralternativene er forøvrig alle i Røst, i den rekkefølge vi møter dem lengre og lengre ut fra hovedøya (Røstlandet).

 

Nr. 7

7 Skomvær er ikke en stor øy, men den har et fyr

Hvilken norsk billedkunstner forbinder vi helst med Skomvær?

 

Svaralternativer:

 1. Edvard Munch
 2. Adolph Tidemand
 3. Theodor Kittelsen
 4. Hans Gude
 5. Karl Erik Harr
Fasit

Svaret er Kittelsen. Han bodde her med sin sin søster og hennes familie et par års tid på slutten av 1800-tallet. Svogeren hadde jobb på fyret.

Nr. 8

8 Hvor mange bor på Røst?

Det kan neppe bo veldig mange mennesker så langt ut mot havet, men hvor mange tror du?

 

Svaralternativer:

 1. 600
 2. 800
 3. 1000
 4. 1200
 5. 1400
Fasit

Alternativ 1 er korrekt, ca. 600 mennesker. På sett og vis er der god plass til flere, men man skal jo ha noe å leve av.

Nr. 9

9 Fiskeri har alltid vært den store leveveien her på Røst, både fiske, mottak og eksport.

Hva gjøres i stor grad med fisken?

 

Svaralternativer:

 1. Fisken sløyes, pakkes og fryses ned før eksport.
 2. Fisken sløyes og sendes rett til fiskemottak på fastlandet for videre bearbeiding
 3. Det var i gamle dager at man gjorde noe med den på Røst.
 4. Den henges på hjell og lufttørkes, deretter legges den inn i store haller for videre tørking og deretter eksport.
 5. Den saltes og legges på svaberg for tørking.
Fasit

Alternativ 4 er korrekt. Det meste av tørrfisken går til eksport til Italia. Fiskehjell, slik som på bildet under, er det mange av.

Nr. 10

10 Hvilken fugleart forbinder vi med Røst?

Svaralternativer:

 1. Måke
 2. Lunde 
 3. Skarv
 4. Lomvi
 5. Snipe
Fasit

Lunde er riktig svaralternativ. Egentlig er der flere rette svar blant alternativene, men ett av dem er riktigst. 290 forskjellige fuglearter er blitt registrert på Røst.

Les mer

Om du ikke jukset har du nå fullført en quiz om Røst. Hvis du vil vite mer om Røst kan du lese alle artiklene her på Sandalsand. Eller du kan slå opp på Wikipedia.

LES MER: Alle artikler fra Røst

LES MER: Finn flere quizzer her