Opplevelser i Hamarøy

Hamarøy er en kommune i den nordligste delen av Salten i Nordland. Kommunen strekker seg fra Vestfjorden til svenskegrensen inne på fjellet. Store deler av innlandet er ubebodd og veiløst. Om vi ser på Norge sør for Kirkenes, er det her vi finner at kongeriket er på sitt smaleste. I fra Hellmobotn er det bare 6 km inn til grensen med Sverige. Ellers grenser Hamarøy til Narvik i nord, og Steigen og Sørfold i sør. Antallet hamarøyværinger er på knappe 2700. De er få og bor spredt langs kysten, blant annet i kommunesenteret Oppeide. E6 skjærer nord-sør gjennom kommunen, og her finner vi dessuten to ferjeforbindelser til Lofoten.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessiden finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og opplevelser på Sandalsand.

Bilder fra Nordland

Bilder fra Nordland

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder fra Nordland. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av oversikten i dette...