Varanger Samiske Museum

Sist endret 04.08.2023 | Publisert 06.11.2018Finnmark, Museer, Sápmi |

Anslått lesetid:

Varanger Samiske Museum eller Várjjat Sámi Musea som det heter på samisk, har som formål å dokumentere og formidle den sjøsamiske kulturhistorien i Varanger både i fortid og samtid. Museet ligger sentralt til i møtet mellom to europaveier i Varangerbotn og bør oppsøkes.

 

Opplevelser på stedet

I tillegg til kulturhistorie mer allment, legger museet vekt på å få fram samisk brukskunst og håndverk – duodji. Museet holder til i gode lokaler under et tretekket tak inspirert av tradisjonell samisk byggeskikk og i harmoni med landskapet rundt. Bygningen fungerer også som kulturhus for lokalbefolkning og arrangerer tilstelninger gjennom året. Den største er nok det årlige samiske marked Vuonnamárkanat, som avholdes på sensommeren. 

Innendørs finner vi en museumskafé og -butikk, samt et utstillingsareal som rommer basisutstillingen benevnt «Sjøsamene». Den viser gjennom en serie tablåer ulike sider ved historien om sjøsamene, boliger, interiører, husgeråd, klesdrakter osv. Utendørs finner vi et stort område til lek og hva det måtte være, samt tre fredete stabbur i nedre del av uteområdet. Dessverre har ikke museet informasjon om stabburene. Andre opplyser at de er fra 1800-tallet.

 

Museet tilbyr også nettutstillinger

På Luondu.no kan vi lese om kulturminner. Luondu betyr natur, og utstillingen tar for seg Ceavccageađge/Mortensnes som betegnes som et av de rikeste og mest særegne kulturminneområdene i Skandinavia. Med spor av bosetting 10 000 år tilbake i tid kan man der rent fysisk legge ut på en kultursti og oppsøke en rekke kulturminner. En liten museumsbygning ligger også på stedet. Les litt mer og se bilder i Sandalsands artikkel om Nasjonal turistveg Varanger. Gjennom nettutstillingen kan man få inntrykk og bakgrunnsinformasjon uten å forlate godstolen. 

Den andre nettutstillingen ligger på Saivu.com og konsentrerer seg om samisk tro og mytologi.

Merk: Ingen av nettutstillingene fungerer. De er utarbeidet med foreldet teknologi og har etter flere år ikke blitt oppdatert. Det er synd, for de er gode.

Museet har en god del tilgjengelig for nettbrukere på DigitaltMuseum.

 

Bildesamling fra besøket

 

Finn fram

Vi er i Varangerbotn og Varanger samiske museum ligger like ved veikrysset mellom E6 og E75. 

 

 

Les mer

Varanger samiske museum har utmerkede og informative nettsider. Det holder langåpent på sommertid, og på dagtid hverdager ellers i året. 

For kulturminner i Nesseby kommune, konsulter kulturminneplanen.

Du kan også lese andre artikler fra Nesseby kommune her på Sandalsand. Jeg var på biltur, så les derfor artikkelen om ferden på E6 fra Storskog til Tana, og bilturen på E75 på Nasjonal turistveg Varanger. Begge veier går gjennom Varangerbotn. Jeg var så heldig å få med meg det årlige samiske marked – Vuonnamárkanat – på området til museet. 

Les også andre artikler om det samiske liv og levnet.