Blant maurtuer og fuglekikkertårn i Øksnevadskogen

Sist endret 19.11.2021 | Publisert 24.05.2018Rogaland, Skogsturer, Strand og vann |

Anslått lesetid:

Her får vi litt av hvert, både skog og nærhet til vannhull. I Øksnevadskogen i Klepp på Jæren skal vi vandre en natursti som ikke synes altfor godt besøkt. Vi er like ved to naturreservater med et rikt fugleliv.

 

Opplevelser

Like sør for Sandnes og nord i Klepp kommune ligger Øksnevad videregående skole. Den gamle landsbruksskolen har tilrettelagt for to fotturer over sin eiendom. Den vi skal følge nå – naturstien – går mot nordøst og inn i skogen. Den andre – kulturstien – går mot nordvest og i variert terreng. 

Vi parkerer like ved Fv44 på skolens parkeringsplass. Her er der et stort skilt oppslått som viser begge turene på et kart, og litt informasjon. Gå tilbake mot hovedveien og bruk gangtunnelen. Foran oss ligger et jorde der det under vårt besøk gresset hester, men tidligere har vi observert høylandsfe. Stien følger hovedveien nordover langs jordet og så dukker den inn i skogen. Prøv å sjalte ut støyen fra veien før du kommer inn i selve skogen. 

Nokså tidlig møter vi på det første av to fuglekikkertårn. Dette brukes av de som vil kikke på fuglelivet i Øksnevadtjern. Ellers går stien dels på grusvei, men for det meste på sti gjennom skogen i nordøstlig retning. Det er tidvis vanskelig å følge skiltingen for skiltene merket «natursti» er i ferd med å bli spist opp av naturen. Et sted havnet vi midt i et område med dype dreneringsgrøfter og det ble litt krevende. For øvrig er det en lettgått tur med få stigninger. 

Etter en stund møter vi på Figgjoelva og følger den et lite stykke til det andre fuglekikkertårnet. Det gir utsikt mot elva og den utvidelsen som elva her renner gjennom, nemlig Lonavatnet. Turen går i en runde tilbake til parkeringsplassen. 

Underveis møter vi et stort utvalg store maurtuer. Jeg kan ikke huske å ha sett en slik samling før, så her ligger det godt til rette for utforskning. 

Se flere bilder under: 

 

Praktisk

Runden i Øksnevadskogen er på ca. 3,3 km og man bruker en time eller noe på det. Utforskning, fuglekikking og rastepauser øker på tidsbruken. Turen er svært velegnet for familier, men uegnet for de som ikke kan bevege seg naturlig i naturen.

Lengden på turen gir seg litt selv, for den er avgrenset av Figgjoelva i nord og store sivområder hørende til Lonavatnet og Øksnevadtjørn i øst. Begge vann er del av naturreservater og fotturen går i randsonen av dem.

 

 

Det ville vært fint om de som har satt opp skiltene med natursti, inklusive informasjonstavlene om flora langs stien i Øksnevadskogen, kunne fått laget noen oppdaterte versjoner. En del så ut til å ha falt ned og være satt opp igjen litt provisorisk. Informasjonstavlene var for en stor del uleselige.

Her på Sandalsand vil du finne flere skogsturer i hovedsak fra Rogaland, og mange artikler fra Klepp av ulik art.