Narvik Krigsmuseum

Sist endret 24.07.2022 | Publisert 02.08.2017Krig og ufred, Museer, Nordland |

Anslått lesetid:

Det er ikke urimelig at Norges største slag og lengste sammenhengende kamphandlinger gjennom historien, får sitt museum – Narvik Krigsmuseum. Det er svært naturlig at det skjer her i Narvik, og det er en historisk arv som museet løser på en forbilledlig måte.

Opptakten

Etter at andre verdenskrig er et faktum 1. september 1939 med Tysklands angrep på Polen, er der en lang periode der lite skjer i Europa. De manglende krigshandlingene, «the phoney war» som britene kaller den, blir kun avbrutt av Sovjetunionens angrep på Finland i november og den påfølgende Vinterkrigen.

Frankrike og Storbritannia forbereder i den sammenheng en stor styrke for å komme Finland til unnsetning. Samtidig kan de da besette nordområdene i Norge og Sverige for å sikre de livsviktige forsyningene av jernmalm fra Kiruna – og ikke minst hindre tyskerne kontroll over den. Jernmalmen herfra er svært viktig for Tyskland, en betydning som blir redusert da de senere, i mai 1940, invaderer Frankrike og får tilgang til naturressursene der. 

Bildene under viser malmtog, minnesmerke over falne på Bjørnfjell, og Malmkaia i Narvik.

Begge stridende parter beveger seg altså mot det nøytrale Norge og mot Narvik. Ingen av dem bryr seg synderlig med Norges politiske nøytralitet og det norske forsvarets underutviklede nøytralitetsvakt. Malmeksporten betyr alt.

De første kamphandlingene

Britene minelegger Vestfjorden 8. april, men det hindrer ikke at en stor tysk marinestyrke kan gli helt inn i Ofotfjorden og senke de norske panserskipene Eidsvold og Norge i Narvik havn om morgenen 9. april. 278 omkommer, så godt som hele besetningene på de to skipene. Landsettingen av soldater går raskt og Narvik blir overgitt. 

Den britiske marine ligger allerede i posisjon og slår til natt til 10. april og deretter 13. april. Uten store egne tap klarer de å senke til sammen ti tyske jagere, flere forsyningsskip og en ubåt. Britene kontrollerer etter disse to sjøslag adkomsten fra havet og tyskerne på land isoleres uten mulighet til å få forsyninger sørfra, verken over land eller til havs. Disse innledende stridshandlingene er likevel bare starten på den utviklingen som skal gå inn i historiebøkene under begrepet slaget om Narvik. 

Slaget om Narvik

De tyske og østerrikske troppene får inn forsyninger av mannskap og materiell gjennom flydropp. Dertil ankommer over de neste ukene flere soldater med tog gjennom Sverige, under dekke av å være sanitetspersonell. Videre kommer de tyske marinesoldatene som ikke blir drept på skipene seg på land og forsterker landstyrkene.

De norske styrkene i Nord-Norge mobiliseres om morgenen 9. april, får gruppert seg, og mottar etter hvert støtte fra store britiske, franske og polske kampavdelinger. På land blir det som dagene gikk involvert mellom 8.000 og 10.000 norske soldater, nesten 26.000 allierte og nesten 6.000 tyske soldater. Tyskerne er altså i adskillig undertall, når den allierte styrkeoppbyggingen er på sitt høyeste. 

Dette er en del av landet med en rekke monumenter og liknende til minne om krigshandlingene i 1940. Her er tre, et fra kirkegården i Narvik, et fra Øse på veien nord fra Bjerkvik og et fra Gratangsbotn.

I løpet av de neste to månedene bølger kampene fram og tilbake, og Narvik blir kjent gjennom nyhetsmedia verden over. Nordmennene starter motoffensiven 24. april, og blir understøttet av allierte fra 30. april og med forsterkninger utover i mai. Så, den 28. mai gjenerobres Narvik og påfører dermed Hitler hans første nederlag så langt i krigen.

I mellomtiden er det kommet til harde kamper på Bjørnfjell, i Gratangen, Bjerkvik og fjellområdene rundt. Bjerkvik blir bombet av britiske krigsskip før landgangsoperasjonen (en viktig lærdom før D-dagen i 1944) og der er kamper flere steder nær Narvik, blant annet på Ankeneshalvøya. Tyskerne er i det mai blir til juni, i ferd med å bli presset opp mot svenskegrensen på Bjørnfjell – og er bare dager fra kapitulasjon.

Kapitulasjonen

Flere dager før gjenerobringen av Narvik har imidlertid de allierte styrkene fått ordre om å trekke seg ut for å delta i kampene på kontinentet. Uten denne massive støtten har den norske militære ledelsen intet annet valg enn selv å overgi seg. De siste allierte styrkene forlater Norge 8. juni og de norske trekkes tilbake fra frontlinjen for å demobiliseres. Først blir det organisert en omfattende evakuering av Narviks befolkning, på grunn av tysk bombing av byen fra luften over flere dager.

10. juni kapitulerer de norske styrkene også i Nord-Norge. I sør var kampene over 5. mai, og konge og regjering hadde forlatt landet 7. juni fra Tromsø med et britisk krigsskip. De neste fem årene blir under tysk okkupasjon.

Etter 62 dager med krigshandlinger var der gått med 8.500 liv, sivile og soldater. 64 skip var gått tapt, 86 fly. Tettstedene Narvik og Bjerkvik spesielt var bombet og hadde store ødeleggelser, innbyggerne var blitt evakuert eller omkommet. Skrekken hadde satt seg, og kom til å sitte lenge i.

Tiden etter

Det som hang ved i mange år etter krigen, var også stoltheten av å ha kjempet så lenge og så hardt mot den tyske invasjonshæren, og til og med påført den nederlag. I Frankrike generelt, og for de franske fremmedlegionærer spesielt, ble Narvik et svært positivt ladet begrep. Polakkene og britene som tok del i kampene opplevde det samme.

I Nord-Norge var man seg i krigsårene og i hele etterkrigstiden svært bevisst det faktum at det var her mobiliseringen var størst, kampene hardest, og seieren nesten innen rekkevidde. Man hadde kjempet lengre enn i Sør-Norge, og med større sivile og militære forsakelser og tap.

I tillegg skulle det komme enda flere forsakelser for landsdelens befolkning: Tvangsflyttingen av hele befolkningen fra Nord-Troms og Finnmark fra oktober 1944, inklusive tvangsslakt av all deres buskap, og brenning av absolutt alt som kunne brennes av båter og bygninger.

Sentrum av Narvik etter bombingen (Fotograf: Tysk soldat, 13.6.1940. Kolorert av Sandalsand. Lisens CC BY 2.0)
Sentrum av Narvik etter bombingen (Fotograf: Tysk soldat, 13.6.1940. Kolorert av Sandalsand. Lisens CC BY 2.0)

Opplevelser i museet

Opplevelser også før du kommer

Det er klart at så mange dramatiske, og for noen fatale, hendelser må sikres en arena for bearbeiding, formidling og forskning. Et museum har det i grunnen vært i mange år i Narvik, men i 2016 åpnet det et flunkende nytt museum sentralt i byen. 

Museet tilbyr en 3D-framstilling av utstillingene sine. Dette er en perfekt introduksjon før du kommer hit, men også en flott gjenopplevelse når du er kommet hjem. Man beveger seg rundt i utstillingene i en slags Google Street View og klikker seg framover, kikker til høyre og til venstre. Noe slikt har jeg ikke sett før, men du store for en opplevelse. Den teknologiske varianten slår likevel ikke det å besøke museet.

Museet har bygget sitt innhold rundt et konsept de kaller «Fredsfront». Det er delt inn i tre seksjoner som omtrent svarer til etasjene i bygget.

Første seksjon: Angrep

Vi jobber oss nedover og begynner med «Angrep». Her er det opptakten til krigen som det redegjøres for, Norges nøytralitet og særlig kamphandlingene fram til overgivelsen i juni. Utstillingen består av gjenstander som torpedoer, skytevåpen, uniformer osv. i kombinasjon med store plakater med tekst på engelsk og norsk. De mindre informasjonsskiltene kan i museumslokalene med sin mørklagte utforming, være noe vanskelige å lese. Her er knapper å trykke på for å få fram bestemte lyd- og bildeinntrykk. Selv satte jeg stor pris på videoene med øyenvitneskildringer fra vårdagene i 1940. Det er sterk kost, de opplevelser som det berettes om – både fra de som deltok som krigførende og fra sivilbefolkningen.

Andre seksjon: Krig

Neste seksjon er «Krig» som beretter om krigsårene 1940-1945 under tysk okkupasjon. Her trekker man blant annet fram det utfordrende med å få dagliglivet til å fungere, det å være i tysk tjeneste og tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms mot slutten av krigen. Behandlingen av krigsfanger kommer også godt fram. Det er altså ikke bare Narvik som behandles, men hele Nord-Norge.

Tredje seksjon: Zona

«Zona» er nederste etasje og den tredje seksjonen i utstillingen. Denne trekker linjer opp til vår egen tid, har færre gjenstander, men bruker en del andre grep for å formidle krigens redsler og dilemmaer. Min anbefaling er å høre på jenta som ringer sin mor og beretter om en svært skremmende nærstående opplevelse – i det som synes å være i vår samtid. Gå deretter inn i barneværelset og vent på nedtellingen og det som da skjer. Helt nederst bør du oppsøke labyrinten i en container.

Nordland - Narvik - Narvik Krigsmuseum
Eksempel på informativ plakat på museet. Vi har vel alle visst at det var svært mange tyske soldater i Norge under krigen. Men i alle fall jeg har aldri tenkt på akkurat dette forholdstallet. Vi hadde jo ikke sjans.

De ansvarlige

Det er Stiftelsen Narviksenteret som driver museet. Det er et samarbeid mellom Nordland Røde Kors Krigsmuseum og Kompetansesenter (etablert 1964), Nord-Norsk Fredssenter (etablert 1990) og Narvik kommune. Narviksenteret har som uttalt mål å bedrive forskning, dokumentasjon og pedagogisk virksomhet for å fremme fred gjennom kunnskap, internasjonal kontakt og forståelse, vern om menneskerettighetene, samt respekt for krigens lover og internasjonale konvensjoner. Det er en meget ambisiøs målsetting og den som vandrer gjennom lokalene kan godt ha det in mente.

Konklusjon

Dette er et museum som på forbilledlig vis tar utgangspunkt i Narviks sentrale rolle i norsk krigshistorie. Museet utvider det med et Nord-Norge-perspektiv på Andre verdenskrig, og avslutter med tankevekkende elementer knyttet til fred og krig i vår egen samtid. Dette er et obligatorisk sted å oppsøke for den som kommer til Narvik. Det passer både barn og voksne, nordmenn og utenlandske gjester.

Praktisk

Narvik Krigsmuseum ligger midt i sentrum av Narvik. Parkering finner man greit i Parkhallen under museet, eller i gatene rundt. I samme bygg finner vi også turistinformasjonen Visit Narvik, og byens bibliotek. Det siste er greit å søke tilflukt i dersom man er flere i følge og ikke alle er synderlig opptatt av krigshistorie. 

Narvik Krigsmuseum har en informativ nettside og er på Facebook. Der er romslige åpningstider og prisen var 100 for voksne og 50 for barn under vårt besøk (2017).

Om slaget eller felttoget ved Narvik kan vi lese på flere nettsteder, og selvsagt i bindsterke trykte verk. Framstillingen over er en syntese av leksikalsk informasjon fra blant annet Store norske leksikon, Norgeshistorie, LokalhistoriewikiGeneral Fleischer, NRK og en uvanlig interessant blogg.

Finn flere artikler fra Narvik her på Sandalsand. Noen få bilder finner du under.