Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Sist endret 08.05.2024 | Publisert 08.03.2017Museer, Vestland |

Anslått lesetid:

Dette er et museum som på forbilledlig vis forteller kultur- og industrihistorien om Tyssedal og Odda. Fornavnet «norsk» antyder at det også har en nasjonal oppgave knyttet til den samme historien.

 

Bakgrunn

Vi er langt inne i Sørfjorden i Hardanger, Vestland fylke. Her lå på begynnelsen av 1900-tallet en veldig lite samfunn som snart skulle komme til å oppleve svært store endringer. Som så mange andre steder i landet, var det muligheten for å bygge opp industriproduksjon ved bruk av vannkraft til å generere energi, som la grunnlaget. Utbyggingen av vannkraftverket i Tyssedal startet i 1906 og på bare halvannet år kunne det begynne å levere kraft til to fabrikker inne i Odda gjennom sju kilometer lange kabler.

Start gjerne med denne videoen, produsert av Dag Endre Opedal/vasskrafta.no.

 

Det slottslignende kraftverket Tysso I fikk vannet levert gjennom to rør 400 høydemeter nedover den bratte fjellsiden fra Lilletopp. Bare kort tid etter fortsatte man å bygge ut kraftmagasiner lenger inne i Skjeggedalen, med den mektige Ringedalsdammen (1918) som manifestasjon over en storstilt og intensiv utbyggingsperiode. Rørgaten ned fra Lilletopp ble utvidet til fem rør og kraftstasjonen forlenget fra 50 til 180 meters lengde. 500 rallarer var i arbeid med byggingen av demning, magasiner, rørgater, fordelingsstasjoner og kraftanlegg over en 12-årsperiode. Inne i Odda bygget 1000 mann opp verdens største karbidfabrikk.

Kraftstasjonen i Tyssedal var i drift fram til 1989 og ble i 2000 fredet av riksantikvaren. Et større arbeide ble igangsatt for å tilbakeføre stasjonen til 1918. Museet forvalter i dag Tysso I og en rekke andre tilknyttede deler av industrimiljøet i Tyssedal og Odda. Foruten bygningsforvaltning har museet også en stor dokumentsamling i form av papir, foto, film, foruten gjenstander.

 

Hordaland - Odda - Tyssedal - Kraftverket Tysso I

Kraftverket Tysso I

 

Opplevelser

NVIM har flere besøkssteder.

For det første har vi bygningene nede i Tyssedal, der det gamle kraftverket Tysso I med sin særpregete og elegante arkitektur helt nede i sjøkanten, er det helt sentrale element. En vandring rundt i hallen her er en enestående opplevelse blant turbiner, kontrollrom og informative oppslag.

Videre finner vi i det gamle administrasjonsbygget en kinosal som viser en film på 27 minutter. Den tar oss tilbake i industri- og kulturhistorien med vekt på livet i Tyssedal. I denne bygningen ligger også en tradisjonell museumsutstilling som forteller i gjenstander, bilder og informasjonsskilt mer av det samme.

Det første vi møter er imidlertid den rødmalte Naustbakken 3 med Hardangerskifer på taket. Her finner vi museumsresepsjon og -butikk.

Hordaland - Kvam - Norheimsund - Hardanger fartøyvernsenter

M/Y Tysso

Til glede for barn, og voksne for den saks skyld, har museet gjennom Tysso III skapt et miniputtkraftanlegg der alle kan være med å koble rør og lage strøm. Smia ligger i verkstedbygget. Museet disponerer dessuten en elegant båt til utleie, M/Y Tysso.

Rørgaten ovenfor Tysso I går opp til Lilletopp. Det kan vi også gjøre, på en halvtime. Videre innover finner vi Skjeggedal med sin store demning. Vi ser litt nærmere på disse to i artikkelen om industrisamfunnet Tyssedal. Det er for øvrig fra Skjeggedal man går opp til Trolltunga, men det er en helt annen historie.

Museet forvalter flere tidligere arbeiderboliger, et vitensenter og en smie inne i Odda. De kan du lese mer om i spesialartikkelen fra industrisamfunnet Odda.

 

Konklusjon

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum kan på ett vis forvirre fordi de har spredt seg ut på flere steder og innbefatter så mange elementer. På den annen side har den historien de forteller også så mange elementer i seg, både av teknisk og kulturell art, at det er naturlig at de favner så vidt. Min vurdering er at de løser sitt formidlingsoppdrag på et utmerket vis, og det er å håpe at mange setter av en time eller to eller enda mer for å få med seg denne viktige historien om industrireising i Norge på begynnelsen av 1900-tallet.

 

Praktisk

Det er greit å svinge av fra Rv 13 og ned bakken til museet i Tyssedal. Riksveien er for øvrig del av Nasjonal turistveg Hardanger. Åpningstider om sommeren er daglig 10-17, og 10-15 på tirsdag til fredag i lavsesongen. En halvtime lang film vises hver annen time, etterfulgt av omvisning. Man kan også gå rundt på egenhånd i både museumsbygg og kraftverk. 

 

 

Museets nettside er oppegående og informativ, og på Facebook er de meget aktive. Informasjon om museet og industrihistorien finner vi også på Digitalt Museum og Industrimuseum. Kortfattet turistinformasjon ligger på for eksempel Hardangerfjord, Fjell & Fjord, FjordNorway og VisitNorway.

Her på Sandalsand vil du som nevnt i teksten finne omtale av museets avdeling i Odda og om andre severdigheter i Tyssedal. Se like godt alle artikler fra Ullensvang kommune.

Se videre artiklene om kraftstasjonene i Vemork, Oltedal, Flørli og Fotland som introduksjon til andre vannkraftverk. Vemork ga som kjent grunnlag for industriproduksjonen på Rjukan – nå et av flere norske verdensarvsteder. Kanskje vil du også ha interesse av å lese samleartikkelen om Tekniske og industrielle museer og kulturminner.

Her ser du noen flere bilder fra museet i Tyssedal: