Bygdøy kulturmiljø

Sist endret 10.10.2022 | Publisert 29.06.2020Kultur, Oslo, Skogsturer, Strand og vann, Urbane fotturer |

Anslått lesetid:

Store deler av halvøya Bygdøy i Oslo kommune er fredet som kulturmiljø. Det handler om de omfattende, og i hovedsak ubebygde grøntområdene på landsiden. Her har allmennheten god adgang til turer i både strandkanten og under høye trær. 

Hva er fredet?

Fredningen er regulert i en egen forskrift. Formålet er å sikre et unikt kulturmiljø på Bygdøy til kunnskap, opplevelse og bruk for allmennheten i dag og i framtida gjennom å ta vare på de kulturminnene, landskapstrekkene og naturverdiene som særpreger miljøet og vitner om områdets historie. Historisk sett er kulturminneverdiene i området knyttet til flere funksjoner: Kongelig sommerresidens, kongsgård med landbruksarealer, folkepark, friluftsområde til lands og til vanns, og museum. Bygdøy kirke og flere eiendommer og lokaliteter med landskapsmessig og historisk tilknytning til kongsgården inngår i fredningen.

Riksantikvaren skriver at området utgjør et helhetlig kulturmiljø av nasjonal verdi, formet gjennom århundrer som kongelig eiendom og sommerresidens, og tilrettelagt av kongehuset som folkepark på 1800-tallet. Museene er utviklet som nabo til folkeparken. De kan vi se som en forlengelse av folkepark-ideen. Eiendommen Bygdø Kongsgård utgjør størstedelen av fredningsområdet. Landbruksdrift gjennom århundrer har formet landskapet. Dette preget er i dag godt bevart innenfor fredningsområdet.

Verneverdiene er først og fremst knyttet til områdets historiske betydning som kongelig eiendom siden middelalderen. Bygdø Kongsgård har en 700 år lang historie knyttet til kongehuset helt siden kong Håkon V Magnusson ga Bygdøy i gave til sin unge dronning Eufemia i 1305. De kongelige besittelser, det vil si sommerresidensen og Oscarshall, er spesifikt unntatt fra fredningen – men er underlagt andre vernebestemmelser.

Kongsgården og tilhørende bygninger er imidlertid fredet, det samme er sjølinjen mot Frognerkilen i nordøst og strekningen fra Bygdøy sjøbad nesten ned til Huk i sørvest. Også øya Killingen er inkludert. Særskilte bestemmelser foreligger for arealene som i dag huser Norsk Folkemuseum og Vikingskipshuset. Grøntområdet i nord, mot Bestumkilen, har vern som naturreservat. Se kart nederst på siden. 

Turmuligheter på kryss og tvers

Det fredete Bygdøy kulturmiljø gir allmennheten rikelig anledning til å vandre i sjøkanten på Bygdøy, så vel som under høye trær. Der er frodig og grønt året rundt. Det er ikke verst, like utenfor det ellers tettbygde Oslo.

Turveier går på kryss og tvers i området, de fleste med grusunderlag og tilgjengelig for barnevogner og mindre støe bein. Langs Frognerkilen og til Dronningen er der mer stifølelse, selv om det er lagt til rette med gangveier langs deler av strekningen. På vestsiden går det grusvei litt opp av sjøkanten, men det er også mulig å gå lengre nede på sti. 

Kartet nederst har inntegnet en mulig rute. Den går også gjennom boligområdet, som på sett og vis utgjør en utvidet del av kulturmiljøet: Hus, hager og hekker i et velpleid bomiljø.

Hva er et fredet kulturmiljø?

Denne betegnelsen kom inn i lovgivningen i 1992 og innebar fredning av hele kulturmiljø ut fra den totale kulturhistoriske verdien av miljøet, selv uten at de enkelte elementene er fredningsverdige i seg selv. Slik sett er et kulturmiljø et fysisk område med kulturminner som inngår i en større helhet.

Per 2020 er der til sammen 12 slike fredete kulturmiljøer i Norge. Fredningsmyndigheten er lagt til Riksantikvaren, men av hensyn til prosedyrekravene skal hvert vedtak gjøres av Kongen i statsråd.

LES MER: Sandalsands artikkel om Fredete kulturmiljøer i Norge

Finn fram

Dette kartet viser med gul farge Sandalsands frihåndsmarkering av utstrekningen for Bygdøy kulturmiljø. Konsulter originalkilden om du ønsker de helt eksakte grensene. Foreslått vandrerute er den blå streken. Den som vil til Bygdøy, kan ta buss 30 fra sentrum og gå av hvor man vil. Bilister finner ganske store parkeringsplasser like foran Norsk Folkemuseum, og en annen litt før man kommer dit. Det er også mulig å ta båt fra Rådhuskaia i Oslo sentrum.


 

Les mer

For den som vil tilbringe litt tid på Bygdøy så tilbyr Sandalsand følgende artikler å lese seg opp på.

Finn enda flere artikler fra Oslo.