Byvandring i Tønsberg

Sist endret 05.08.2023 | Publisert 15.03.2020Urbane fotturer, Vestfold |

Anslått lesetid:

Det kan ta litt tid å bli kjent med Tønsberg by, for den er så trivelig og har så mange attraksjoner at et lite besøk ikke er nok. Likevel, her følger noen inntrykk i tekst og bilder fra en liten byvandring. Videre antydes hva annet vi kan oppsøke i det som går for å være landets eldste by.

 

Bakgrunn

Tønsberg som bysentrum har i overkant av 50 000 innbyggere, herav over 17 000 på andre siden av Kanalen, i Færder kommune. Den gikk lenge for å være Norges eldste by, da under navnet Tunsberg, og man har markert 871 som grunnleggelsesåret. Historikere er usikre på dette, men at byen har en over tusenårig historikk, er det liten tvil om. Dette setter sitt preg på byen også i dag, i form av ruiner og andre minner om forgangne storhetstider. 

I middelalderen var der et kloster, flere kirker og en kongsgård. I seinmiddelalderen hadde den i likhet med Oslo og særlig Bergen en tilstedeværelse av det hanseatiske handelsforbund. Under reformasjonen ble byen utsatt for en stor brann, og den kom seg ikke til hektene igjen før langt inn på 1800-tallet. Da ble skipsfarten viktig for byen, og flere rederier etablerte seg her – blant annet Wilh. Wilhelmsens fra 1861. I tiårene etter er det i særdeleshet Svend Foyns navn som man merker seg. Sel- og hvalfangst i hans regi ble en stor næring og helt i slutten av århundret åpnet også Kaldnes mekaniske verksted på andre siden av kanalen. Foruten sterk teknologisk interesse og kommersiell drivkraft, hadde Foyn også et religiøst og sosialt sinnelag. Etter ham stod Tønsberg med både arbeiderboliger, bedehus, skoler og barnehjem. 

Vi merker oss at selv om det var en middelalderby, så hadde ikke Tønsberg bystatus før ved formannskapslovene i 1837. Den har imidlertid hatt det trangt rundt seg, og kommuneutvidelser har funnet helt opp til vår tid. Fortsatt kjennetegnes Tønsbergs utbredelse seg ved den sære norske øvelsen med å la kommuneadministrative grenser gå på tvers av hvor folk bosetter seg og bedrifter etableres. 

 

Den lille byvandringen

Selv har jeg hatt flere besøk til Tønsberg, men med år i mellom. Jeg har aldri fått satt meg skikkelig inn i hva byen har å tilby, enn si oppsøke de stedene man bør besøke. Det besøket som bildene i denne artikkelen er fra, føyer seg inn i samme rekke. Det er derfor noe pretensiøst å kalle artikkelen for en byvandring, for vandringsruten ble egentlig altfor kort. Viktige sentrumsattraksjoner ble utelatt, og steder utover i kommunen og i nabokommunene ble ikke prioritert. Det får bli neste gang. 

Jeg startet fra parkeringsplassen like bak Hotel Klubben, kjent for sine revyoppsetninger opp gjennom tiårene. Herfra er det å følge gateløpet med det navnet som er så vanlig i Norge, nemlig Storgaten. Vi tar peiling på Torvet. Dette er en stor, åpen plass som nok er mest egnet for de store folkeforsamlinger. Til vanlig kan Torvet virke nesten litt for stort. 

Vet å fortsette bortover Storgaten kommer vi snart til Tønsberg og Færder bibliotek, en spennende bygning som til alt overmål rommer ruinene av St. Olavsklosteret i underetasjen. Tvers over for biblioteket ligger ruinen av det som en gang var Nordens største rundkirke, opprinnelig del av klosteret. 

Her svinger vi ned mot Kanalen for å ta fatt på siste del av den avlange rundturen. Det første vi møter er Oseberg kulturhus før vi kommer ned på en litt åpen plass på bryggekanten med blant annet en statue av Jahn Teigen

På andre siden av kanalen ser vi over til Teie og Kaldnes, begge del av Færder kommune, men altså en integrert del (med gangbro og bilvei) av Tønsberg by. I vannskorpa her ligger to nye vikingskip. Saga Farmann er en kopi av Klåstadskipet, mens Saga Oseberg er kopi av Osebergskipet. 

Tønsberg Brygge er trivelig å vandre langs, og vannhullene og drikkestedene ligger tett. Lengst ute ligger det vernede dampskipet Kysten, et av de mest originale av de gjenværende dampskipene i landet fra rundt 1900. 

Her er noen bilder:

 

Hva mer man må se i Tønsberg

Her er noen stikkord til hva annet man bør få med seg, til og med til fots i Tønsberg. 

Man kommer selvsagt ikke unna Slottsfjellet. Her ligger det omfattende ruiner etter det gamle Tunsberghus og Mikaelskirken, men det landemerke vi legger mest merke til er tårnet fra 1871. Av årstallet skjønner man at det ble satt opp til byens tusenårsjubileum. Utsikten fra fjellet er strålende. 

Vestfoldmuseet holder til nordøst av Slottsfjellet. En egen friluftsavdeling kalt Vestfoldtunet, eller Tallak, inneholder blant annet et våningshus fra 1700-tallet, en enda eldre laftet tømmerbygning, og Vestfolds eldste profane bygning – et loft fra 1407. Museet har utstilt det såkalte Klåstadskipet, det eneste vikingskipet utenfor Oslo. Osebergfunnet ble for øvrig gjort om lag tre kilometer nord av Tønsberg.

På vestsiden av Slottsfjellet, langs sjøen, finner vi Nordbyen. En smal gater og små hus fra 1700- og 1800-tallet gir en ekstra sjarm denne delen byen. Dette er på en måte forlengelsen av promenaden langs Bryggen. På andre siden av Slottsfjellet, mellom Vestfoldmuseet og Domkirken, finner vi også et område med riktig så trivelige gamle bygninger og trange gateløp. 

Øst for sentrum finner vi Haugar Vestfold kunstmuseum, og på Færdersiden holder Tønsberg kystkultursenter til på Teie. Kunstmuseet ligger i en stor park. En annen park man kan oppsøke er Gunnarsbøparken med en staselig gammel villa fra 1878. Den ble bygget som bolig for reder Wilhelmsen, og fungerte senere lenge som rådhus. Fylkeshuset ligger også i parken og i ene hjørnet finner vi Svend Foyns arbeiderboliger

For de med sære interesser kan nevnes at Tønsberg har to av landets gjenværende 100 vernede telefonkiosker. De står ved jernbanestasjonen.

 

Finn fram og les mer

Tønsberg ligger tilgjengelig for de fleste, enten man kommer med bil eller reiser kollektivt. 

 

 

Finn leksikalsk informasjon på Wikipedia og SNL. Turistinformasjon finner vi på VisitVestfold og Tripadvisor. Tønsbergguidene tilbyr byvandringer. Bli også kjent med tilbudet til Vestfoldmuseene rundt om i hele (det tidligere) fylket. I juni arrangeres Tønsberg middelalderfestival.

Sandalsand vil du finne flere artikler fra Tønsberg og Vestfold fylke