Gamle Kvernes bygdemuseum

Publisert 23.06.2022Gårdstun, Møre og Romsdal, Museer |

Anslått lesetid:

Gamle Kvernes bygdemuseum ligger på Averøya på Nordmøre. Her finner vi et lokalt friluftsmuseum med gårdsbygninger og naust som tar oss tilbake til livet ved kysten i gamle dager.

Bakgrunn

Etter at museumssamlingene inne i Kristiansund hadde gått opp i røyk etter bombeangrepet i april 1940, rettet museet en henvendelse til omkringliggende kommuner om å bidra med gjenstander til erstatning for de ødelagte. På Averøy avledet det imidlertid en annen respons. I november året etter valgte representanter for de kommunene som hadde ligget til Gamle Kvernes prestegjeld å lage sitt eget museum. Det ligger på Kvernes, og museet fikk navnet Gamle Kvernes bygdemuseum.

Det ligger altså på Averøy sør for Kristiansund, og har brukt etterkrigstiden til å bygge opp en ganske så spennende samling av både bygninger og gjenstander.

Opplevelser i museet

Vi var på biltur sørover fra Kristiansund for å kjøre Atlanterhavsveien. Den starter på andre siden av den store Averøya, men den som tar omveien får ikke bare en fin biltur, men også muligheten til å oppsøke en av landets 28 gjenværende stavkirker. Kvernes heter den.

Bygdemuseet ligger like ved, og når det regner på presten så drypper det gjerne også på klokkeren. I dette tilfelle i form av besøkende. Vi la derfor turen bortom museet etter visitten i stavkirken.

Friluftsmuseet

Museet ligger fint til på østsiden av Averøya, i en skråning opp fra fjorden. Der oppe har de laget til et friluftsmuseum. Samlet har bygdemuseet 11 gamle bygninger. De som ligger i skråningen opp etter danner på en måte et litt vidstrakt tun. Her finner vi bolighus, driftsbygninger, stabbur og eldhus som daterer seg tilbake til 1800-tallet. Et nyere museumsbygg med administrasjonslokaler og en enkel kafe finner vi ved parkeringen.

De ansatte i administrasjonsbygget kvapp til da vi kom midt i sommersesongen, som om det var uvanlig. Dessverre var alle museumsbygningene stengt, der var lite informasjon å spore og de ansatte var hyggelige, men ikke veldig informative. Derfor gikk vi glipp av de to andre delene av Gamle Kvernes bygdemuseum.

Ikke desto mindre, det var helt greit å vandre blant de bygningene som står på denne delen av museet. Og beliggenheten er den aller beste.

Sjøavdelingen

Nede i sjøkanten ligger det etter hva vi leser også en egen sjøavdeling med rorbu og flere naust. Et av dem er det såkalte Prestgardsnaustet fra 1791. Samlet skal disse bygningene vise fram fiskerbondens liv på kysten. Blant annet skal der være en Listerbåt og eldre geitbåter. Etter hva vi kan lese oss opp til her og der, framstår det som en interessant sted å oppsøke. Det visste vi ikke da, og dermed gikk vi heller ikke ned.

Arkeologisk avdeling

På nettet finner vi en svært kort omtale av en arkeologisk utstilling om Fosnakulturen. Fosna er det gamle navnet på Kristiansund. Fosnakulturen, eller Fosnakomplekset, er de eldste norske samfunnene med noenlunde fast bosetting i eldre steinalder. Den gang var det fangst og sanking livet gikk ut på, og vi snakket da om årtusenene etter at isbreene trakk seg tilbake. Hovedutbredelsen til denne første norske kulturen strakk seg fra Rogaland til Nordland. Etter som vi er midt i området som har gitt navn til denne kulturen, ville det vært interessant og sett utstillingen.

Vi var under besøket ikke kjent med dette, og kan heller ikke i ettertid finne informasjon om hvor denne utstillingen er, eller hva den framviser annet enn steinalderfunn fra en lokal arkeologisk utgravning.

Hva mer?

Vi var turister og kan ikke bare stikke innom museet når vi vil. For de som bor her, forestår museet flere arrangementer gjennom året. De har et olsokstevne og de har en «saltfeskbailldag» blant annet. Saltfiskball er en rett fra ytre Romsdal og Nordmøre som nytter fisk i ballen (kompen/komlen).

Vårt inntrykk av museet, det vi fikk oppleve, er gjennomgående positivt. Slik sett står det ikke tilbake for mange andre gårdstun eller bygdemuseer i Norge. Vi kan ikke regne med at alt skal være ulåst og tilgjengelig når akkurat vi kommer forbi på en tilfeldig dag. Likevel skulle vi som sagt ønsket oss litt mer informasjon om hva museet har bygget opp gjennom alle disse årene. For det står innsats og ildsjeler bak noe slikt, må vite.

Finn fram

Gamle Kvernes bygdemuseum ligger ved Kvernes sørvest på Averøya på Nordmøre. Fylkevei 6072, Kvernesveien, går mellom de to delene av museet (sjø og bakke). Det er godt skiltet og parkering finner vi enkelt.

Les mer

Det er Nordmøre museum som driver Gamle Kvernes bygdemuseum, så slå opp på nettsiden til museet for praktisk informasjon og mer. Les også et avisinnlegg i anledning museets 80-årsfeiring i 2021. Aperitif har en oppskrift på saltfiskball.

Her på Sandalsand kan du finne flere artikler fra Averøy kommune, Møre og Romsdal fylke og fra andre museer og gårdstun over hele landet. Kvernes stavkirke ligger bare få hundre meter bortenfor bygdemuseet. På andre siden av øya finner vi ene enden av Nasjonal turistveg Atlanterhavsvegen.