Gamleskolen på Birkeland i Bjerkreim

Sist endret 08.02.2022 | Publisert 03.05.2015Kultur, Rogaland |

Anslått lesetid:

Bjerkreim har mange gamle skolehus, i likhet med alle andre kommuner i landet. Vi skal se litt nærmere på ett som knapt står til liv, gamleskolen på Birkeland.

 

Bakgrunn

Det står en lang rekke gamle skolebygninger rundt om i landet som ser framtiden grimt i møte. Det kan være lenge siden de fylte sin opprinnelige funksjon. Noen ble sikret videre liv, en periode i det minste, ved å bli tatt i bruk til andre formål. For de andre blir det lett slik at vedlikeholdet skranter, og de står egentlig og råtner på rot. Snart kan også det gamle skolehuset på Birkeland være en ruinhaug.

Heldigvis har vi både tidligere elever, skolefolk og kulturentusiaster som sørger for å ta vare på denne delen av vår bygnings- og kulturhistorie. For det var på disse skolene at det norske folk fikk sin utdannelse fra 1800-tallet og utover. Her kunne læreren bo på lemmen eller i et rom ved inngangen. Og her kunne elevene gå i det minste noen dager i uken.

 

Skolehuset på Birkeland i Bjerkreim

Du ser det her, nede i bakken på Birkeland

 

Bevaring behøver ikke bety at man tar vare på selve bygget, slik det f.eks. er gjort på Jelsa i Ryfylke og tildels også Haugabakka i Klepp. For det tjener sitt formål også å ta vare på minnene, opplevelsene til de som en gang arbeidet på skolen, eller var elever her. Slik er det med en rekke skolebygg rundt om: Nedtegnelsene med både faktainformasjon, fotografier og beretninger fra tidsvitner har lenge blitt innsamlet og deretter publisert av engasjerte og kunnskapsrike lokalhistorikere. Det vil framtiden vite å sette pris på, og det gjør vi også i samtiden.

 

Omgivelsene

Den som svinger av fra E39 ved Søyland i retning Nedrebø, vil etter noen få kilometer i vakkert landskap snart passere de siste gårdsbrukene. Vi er på Birkeland og nederst i bakkene der framme kan vi så vidt skimte et gammelt bygg under noen skrantne grantrær. Herfra går veien videre på grus innover i dalen, helt fram til Stølsvatnet. Det er her det interkommunale vannverket IVAR henter sitt vann til befolkningen nede på Jæren.

Den nye grusveien inn dalen går noen få meter ovenfor gamleveien. Du vil se restene av sistnevnte om du ser den ovenfra. Selve skolebygget står mutters alene nesten nede på jordet. En ganske stor gressplen går østover fra bygget, bare få meter innenfor skoleporten. Portstolpene, nærmest som to svære bautasteiner å regne, står hvor de nok alltid har stått. Selve porten er imidlertid temmelig rusten og står oppstilt inntil ene veggen av skolebygget.

For noen år siden ble det gjort en innsats med å male kledningen. Det ble med to-tre av veggene. Tilsammen. For som bildet viser, ser det halvgjorte litt underlig ut.

Tidligere kunne vi også se spor av at sauer hadde kommet innenfor ytterdøren, men det er senere satt opp et lite gjerde til bislaget og døren inn i gangen lar seg ennå lukke. Det er altså en liten gang her inne, med et lite rom inn til høyre, en trappestige opp til et temmelig tomt loft, og så døren inn til skolestuen.

 

Historien bak skolen

Den gamle skolestuen er spennende. Og det er jo for så vidt også historien til bygget.

Norge fikk sin skolelov i 1860. Kommunene skulle bygge ut et skolevesen, men Norge hadde ikke vært Norge om ikke en sådan oppgave ble et spørsmål om lokalisering. I denne delen av Bjerkreim ble skolehuset først satt opp noen kilometer mot vest, ved Nedrebø. Det var i 1894. I 1903 ble det flyttet til der det nå står.

Det var ikke store skolekretsen. Til Birkeland skole hørte de såkalte Nordgardane på Fuglestad, Nedrebø og Birkeland, i tillegg til tre bruk på Stølen og Foss lenger inne i dalen. Likevel, skoleveien kunne bli lang nok for de minste, og det kunne bli fullt nok i det ene klasserommet. Derfor gikk de yngste og eldste elevene på alternerende dager.

 

Litt mer om skolen

Kjelleren var krypkjeller, loftet ble brukt til å oppbevare sløydmateriale og strøm kom det ikke før i 1938/39. Vann ble innlagt, men tilførselen var så skral at vannet i realiteten måtte hentes i bekken. Oppvarmingen kom fra fyring i den store etasjeovnen som ennå står i skolestuen.

 

Skolehuset på Birkeland i Bjerkreim

Fyringsovnen i skolestuen

 

Like ved skolehuset, på vestsiden, stod et uthus. Her var det lagret ved, men der var også gutte- og jentedoer. Uthuset stod her fram til tidlig på 1980-tallet.

Det var altså skole som var formålet. I 1961 ble skolen sentralisert til Vikeså, men man fortsatte med søndagsskole til innpå 1980-tallet. Tidene med skole, valgting, basarer og søndagsskole var over. Etter den tid har det vært lite liv her, bortsett fra mimresamlinger med eggekoking i påsken. Vi kan ta med at det var en særdeles høy stabilitet i arbeidsstokken her på Birkeland. Jens Gripsrud var den eneste læreren fra 1902-1937, hvorpå Trygve Fuglestad overtok fram til 1961. Punktum.

I skolestuen finner vi et par skap, med sanger. Vi finner også benkerekker, men ikke de pultene som ble brukt under skoletiden. Likevel er det et aldri så lite historisk sus over det gamle skolehuset på Birkeland i Bjerkreim.

 

Finn fram

Du må som nevnt i teksten over svinge inn mot Nedrebø når du kjører E39. Vi er i Bjerkreim kommune og kloss inntil Birkelandsvatnet (Storavatnet). Kartet viser plasseringen av skolehuset.

 

 

Les mer

Jeg har vært i området gjennom de siste tretti år, men var aldri elev på skolen. Det var derimot han som skrev den artikkelen jeg har basert mine historiske opplysninger på. Les Ola Birkeland sin artikkel om Birkeland skule (pdf). Den er svært lesverdig. På Bjerkreim.info vil den interesserte leser kunne få innblikk i mye annen lokalhistorie fra Bjerkreim, inklusive beretninger fra hele ti skolebygg. Det er forbilledlig også for andre kommuner. Les f.eks. beretningen fra Ognedal skule (pdf).

Når du først er i området, bør du vurdere en tur videre innover dalen så langt veien går, nemlig til Stølsvatnet. Her kan du gå langs vannet og videre innover forbi nedlagte bruk, til Romsvatn og en svær demning. Noen hundre meter oppover i lende møter du på turveiene i Brekko friluftsområde.

Ellers er der flere fjellturer som du kan vurdere rundt om her. Prøv f.eks. Faureknuten og Kyrkjefjell.

Helt til slutt. Klikk på bildene under for å se dem i full størrelse og bla gjennom bildesamlingen.