Jonegarden på Hustveit i Sauda

Sist endret 07.12.2021 | Publisert 14.03.2015Gårdstun, Museer, Rogaland |

Anslått lesetid:

Vi er på vei inn Saudafjorden, omtrent så langt inn i fjordlandet det går an å komme i Rogaland. Her gjør vi en krapp sving fram mot Hustveit. Det er Jonegarden vi skal til. 

 

Bakgrunn

Det var to bruk på Hustveit. Det ene er i aktiv bruk, og da vi ankom denne vakre sommerkvelden i juli var det slåttetid og husfolket var igang nede i bakken. Det andre bruket er omgjort til et museum, en avdeling av Ryfylkemuseet. Til og med marka rundt er tatt vare på og vernet som naturreservat.

Jonegarden er oppkalt etter den siste som bodde her, Jone Hustveit. Bolighuset framstår med sin hvitmalte kledning i all hovedsak som den opprinnelig var, sist på 1800-tallet. Løa er riktignok flyttet fra et annet sted, Tysseland litt lenger inne i fjorden, men er satt opp på grunnmuren til den opprinnelige løa på gården. Den sistnevnte var forfallen da museet overtok gårdstunet etter Jones bortgang i 1986.

 

Rogaland - Sauda - Hustveit - Jonegarden

Løa på Jonegarden

 

Opplevelser

I grunnen er det våningshuset som er spennende, både innvendig og utvendig. Det er imidlertid fascinerende å vandre rundt i hele tunet, som å tre tilbake i historien. Historisk var det forøvrig flere hus rundt her. Et folgehus og en folgeløe sto ved siden av dagens bygg, og bak løa lå det et grisehus.

Ryfylkemuseet skriver: «Stovehuset på Hustveit er eit typisk eksempel på det som vert kalla Ryfylkehus. Det er eit tre-delt hus, som er sett saman av den gamle bua og ei ny stove. Mellom bua og stova er det gang og kjøkken. Bak stova finn me eit spisskammers, og bak bua er der vedbu. Det går trapp frå gangen opp til stovelemen og bualemen.»

Det er bua som er eldst, trolig fra 1700-tallet. Den andre delen er fra 1850-tallet, kan vi lese på et oppslag. Inventaret er forøvrig det originale så her er det stor grad av både steds- og tidsautensitet, noe som gjør det ganske fabelaktig å oppleve og tenke på at det faktisk bodde folk her helt opp til relativt moderne tid.

For den som har tid, og det hadde dessverre ikke vi denne ettermiddagen, er Jonegarden et utmerket utgangspunkt for en liten vandring. Ryfylkemuseet opplyser at en ved Kvednafossen finner et fint anlegg av kvernhus, korntørke, sag og bolighus. Dessuten ligger det en støl et par timers gange fra gården. Den er restaurert og åpen for publikum.

Om du ikke ønsker eller har anledning til å gå så langt, kan du kikke litt nærmere på et par uthus rundt tunet, i tillegg til våningshuset og løa.

 

Rogaland - Sauda - Hustveit - Jonegarden

Et lite uthus (jordkjeller) i bakken bortenfor Jonegarden

 

Praktisk

Vi er altså i Rogaland, nærmere bestemt på Fv 520 mellom Ropeid i Suldal og Sauda innerst i fjorden. Avkjørselen er skiltet opp mot Hustveit. Grusveien følger elva slakt oppover ca 900 meter til du får en parkeringsplass på venstre hånd, i det bakken opp mot gården begynner å bli bratt. Du skal ikke fristes til å kjøre helt opp, men få adkomsten til fots som del av opplevelsen.

 

 

Skiltet ved parkeringsplassen opplyste at gårdsbygningene ville være stengt, men døren til gårdshuset sto ulåst da vi ankom. Du vil uansett finne mer informasjon om Hustveit på Ryfylkemuseet sin side. Det opplyses der om at det er fritt fram å komme inn. Så da så.

Vårt besøk var del av en rundreise rundt Boknafjorden over to dager. Første del gikk fra Stavanger via Haugesund til Sauda, andre og siste del fra Sauda og sørover i Ryfylke tilbake til Stavanger.

Finn flere andre gårdstun.

Bildene under kan forstørres og blas gjennom.