Quiz – Norske verdensarvsteder

Sist endret 04.08.2023 | Publisert 08.01.2016Kultur, Quiz |

Anslått lesetid:

Her får du en quiz om norske verdensarvsteder. Det finnes over 1000 verdensarvsteder i svært mange land. Det er FN-organisasjonen UNESCO som velger dem ut. Noen har vi i Norge også, og derfor skal du nå få teste dine kunnskaper om dem.

1 Dersom du vet det, er dette grei skuring

Ellers kan du gjette. Hvor mange oppføringer har Norge på UNESCOs verdensarvliste?

 

Svaralternativer:

 1. 2
 2. 4
 3. 8
 4. 12
 5. 18
Fasit

Vi har sju kulturarvsteder og ett naturarvsted, til sammen åtte.

Nr. 2

2 Bryggen i Bergen var et av de første stedene i verden som ble innskrevet på verdensarvlisten

Men når var det?

 

Svaralternativer:

 1. 1969
 2. 1978
 3. 1979
 4. 1982
 5. 1999

 

Fasit

I 1979 ble Bryggen det første verdenarvstedet i Norge og nummer 59 i hele verden.

Nr. 3

3 «Vestnorsk fjordlandskap» er tittelen på en oppføring. To fjorder er spesielt omtalt.

Hvilke fjorder har fått spesiell omtale av UNESCO?

 

Svaralternativer:

 1. Boknafjorden og Sognefjorden
 2. Geirangerfjorden og Sunnfjord
 3. Sognefjorden og Nordfjord
 4. Nordfjord og Sunnfjord
 5. Nærøyfjorden og Geirangerfjorden
Fasit

Riktig svar er Nærøyfjorden og Geirangerfjorden. Nåja. Imidlertid er du vel enig i at flere fjorder godt kunne vært omtalt? Men slik er det nå ikke.

Nr. 4

4 Vi er i en bergverksby, langt til fjells

Byen heter Røros og er et verdensarvsted. Men hva var det egentlig de vant ut av fjellet?

 

Svaralternativer:

 1. Gull
 2. Sølv
 3. Kobber
 4. Bauxitt
 5. Jern
Fasit

Riktig svar er kobber. Derfor finner vi i sentrum av byen slagghauger etter den industrielle virksomheten. Utenfor byen kan du komme inn i noen av de gamle kobbergruvene.

Nr. 5

5 Tungtvannsaksjonen under andre verdenskrig er noe den norske mann og kvinne stolt vil minnes.

Er det derfor Vemork også er blitt et verdensarvsted?

 

Svaralternativer:

 1. Nei
 2. Ja
 3. Det også

Fasit

Svaret er nei. Det er industristedet Vemork, sammen med resten av Norsk Hydros industribyer på Rjukan og Notodden, samt tog- og båtforbindelsen mellom fabrikkene, som er universelt vernet. Det er ikke kampen om tungtvannet, selv om det er en viktig del av historien også.

Nr. 6

6 Bryggen i Bergen er et verdensarvsted

Her var det en gruppe utlendinger som gjennom kongelige privilegier kontrollerte mye av aktiviteten knyttet til fiskemottak og eksport. Hva kaltes de?

 

Svaralternativer:

 1. Visigoterne
 2. Goterne
 3. Hollenderne
 4. Plebeierne
 5. Hanseatene

 

Fasit

Det var Hanseatene, eller Hansaforbundet, som drev stort ut fra Bergen. Det gjorde de også ellers i Nordsjøområdet og Baltikum fra 1100-tallet og helt til 1800-tallet.

Det var et slags privat handelsimperium som drev dels i samarbeid med keisere og konger, så fremt de ikke ble motarbeidet. I så fall kunne det bli krig.

Nr. 7

7 I Norge finner vi bergkunst, eller helleristninger, en rekke steder langs kysten

Alle forekomster av bergkunst er fredet. Et av stedene er faktisk også blitt utropt som verdensarvsted. Hvor finner vi det?

 

Svaralternativer:

 1. Hvaler i Østfold
 2. Austre Åmøy i Rogaland
 3. Torghatten i Nordland
 4. Vestvågøy i Nordland
 5. Alta i Finnmark
Fasit

Vi skal til Alta. Her finner vi fire områder med helleristninger (Hjemmeluft, Kåfjord, Amtmannsnes og Storsteinen) samt ett område med hellemalerier (Transfarelv). Antallet figurer er over 6000.

Nr. 8

8 Internasjonalt er Norge kanskje mest kjent som et land av vikinger

Det er en kulturarv vi ønsker å være bekjent av. Men hvor finner vi et verdensarvsted som tar opp i seg denne kulturarven?

 

Svaralternativer:

 1. Gravhaugene i Vestfold
 2. Kvernsteinbruddet i Hyllestad
 3. Vikingskipene i museet på Bygdøy
 4. Alle stedene nevnt over
 5. Ingen: Vikingarven er ikke en verdensarv
Fasit

Vel, ingen steder er ennå utropt som et verdensarvsted hvor arven fra vikingtiden må ivaretas. Vi har våre nasjonale bestemmelser, men altså ingen internasjonale. Derimot er Norge i en prosess, sammen med fire andre land, om å få på plass gravhaugene i Vestfold som verdensarvsteder.

Nr. 9

9 Byene på Sørlandet ligger som perler på en snor

Det foreligger verne- og fredningsbestemmelser i fleng. Men hvilken av byene eller stedene er på UNESCOs verdensarvliste?

 

Svaralternativer:

 1. Lyngør
 2. Risør
 3. Tvedestrand
 4. Lillesand
 5. Ingen
Fasit

Ingen. Absolutt ingen. Vi har ikke en gang foreslått Sørlandsbyene overfor UNESCOs verdensarvkommisjon. Kanskje vi burde?

Bildet er fra Risør.

Nr. 10

10 I middelalderen ble det bygget mange stavkirker i Norge og andre land

Alle andre steder er de forsvunnet. Vi har 28 stavkirker igjen i Norge. Ytterligere en stavkirke ble bygget i middelalderen for så på 1800-tallet å bli flyttet til et annet land. Hvor?

 

Svaralternativer:

 1. Tyskland
 2. USA
 3. Skottland
 4. Polen
 5. Sverige

 

Eidsborg kirke under, står derimot på stedet hvil.

Fasit

Svaret er Polen. Det visste du kanskje, eller bare gjettet du riktig? Visste du også at vi finner kopier andre steder, f.eks. i USA og forsåvidt også i Bergen (Fantoft)?

Les mer

Det var en quiz om norske verdensarvsteder. Ble du litt nysgjerrig nå? Still din kunnskapstørst ved å følge disse lenkene.

LES MER: