Sunnmøre museum – et folkemuseum

Sist endret 23.06.2022 | Publisert 22.05.2022Gårdstun, Møre og Romsdal, Museer |

Anslått lesetid:

Sunnmøre museum er et folkemuseum av godt gammelt merke. Her finner vi et friluftstun med bygninger, en kai og båthall med tradisjonsbåter, og innendørs utstillinger.

En kort orientering

Det var i 1931 at museet ble stiftet, og få år etter begynte de første bygningene å komme inn på det området som museet hadde fått tilgang til. Det ligger rett så idyllisk til. Skrånende opp fra det som kan minne om et tjern, men som egentlig er en sjøvannslagune, finner vi friluftsmuseet. På nordsiden ligger kai og en stor båthall med bruksbåter fra Sunnmøre. Her holder også museumsadministrasjonen til, og innendørs utstillinger.

På sørsiden ligger Borgund kirke, ikke å forveksle med stavkirken i Sogn. Denne kirken er imidlertid også fra middelalderen, bygget i stein. Den kan du lese om i en annen artikkel. Borgundgavlen som området heter, har spor av bosetting langt tilbake i tid. Det er foretatt omfattende arkeologiske utgravninger, og et middelaldersenter viser hva. Det ligger også på sørsiden.

Opplevelser i friluftsmuseet

Sandalsands besøk var sommeren 2021, da hovedbygningen og båtutstillingene var avstengte. Dermed er inntrykkene kun de vi fikk gjennom å vandre langs de femtitalls bygningene som utgjør friluftsmuseet. Det er heller ikke å forakte, for det er jo som nevnt en flott beliggenhet her. En vandring gir visuelle inntrykk, men vi kunne også valgt å konsultere den eksemplariske presentasjonen museet har på sin nettside av hver enkelt bygning. Hadde vi kommet en annen gang, kunne vi også vært med på en av omvisningene.

Andre opplevelser

Sunnmøringer har, i likhet med andre folkeslag langs vår lange kystlinje, alltid vært fiskerbonder. De livnærte seg på både å dyrke små jordlapper og legge ut på fjorden med sine bruksbåter for å høste havets frukter, eller simpelthen for å befrakte seg og sitt et annet sted. Det er derfor ikke overraskende at Sunnmøre museum legger så stor vekt på nettopp å vise fram båtbygging og bruk av båter på Sunnmøre. De går også svært langt tilbake i tid, med å vise fram kopier av både jernalder- og vikingskip. Fartøyene ligger ved kai eller står utstilt i en stor båthall. Noen av dem er også til utleie.

I motsetning til de fleste andre folkemuseer i Norge ligger dette ved sjøen, og da er de naturgitte forutsetningene for å vise fram båter langt mer gunstig enn de er på for eksempel Maihaugen eller Sverresborg – for å nevne to andre framtredende folkemuseer. Følgelig var det riktig synd at vi ikke fikk med oss denne delen av Sunnmøre museum.

Middelaldermuseet ligger altså på sørsiden. Heller ikke det fikk vi oppsøke, men her er litt informasjon til de som kommer etter oss. Inn Borgundfjorden kom skreien inn for å gyte. De ga muligheter til å bygge rikdom og samfunn. Byen Borgund var i middelalderen den største byen mellom Bergen og Trondheim. Den lar seg ikke påvise i dag, om man da ikke skulle finne på å gjennomføre arkeologiske undersøkelser, noe som er gjort. Middelaldermuseet viser hvilke funn som er gjort, og hvordan livet i middelalderen artet seg.

Halvøya Borgundgavlen er som vi ser på kartet nedenfor grønn av seg. Det gir muligheter for naturopplevelser også lengre ute på halvøya, enn bare den indre delen der museene holder til. Litt lengre ute ligger et annet kulturminne, en tyskerbunker fra krigens dager.

Finn fram

Sunnmøre museum finner vi like før (øst) vi kjører inn i sentrum av Ålesund. Det er parkering å finne nær det markøren på kartet viser, men også ved Borgund middelalderkirke på andre siden av det delvis lukkede sundet.

Les mer

For å finne informasjon om åpningstider, aktiviteter, innhold og mye mer, sjekk nettsiden til Sunnmøre museum. Billetten man løser omfatter også Middelaldermuseet. Alt dette er del av museumssammenslutningen Viti.

Sandalsand har svært mange oppslag fra museer i Norge, også om folkemuseer / friluftsmuseer. Se også andre oppslag fra Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylke.