Svanhovd besøks- og forskningssenter

Sist endret 05.08.2023 | Publisert 06.11.2021Finnmark, Museer |

Anslått lesetid:

Svanhovd ligger ved Pasvikelva, fire mil sør for Kirkenes. Her finner vi et forskningssenter, et besøkssenter for Øvre Pasvik nasjonalpark og en unik botanisk hage.

Bakgrunn

Det var på 1930-tallet at Svanhovd ble etablert som Statens demonstrasjons- og forsøksgård offisielt for å styrke landbruket i Pasvik. Den kanskje viktigste grunnen var for å markere norsk suverenitet i nord, mot den mektige naboen på andre siden av elva. Sovjetunionen er historie, men Russland ligger der fremdeles. Det gjør også gården.

De opprinnelige bygningene er fredet, det er også alleen av bjørketrær som leder inn til den tidligere forsøksgården. Vi er midt mellom to klimasoner. Her mellom Russland og Norge, og Finland noen mil lengre sør møter nemlig den østlige sibirske taigaien den vestlige boreale skogen.

Planter, dyr, fugler og insekter som vi ikke har andre steder i Norge finnes her. Dessuten er vi i brunbjørnens kjerneområde i landet.

Forskningssenteret Svanhovd

I vår tid er Svanhovd blitt en del av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. 

Det var også nærheten til Russland som gjorde at man i 1992 bygget en ny senterbygning og etablerte et miljøsenter. Bygningen rommer i dag kontorer, konferansesenter, besøkssenter, bjørneutstilling og et moderne laboratorium som også er akkreditert for DNA på brunbjørn. Stasjonen huser også administrasjonen for Øvre Pasvik nasjonalpark, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Norges jeger- og fiskerforbund og 4H Norge.

Strålevernets tilstedeværelse må ses på bakgrunn av Svanhovds nærhet til Russland. Industribyen Nikel ligger bare en halv mil fra forskningssenteret.

Besøkssenter for Øvre Pasvik nasjonalpark

Øvre Pasvik nasjonalpark ligger sju mil mot sør. Det er derimot i Svanhovd vi finner informasjonssenteret for nasjonalparken. I besøkssenteret får vi en introduksjon til livet i området, og museumsutstillingen presenterer Pasvikdalens spesielle natur, kultur og historie.

Her kan vi gjennom gjenstander og plakater lære mer om urskogen i nasjonalparken og de mest karakteristiske fugle- og dyreartene som lever her. Ettersom brunbjørnen er så fremtredende i området, er den også sentral i utstillingen. Det er en særs spennende framstilling.

Svanhovd botaniske hage

Utenfor besøkssenteret finner vi en botanisk hage, en av bare tre offentlige botaniske hager nord for Polarsirkelen. Her vises fram en mengde trær, busker, roser, stauder, nyttevekster og sommerblomster som kan vokse i et kontinentalt subarktisk klima. Det er slående hvordan det er mulig å dyrke og holde vedlike et så stort mangfold som vi finner her. Dessuten er hagen veldig fint tilrettelagt med gangstier og skilting.

Bilder fra Svanhovd

Her er noen bilder fra Svanhovd.

Finn fram til Svanhovd

Kartet viser hvor vi finner NIBIO Svanhovd, besøkssenteret og den botaniske hagen. Vi er ved fylkesvei 885 sør for Kirkenes i Sør-Varanger kommune.

Les mer

De beste kildene for å finne informasjon er NIBIO sin nettside og siden til Øvre Pasvik nasjonalpark. De som tenker seg hit, bør merke seg at stedet også tilbyr overnatting.

Sandalsand har flere artikler fra:

Bakgrunnen for besøket i Svanhovd er omtalt i artikkelen Bak rattet i grensetraktene mellom Norge og Russland.