Ølbergskogen – fin skogstur blant fredete krigsminner

Sist endret 08.07.2023 | Publisert 15.03.2021Krig og ufred, Rogaland, Skogsturer |

Anslått lesetid:

På flate Jæren er det ikke mange skoger, og Ølbergskogen like ved Sola lufthavn er unik i denne delen av det ellers åpne og luftige jærlandskapet. Her finner vi under høye furutrær en mengde fredete kulturminner fra krigens dager og senere perioder.

Skogens militære historie

I Ølbergskogen anla den tyske okkupasjonsmakten i mai 1940 Ølberg leir. Etter krigen overtok det norske forsvaret leiren og hadde aktivitet her fram til 2003. Leiren ble i alle år brukt som lager for ammunisjon i tilknytning til den flymilitære aktiviteten på Sola, først Luftwaffe og deretter det norske flyvåpenet.

Skogsområdet ble solgt til Sola kommune i 2007. Med på salget fulgte et fredningsvedtak knyttet til å bevare et helhetlig miljø med ekstyske bombevern fra 1940, veistrukturen de anla, to bunkere med tosidig innkjøring fra samme år. To rekker med norskbygde ammunisjonslagre fra 1963 og 1971 ble også inkludert i fredningen.

Av verneplanen for Ølberg leir framgår det at anlegget har særlig verdi fordi helheten er så godt bevart. Enkeltstående ammunisjonshus finnes også andre steder i landet, men ikke i det omfang og i et samlet miljø som på Ølberg. Det ble i planarbeidet lagt til grunn at ikke alt kan vernes for all framtid. Følgelig valgte man å prioritere fredning av 23 bygninger i den søndre delen av leiren.

Ølbergskogen var ferdig plantet med furu i 1912 i et omfang av 472 dekar. Det var et samarbeidsprosjekt mellom åtte bønder i området. Det var også et forsøk i datidens arbeid langs hele Jæren med å hindre sandflukt. Lengst ute i strandkanten hadde man like siden slutten av 1800-tallet satset på marehalm, en plante med et rotsystem med evne til å binde sanden. Innenfor strendene var skogplanting et ytterligere virkemiddel for å binde jorda. Vi finner små skogsområder også sørover Jæren.

Turopplevelsen

Ølbergskogen deles i to av Ølbergvegen (Fv4520) mellom Sola flyplass og Ølberg havn. Her finner vi en flott opparbeidet parkeringsplass og busstopp. De fredete bygningene finner vi altså på sørsiden av hovedveien, mens vi på nordsiden finner enda flere overbygde bombevern – eller bunkerser som vi ofte kaller dem. Det betyr at en vandring i skogen gir militærhistoriske inntrykk uansett hvor man går.

Ikke desto mindre er det også en skogstur under høye furutrær. Det er riktig så idyllisk og fredsommelig her. Framkommeligheten er grei, for der er bilveier over alt, men ingen bilferdsel på dem. Mange av veiene er med betongdekke fra krigens dager og er til dels overgrodd med mose.

Det er både i nordlig og sørlig del satt opp nett til frisbee-golf. Under Sandalsands første besøk var frisbee-entusiastene ivrig opptatt med dugnad for å rydde i skogen, og forbedre stiene og kastelinjene. Det trengtes. På en ny skogstur neste helg var det fullt av frisbee-kastere over hele skogen.

Nordlig del

I den nordlige delen ligger det sju bunkere, eller bombevern. Det er ikke lett å finne gode skriftlige kilder på nett, men det kan virke som at det er norskbygde bombevern fra 1953. De ser noenlunde identiske ut, med rektangulær form, buete tak og inngang i front mot veien. Inngangen er for flere av dem som en overdekket portal med åpning i begge ender. Det er mulig å gå gjennom portalen, men de store ståldørene vinkelrett inn i selve bunkersene, er låst med solide hengelåser.

Sola kommune tok ved overtakelsen sikte på å leie ut fem av dem, de fem som ligger nærmest bilveien og var i best stand. De ble i alle fall de første årene leid ut til arkivformål og oppbevaring av fyrverkeri. Innvendig størrelse er ca. 85 kvm og anleggene skal være i relativt god stand.

Her får du noen bilder fra nordlig del av Ølbergskogen. 

Søndre del

Her finner vi lengst inne to rekker med det som ser ut som garasjer, og garasjeporter i front. Det er fem bygninger i hver rekke adskilt med betongkasser i trekantform mellom garasjene. Den ene rekken ble oppført i 1963, den andre i 1971. Det er ikke garasjer, men likevel enkle trebygninger i bindingsverk. De ble brukt til å lagre flyammunisjon.

Betongskillene mellom husene, og den solide jordvollen som skiller de to rekkene, var konstruert slik at et granattreff fra oven skulle kunne forårsake eksplosjon på stedet. Trykket skulle derimot ledes oppover, og ikke til ammunisjonslageret ved siden av.

Tilsvarende prinsipp ligger til grunn for de tyskbygde ammunisjonshusene. De lå spredd i terrenget, opprinnelig i et antall av ca. 20. Også disse hadde trevirke som materiale, og enkle tak. For disse var det ikke betongskiller, men langveggene var laget nesten meteren tykke i to lag, og fylt med sand. Vi finner enkelte av dem igjen i denne delen av skogen, sammen med andre bygninger og bunkerser.

De fredete bygningene er av ulik karakter, og dessuten beskaffenhet. Trær ligger veltet over noen av dem, mose og annet gror over, planken råtner og bølgeblikk-takene ruster i stykker.

Her er bilder fra søndre del av skogen. 

Finn fram

Kartet viser plasseringen av Ølbergskogen og den vandrerute Sandalsand fulgte. Vi havnet på akkurat 2 km. Det er godt mulig å forlenge turen litt, men skogen er ikke veldig stor. Den militære forhistorien gjør at det her går veier med betong og noe asfaltdekke på kryss og tvers i skogen. Følgelig er det lett å ta seg fram også med rullator.

Parkeringsplass og bussholdeplass ligger ved Ølbergvegen, en vei som deler skogen i en nordlig og sørlig del. Skogen går til dels utenfor det gamle leirområdet i sør, men det er utenfor gjerdene og på privat område.

Flere opplevelser i området

Domsteinane

Kartet viser at skogen strekker seg lengre mot øst, men det er egentlig bare én opplevelse der som skal nevnes. Domsteinane er et forhistorisk kultsted som er pent tilrettelagt for alle nysgjerrige. Det er en ring av steiner som kan ha vært reist årtusenet før vår tidsregning. Tolkning er uviss, men det er et spennende sted som Sola historielag rekonstruerte for noen år siden sammen med fylkeskommune og kommune. Følg skiltingen.

Andre deler av skogen er i privat eie. Det offentlige rekreasjonsområdet er det som tilhørte den tidligere leiren, altså omtrent der vandreruten går. Dette området er har fremdeles høye gjerder rundt.

Helleristninger

Mot sørvest ligger det langs Gardshaugvegen en godt skiltet avstikker til et av de helleristningsfeltene som har overlevd i Sola til vår tid. Markeringen i svaberget er imidlertid nesten uleselig og kunne godt ha blitt malt opp på nytt.

Strendene

Mot nord ligger Regestranda og Solastranda og mot vest ligger Ølberg med sin pittoreske sandstrand og havn. Det er flott å gå mellom disse to strendene, blant annet med enda flere krigsminner i begge ender og underveis. Området rundt flyplassen og hele Jærkysten var veldig viktig for den tyske okkupasjonsmakten.

Når du kommer til Ølberg havn bør du oppsøke Russerhytten nede på kaikanten. Den tyske infrastrukturbyggingen under krigen ble muliggjort blant annet gjennom utstrakt bruk av russiske og andre krigsfanger. De overnattet i brakker som dette rundt om på de forskjellige anleggene.

Les mer

Les Forsvarsbygg sin omtale av Ølbergskogen i Landsverneplanen for Forsvaret. Det kan virke som om kartet deres ikke stemmer overens med terrenget og hvilke bygninger som ligger hvor. Sola historielag har et oppslag om leiren som i det store og hele bygger på omtalen til Forsvarsbygg.

Banekart og annen informasjon om frisbee-golf i Ølbergskogen, finner du på siden til Sola Frisbee klubb.

Sandalsand har flere artikler fra: