Turene langs Jærkysten, versjon 2.0

Sist endret 09.02.2022 | Publisert 23.10.2017Jærkysten, Rogaland | , , , ,

Anslått lesetid:

De mange korte og lange turene i strandkanten langs Jæren foreligger nå i oppdaterte og utvidete beskrivelser, Jærkysten versjon 2.0. Dere lesere vil finne omtaler av 26 turer på denne kyststripen sørvest i Norge.

 

Første generasjon artikler

Artiklene har alle denne innledende omtalen: Jærkysten fra Tungenes i nord til Ogna i sør er over 100 km å gå. Den består av lange strender med sand, rullestein og svaberg. Det er gode muligheter for fotturer i naturskjønne omgivelser langs omtrent hele strekningen.

I perioden 2012-2014, og særlig i 2013 satte jeg meg fore å vandre hele strekningen fra Tungenes til Ogna. Opplevelsene ble dokumentert gjennom film og bilder, og resultatene ble fortløpende presentert på Sandalsand Global – den engelskspråklige delen av Sandalsand. Rekkefølgen på turene var ikke systematisk, og lengden på hver enkelt var bestemt av tiden til rådighet en hverdagsettermiddag eller helgedag. Smått om senn framstod kartet som utfylt, med omtaler fra kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Klepp og Hå.

Turene ble presentert etter hvert som de ble gjennomført. Dels samtidig og dels i etterkant ble videoer fra turene lagt ut på YouTube og inkludert i artiklene. Se hele spillelisten

 

Rogaland - Klepp - Boresanden - Feistein fyr - Jærkysten

Surfere på Borestranda med Feistein fyr i bakgrunnen.

 

Da den nettsiden du nå leser, Sandalsand Norge, så dagens lys forsommeren 2014, fikk de samme turene egne oppslag også her. Omtalene var imidlertid sterkt forkortet sammenlignet med de originale, og i stor grad skrevet på nytt. De opprinnelige videoene vare med, men bare et bilde eller to. Kvaliteten var i det hele ikke den samme som på Sandalsand Global, og heller ikke slik jeg egentlig ønsket den. Tilbakemeldinger fra lesere tydet på det samme.

 

Andre generasjon

Nå, høsten 2017, er de norske omtalene av turene langs Jærkysten betydelig omarbeidet, til en Jærkysten versjon 2.0.

Jeg har hentet det beste av de utvidete omtalene på engelsk, det være seg historikk, stedsopplevelser, eller detaljer fra steder langs vandringsruten. Dette har jeg kombinert med det beste i de originale norskspråklige tekstene. Jeg har lagt til flere bilder, mange også av nyere dato, og jeg har beholdt de originale videoene. Praktiske opplysninger var gjennomgående gode, og har bare i mindre grad hatt behov for oppdatering. De aller fleste forsidebildene er endret, ganske visst til det bedre.

Fotturer Jæren - NordAlle artiklene har kartillustrasjoner. Fra før finner vi oversiktskart fra Google, som viser turene i sammenheng. Et krympet eksempel ligger til venstre her. Disse kartene kan åpnes i Google Kart. I denne versjon 2.0 er det dessuten blitt lagt inn detaljerte turkart med høydeprofiler (i den grad det betyr noe på denne flate kyststripen) for hver enkelt beskrevne tur. Disse er hentet fra, og har lenker til, Sandalsands samling på Lommekjent. (Tillegg ca. 2019: Internett slutter aldri å fascinere: Turnettstedet Lommekjent er nedlagt og kartene er endret til Googlekart, men uten høydeprofiler.)

Det er mitt håp at dette gjør Jærkysten enda mer tilgjengelig for folk flest. Den er der for å brukes, døgnet rundt og til alle årstider. Mine artikler vil heretter bli oppdatert i innhold, ved behov. Den originale publiseringsdato velger jeg å beholde selv om der kommer senere endringer. 

 

Hva nå?

Jo, finn fram i hovedoppslaget om turene langs Jærkysten. Les dessuten artiklene om: