Tekster til julesangene – de kjente og kjære

Sist endret 08.03.2022 | Publisert 15.12.2021Kultur, Religion |

Anslått lesetid:

Du kjenner jo egentlig tekstene til julesangene veldig godt. Dessverre går de nesten i glemmeboken til neste jul. Her finner du de fleste, så finn dem fram på julaften.

Sangene

Hvilke tekster til julesangene er det så du finner? Jo, kikk først gjennom listen med sanger i alfabetisk rekkefølge. Deretter kan du klikke lenkene, eller bla nedover. For at du skal huske melodien er det lagt inn lenke til Spotify ved hver sang.

Deilig er den himmel blå

Tekst er ved Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1810), mens melodi er av Jacob Gerhard Meidell (1853). For øvrig het sangen opprinnelig «De hellige tre konger».

Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gylne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker
oss fra jorden opp til seg
oss fra jorden opp til seg.

Det var midt i julenatt,
hver en stjerne glimtet matt,
men med ett der ble å skue,
en så klar på himlens bue
som en liten stjernesol
som en liten stjernesol.

Når den stjerne lys og blid
lot seg se ved midnatts tid,
var det varslet i Guds rike,
at en konge uten like
skulle fødes på vår jord
skulle fødes på vår jord.

Vise menn fra Østerland,
dro i verden ut på stand,
for den konge å opplete,
for den konge å tilbede
som var født i samme stund
som var født i samme stund

De ham fant i Davids hjem,
de ham fant i Betlehem,
uten spir og kongekrone,
der kun satt en fattig kone
vugget barnet i sin skjød
vugget barnet i sin skjød

Stjernen ledet vise menn,
til den Herre Kristus hen,
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gjerne
kommer vi til Jesu Krist
kommer vi til Jesu Krist

Denne stjerne lys og mild,
som kan aldri lede vill,
er hans guddoms ord det klare,
som han lot oss åpenbare
for å lyse for vår fot
for å lyse for vår fot

Deilig er jorden

Tekst og melodi er av BS Ingemann (1850), men basert på en slesvigsk folkemelodi.

Deilig er jorden
mektig er Guds himmel
skjønn er sjelenes pilgrimsgang
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang

Tider skal komme
tider skal henrulle
Slekt skal følge slekters gang
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelenes glade pilgrimssang

Englene sang den
først for markens hyrder
skjønt fra sjel til sjel det lød
Fred over jorden
menneske fryd deg
Oss er en evig Frelser født

Det kimer nå til julefest

Tekst er ved Nikolai Grundtvig (1850), mens melodien er av Carl Chr Balle. Ellers var dette en dansk julesalme.

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høye gjest,
som steg til lave hytter ned
med nyttårsgaver, fryd og fred.

Å kom nå ned til Davids by,
hvor engler synger under sky;
å, gå dog med på marken ut,
hvor hyrder hører nytt fra Gud.

Kom Jesus, vær vår hyttegjest,
hold selv i oss din julefest!
Da skal ved David-harpens klang
deg takke høyt vår jubelsang!

Det lyser i stille grender

Tekst ved Jakob Sande (1931), mens Lars Søraas dy (1948) laget melodien.

Det lyser i stille grender
Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusende barnehender
mot himmelen ljosa held.

Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.

Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.

Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen,
som alltid er ung og ny.

Du grønne glitrende tre god dag

Tekst ved Johan Krohn (1866), mens melodien er av Christopher Weyse.

Du grønne, glitrende tre, goddag!
Velkommen, du som vi ser så gjerne.
Med julelys og med norske flagg,
og høyt i toppen den blanke stjerne.
Ja, den må skinne, for den skal minne.
Ja, den må skinne, for den skal minne
oss om vår Gud, oss om vår Gud.

Den første jul i et fremmed land
sin store stjerne vår Herre tente;
den skulle vise vår jord at han
den lille Jesus til verden sendte.
I stjerneglansen gikk engledansen.
I stjerneglansen gikk engledansen
om Betlehem, om Betlehem.

Om Jesubarnet fortalte mor
så mang en aften vi satt der hjemme;
vi kan hans bud og hans milde ord,
vi vet at aldri vi dem må glemme.
Når stjernen skinner, om han oss minner.
Når stjernen skinner, om han oss minner
vårt juletre, vårt juletre.

Et barn er født i Betlehem

Teksten er skrevet av Nikolai Grundtvig (1871), mens Ludvig M Lindeman laget melodien.

Et barn er født i Betlehem,
i Betlehem,
nå gleder seg Jerusalem.
Halleluja, halleluja!

En fattig jomfru satt i lønn,
hun satt i lønn
og fødte himlens kongesønn.
Halleluja, halleluja!

Han lagdes i et krybberom,
et krybberom.
Guds engler sang med fryd derom.
Halleluja, halleluja!

Men okse der og asen sto,
og asen sto
og så den Gud og Herre god.
Halleluja, halleluja!

Fra Saba kom de konger tre,
de konger tre.
Gull, røkels, myrra ofret de.
Halleluja, halleluja!

Nå all vår nød og sorg er bøtt,
vår sorg er bøtt.
Oss er i dag en frelser født.
Halleluja, halleluja!

Guds kjære barn vi ble på ny,
vi ble på ny.
Skal holde jul i himmelby.
Halleluja, halleluja!

På stjernetepper lyseblå,
de lyseblå,
skal glade vi til kirke gå.
Halleluja, halleluja!

Guds engler der oss lærer bratt,
oss lærer bratt,
å synge som de sang i natt.
Halleluja, halleluja!

Da bliver engler vi som de,
ja vi som de.
Guds milde åsyn skal vi se.
Halleluja, halleluja!

Lov, takk og pris i evighet,
i evighet.
Den hellige trefoldighet.
Halleluja, halleluja!

Glade jul

Det var Bernhard Ingemann som skrev teksten, mens Franz Xaver Gruber (1850) komponerte musikkstykket. Det kalles også «Stille natt» etter originalen «Stille Nacht, Heilige Nacht».

Glade jul, hellige jul! 
Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradisgrønt;
hvor de ser hva for Gud er skjønt,
lønnlig iblant oss de går
lønnlig iblant oss de går

Julefryd, evige fryd, 
hellig sang med himmelsk lyd! 
Det er engler som hyrdene så 
dengang Herren i krybben lå, 
evig er englenes sang 
evig er englenes sang

Salig fred, himmelsk fred 
toner julenatt her ned. 
Engler bringer til store og små 
bud om ham som i krybben lå. 
Fryd deg hver sjel han har frelst! 
Fryd deg hver sjel han har frelst!

Her kommer dine arme små

Tekst er av HA Brorson (1732), mens melodien komponerte JAP Schultz (1780).

Her kommer dine arme små
og vil til deg i stallen gå.
Opplys enhver i sjel og sinn
å finne veien til deg inn.

Vi løper deg med sang imot
og kysser støvet for din fot,
å salig stund, å søte natt
da du ble født, vår sjeleskatt.

Velkommen fra din himmelsal
til denne verdens tåredal,
hvor man deg intet annet bød
enn stall og krybbe, kors og død.

Men, Jesus, hvordan går det til
at dog så få betenke vil
den store, store kjærlighet
som dro deg til vår jammer ned.

Å, drag oss ganske til deg hen,
du store, milde sjelevenn,
så vi i troen favner deg
og følger på din himmelvei!

La verden ei med all sin makt
oss vende bort fra dåpens pakt,
men gi at all vår lengsel må
til deg, til deg alene stå.

Så skal det skje at vi engang
blant alle helgners frydesang
i himlens glade paradis
skal prise deg på englevis.

Her står vi nå i flokk og rad
om deg, vårt skjønne hjerteblad.
Å, hjelp at vi og alle må
i himlen for din trone stå!

Jeg er så glad hver julekveld

Tekst av Marie Wexelsen (1859), mens Peder Knudsen (1859) stod for melodien.

Jeg er så glad hver julekveld,
for da ble Jesus født;
da lyste stjernen som en sol,
og engler sang så søtt.

Det lille barn i Betlehem,
han var en konge stor
som kom fra himlens høye slott
ned til vår arme jord.

Nå bor han høyt i himmelrik,
han er Guds egen sønn,
men husker alltid på de små
og hører deres bønn.

Jeg er så glad hver julekveld,
da synger vi hans pris;
da åpner han for alle små
sitt søte paradis.

Da tenner moder alle lys, 
så ingen krok er mørk.
Hun sier stjernen lyste så
i hele verdens ørk.

Hun sier at den lyser enn
og slokner aldri ut,
og hvis den skinner på min vei,
da kommer jeg til Gud.

Jeg gikk meg over sjø og land

Både tekst, melodi og år er ukjent. Selv om teksten under har forslag, så er det egentlig fritt fram hvilket «land» man vil synge om og hva man vil gjøre.

Jeg gikk meg over sjø og land 
Der møtte jeg en gammel mann 
Han spurte så, han sagde så 
Hvor hører du vel hjemme? 
Jeg hører hjemme i klappeland 
I klappeland, i klappeland 
Og alle de som klappe kan 
De hører hjemme i klappeland

Jeg gikk meg over sjø og land 
Der møtte jeg en gammel mann 
Han spurte så, han sagde så 
Hvor hører du vel hjemme? 
Jeg hører hjemme i trampeland 
I trampeland, i trampeland 
Og alle de som trampe kan 
De hører hjemme i trampeland

Jeg gikk meg over sjø og land 
Der møtte jeg en gammel mann 
Han spurte så, han sagde så 
Hvor hører du vel hjemme? 
Jeg hører hjemme i hoppeland 
I hoppeland, i hoppeland 
Og alle de som hoppe kan 
De hører hjemme i hoppeland

Jeg synger julekvad

Tekst er ved Magnus Landstad (1856), mens melodien ikke har et konkret opphav. I stedet skal opprinnelig tittel ha vært «Il dulci jubilo», en tysk-latinsk julesalme fra middelalderen.

Jeg synger julekvad, jeg er så glad, så glad!
Min hjertens Jesus hviler i stall og krybbe trang,
som solen klare smiler han på sin moders fang
Han er Frelser min, han er Frelser min!

Å Jesus, du barnlill, deg lenges jeg så til!
Kom, trøst meg allesinne, tred inn om her er smått.
La meg deg se og finne. Å, da har jeg det godt!
Drag meg etter deg! Drag meg etter deg!

Hvor er Gud Fader mild: Sin Sønn han sende vil!
Vi alle var fordervet i vår ulydighet,
men han har oss ervervet all himlens fryd og fred.
Eia, var vi der! Eia, var vi der!

Hvor er vel glede slik som høyt i himmerik
hvor alle engler kveder en ny og liflig sang,
og frem for tronen treder, til Guds basuners klang!
Eia, var vi der! Eia, var vi der!

Julekveld i skogen

Teksten ble skrevet av Astow Ericson (1963), mens Otto Nielsen satte toner til den. Dette var den rene skjære juleparodi da den kom ut, og var lenge forbudt å spille på NRK. Årsaken var ikke minst sisteverset. Derfor måtte teksten skrives om til den versjon vi alle kjenner. Imidlertid er originalen her lagt inn nederst.

Det var julekveld i skogen. Fjernt fra verdens ståk og larm
Lå en rødmalt liten stue, heller fattigslig og arm
Der i stuen, som var dekket av den hvite julesnø
Der lå gamlemor og gumlet på sitt siste stykke brød

Gjennom sprukne, frosne ruter titter julestjerner inn
På de salte juletårer på den gamles gamle kinn
Og ved gruen, der det ulmet i den siste tyriflis
Satt han gamlefar og drømte om en fordums julegris

Bare armod var å spore på de gamles julebord
All den julemat de eide var en muggen fleskesvor
Og i taket glødet lampen som en myklerisk rubin
Der den brente deres siste dråper juleparafin

Alt som hørtes denne julekveld av julelyd og låt
Var de gamles såre julehulk samt julesukk og gråt
Over skogen ruget freden kun en dompap satt og svor
I et julenek som viste seg å være fra i fjor

Da med ett av dumme bjellers klang blir julefreden brutt
De blir dummere og dummere, men tier så til slutt
Og på stien opp til stuen høres glade juletrinn
Derpå dunker det på døren, det er noen som vil inn

Men det var nok ikke julenissen, slik en skulle tro
Der i døren full av juleøl og julestemning stod:
En person med pels, Amerika-koffert, briller og sigar
Samt en juleklump i halsen, mens han hvisket: Mor og far!

Det var eldste sønn i huset og familiens sorte får
Han som ingen hadde hørt ifra på fir'ogtyve år
Men nå stod han der og julesang en julemelodi
Mens han åpnet julekofferten med julegaver i

Det var juletre med julelys og julegrøt med fett
Og de gamle åt og koste seg, og gråt en juleskvett
Og de før omtalte juletårer silte gang på gang
Da de begge to fikk nye sett med tenner i presang

Dog mens julenatten senker seg med trollskap og mystikk
Over juleglede, julestas og juleromantikk
Lar vi julesangen slutte, for de gamles julekveld
Ble jo nettopp slik vi ventet: Det ble jul allikevel!

Stillhet senket seg i stuen – brutt av julerap og stønn, 
fra de juleglade gamle og den julesendte sønn. 
Men da fram på julebordet sattes juledram og røyk, 
gjorde gamlemor et hallingkast så sengehalmen føyk.

Kimer i klokker

Tekst ved Nikolai Grundtvig, mens melodien skal stamme fra Tyskland på 1600-tallet.

Kimer, I klokker, ja kimer før dag i det dunkle.
Tindrer, I stjerner som englenes øyne kan funkle.
Fred kom til jord.
Himmelens fred med Guds ord,
æren er Guds i det høye.

Julen er kommet med solhverv for hjertene bange.
Jul, med Gudsbarnet i svøp under englenes sange.
Kommer fra Gud,
bringer oss gledskapens bud.
Æren er Guds i det høye.

Synger og danser og klapper i Eders små hender.
Menneskebarnene alle til jorderiks ender.
Født er i dag
barnet til Guds velbehag.
Æren er Guds i det høye.

Nå er det jul igjen

Dette var og er en oversettelse fra kjent svensk folkemelodi og tekst.

Nå er det jul igjen,
Og nå er det jul igjen,
Og jula varer helt til påske.
Nei det er ikke sant,
Nei det er ikke sant,
For der i mellom kommer faste!

Nå tennes tusen julelys

Både tekst og melodi var ved Emmy Köhler (1898). En svensk julesang som er oversatt til norsk.

Nå tennes tusen julelys
Det stråler rundt vår jord 
Og himlens stjerner blinker ned 
Til liten og til stor

Og over land og by i kveld 
Går julens glade bud 
Om han som fødtes i en stall 
Vår Frelser og vår Gud

Du stjerne over Betlehem 
Send dine stråler ned 
Og minn oss om at julens bud 
Er kjærlighet og fred

Til hver et fattig hjerte send 
Et lystreif ifra sky 
Så finner det den rette vei 
Og det blir jul på ny

O jul med din glede

Sangen var opprinnelig svensk, for deretter å bli omskrevet til norsk av Gustava Kielland på 1800-tallet.

O jul med din glede og barnlige lyst,
vi hilser deg alle velkommen;
Vi hilser deg alle med jublende røst,
titusende ganger velkommen.

Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så glad er vi, så glad er vi,
vi svinger oss i kretsen og neier/bukker.

I Østerlands vise, I tre stjernemenn,
vi vet jo hvorhen I skal drage;
for vi vil nå også så gjerne derhen
og eder på reisen ledsage.
Vi klapper i hendene…..osv.

Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
kom, skynd deg å gi meg den andre.
Så knytter vi kjærlighets hellige bånd
og lover å elske hinannen.
Vi klapper i hendene….osv.

På låven sitter nissen

Både tekst og melodi er ved Margrethe Munthe (1911). Imidlertid er den teksten vi synger i dag en modernisert bokmålsversjon.

På låven sitter nissen med sin julegrøt
så god og søt, så god og søt.
Han nikker, og han smiler, og han er så glad,
for julegrøten vil han gjerne ha.
Men rundt omkring står alle de små rotter,
og de skotter, og de skotter.
De vil så gjerne ha litt julegodter,
og de danser, danser rundt i ring.

Men nissen, se han truer med sin store skje:
"Nei, bare se og kom av sted,
for julegrøten min den vil jeg ha i fred,
og ingen, ingen vil jeg dele med."
Men rottene de hopper, og de danser,
og de svinser, og de svanser,
og de klorer etter grøten, og de danser,
og de står om nissen tett i ring.

Men nissefar, han er en liten hissigpropp,
og med sin kropp han gjør et hopp.
"Jeg henter katten hvis dere ikke holder opp!
Når katten kommer, skal det nok bli stopp."
Da løper alle rottene så bange,
ja, så bange, ja, så bange,
og de svinser, og de svanser noen gange,
og på en, to, tre så er de vekk (vekk, vekk)!

Reven rasker over isen

Her har vi ukjent opphav til både tekst og melodi, selv om vi finner den igjen både i Sverige og Danmark. Imidlertid skal julesangen ha aner tilbake til 1600-tallet.

Og reven rasker over isen,
og reven rasker over isen.
Så får vi lov, så får vi lov,
å synge damenes vise. 

Og ser du damene hvor de går,
Og ser du damene hvor de går,
og hvor de sitter og hvor de står,
og hvor de svinger seg i valsen. 

Og reven rasker over isen,
og reven rasker over isen.
Så får vi lov, så får vi lov,
å synge herrenes vise.

Og ser du herrene hvor de går,

osv. ....

Og reven rasker over isen,
og reven rasker over isen.
Så får vi lov, så får vi lov
å synge skreddernes vise.
Og ser du skredderne hvor de går, osv.

Så går vi rundt om en enebærbusk

Også denne sangen har en ukjent opprinnelse. Det er en gammel sanglek som vi finner i flere andre land i Nord-Europa.

Så går vi rundt om en enebærbusk
enebærbusk
enebærbusk
Så går vi rundt om en enebærbusk
tidlig en mandags morgen
Så gjør vi så når vi vasker vårt tøy
vasker vårt tøy
vasker vårt tøy
Så gjør vi så når vi vasker vårt tøy
tidlig en mandags morgen

Så går vi rundt om en enebærbusk
enebærbusk
enebærbusk
Så går vi rundt om en enebærbusk
tidlig en tirsdags morgen
Så gjør vi så når vi skyller vårt tøy
skyller vårt tøy
skyller vårt tøy
Så gjør vi så når vi skyller vårt tøy
tidlig en tirsdags morgen

Så går vi rundt om en enebærbusk
enebærbusk
enebærbusk
Så går vi rundt om en enebærbusk
tidlig en onsdags morgen
Så gjør vi så når vi henger opp tøy
henger opp tøy
henger opp tøy
Så gjør vi så når vi henger opp tøy
tidlig en onsdags morgen

Så går vi rundt om en enebærbusk
enebærbusk
enebærbusk
Så går vi rundt om en enebærbusk
tidlig en torsdags morgen
Så gjør vi så når vi ruller vårt tøy
ruller vårt tøy
ruller vårt tøy
Så gjør vi så når vi ruller vårt tøy
tidlig en torsdags morgen

Så går vi rundt om en enebærbusk
enebærbusk
enebærbusk
Så går vi rundt om en enebærbusk
tidlig en fredags morgen
Så gjør vi så når vi stryker vårt tøy
stryker vårt tøy
stryker vårt tøy
Så gjør vi så når vi stryker vårt tøy
tidlig en fredags morgen

Så går vi rundt om en enebærbusk
enebærbusk
enebærbusk
Så går vi rundt om en enebærbusk
tidlig en lørdags morgen
Så gjør vi så når vi vasker vårt gulv
vasker vårt gulv
vasker vårt gulv
Så gjør vi så når vi vasker vårt gulv
tidlig en lørdags morgen

Så går vi rundt om en enebærbusk
enebærbusk
enebærbusk
Så går vi rundt om en enebærbusk
tidlig en søndags morgen
Så gjør vi så når til kirken vi går
kirken vi går
kirken vi går
Så gjør vi så når til kirken vi går
tidlig en søndags morgen

Så gjør vi så når vi hjematt går
hjematt går
hjematt går
Så gjør vi så når vi hjematt går
tidlig en søndags morgen

Les mer

Tekstene i denne artikkelen er hentet fra flere kilder, mens melodiene til julesangene er fra Spotify.

Til slutt skal du få noen andre artikler fra Sandalsand:

  • Advent og adventssanger: Hvordan var de nå igjen, de adventsvers vi leste og adventssangene vi sang, i adventstiden? For at du ikke skal glemme dem, her følger en bukett av de mest kjente. Først skal vi repetere hva advent er og står for.
  • Juleevangeliet: Mange strever med å huske hva den kristne julen egentlig handler om, og derfor skal du her få juleevangeliet i fulltekst.
  • Norske juletradisjoner: Hvorfor feirer vi jul og har juletradisjoner? Det enkle svaret er fordi vi gleder oss over at Jesusbarnet ble født i Betlehem. 
  • Quiz om julesanger: Julesanger finnes det mange av, og ikke minst har de mange strofer. Vi kjenner som regel første strofe, men hvor godt kjenner vi de andre?

Hva mener du?

Hva synes du om dette innlegget og nettsiden? Er det noe du likte spesielt godt? Kan det være at Sandalsands opplysninger ikke er oppdaterte, og at andre lesere bør vite om det?

  1. Skriv en personlig epost til forfatteren.
  2. Besvar et anonymt spørreskjema.
  3. Del din respons med andre. For artikler som er nyere enn 180 dager vises et kommentarfelt nedenfor. Kommenter hva du vil og legg til ditt navn og epostadresse. Epostadressen din blir ikke vist til andre. Bruk et fiktivt navn om du ønsker.

0 kommentarer

Pin It on Pinterest

Share This