Yrkestitler på gravsteiner

Sist endret 27.11.2021 | Publisert 07.11.2021Kultur, Religion, Rogaland | ,

Anslått lesetid:

Yrkestitlene fulgte menn i graven, og står for alltid innprentet på deres gravsteiner. Det var den gang mannens yrke var hans identitet. Men hvilke yrker?

Bakgrunn

Nå er det nå en gang slik at livet er forgjengelig. Vi fødes, vi lever og vi dør. Mange har et ønske om at de skal huskes også etter sin død, og etterkommerne vil gjerne ha et sted å gå til for å minne den avdøde.

Derfor har vi gravlunder, og derfor har vi gravsteiner, eller gravstøtter. Fra jord er du kommet, til jord skal du bli, sier presten når kisten senkes ned i graven. En tid senere reises det en støtte over graven, og den påføres en inngravert tekst. Teksten er normalt med navnet på den avdøde, fødsels- og dødsdato og kanskje en liten hilsen fra etterkommerne.

I mange år var det også ganske vanlig å legge inn den avdødes yrkestittel øverst på gravsteinen. Denne skikken er de siste tiårene gått ut av bruk. Nettopp derfor er det interessant å vandre over gravlunder og observere titler.

Opplevelser

Sandalsand har ikke vandret heden, men tatt for seg en av Stavangers gravlunder, en av de største og eldste. Eiganes gravlund byr på mange opplevelser. En av dem er muligheten til å studere rimelig systematisk hvilke yrkestitler som smykker gravsteinene.

Bortsett fra at yrke ikke lengre gjenfinnes på nyere gravsteiner, er det kanskje to hovedtrekk som går igjen.

For det første, det er stor variasjon i yrkestitlene. Du finner en opplisting av Sandalsands funn på Eiganes lengre ned på siden.

For det andre, det er definitivt ikke bare samfunnets støtter, de meritterte og prestisjegivende yrkene som går igjen. Hvermansen er rikt representert blant yrkestitlene. Selvsagt finner vi fabrikkeier, konsul og gullsmed blant titlene. Men vi finner også drosjeeier, dreier, ligningsfullmektig og malersvenn.

Syntaks

Gravsteiner, med eller uten yrkestitler har gjerne mannen sitt navn øverst. Yrkestittelen er helt på toppen. Deretter følger mannens fødsels- og dødsdatoer. På neste linjer kan vi lese konens datoer, og hennes pikenavn. De fleste i Norge har jo valgt mannens etternavn når de gifter seg.

Mange gravminner har et kort minneord. Ofte ser vi ord som Takk for altMinnes i kjærlighetHvil i fred, og Høyt elsket – Sårt savnet.

Jeg har ikke noen gang sett gravsteiner hvor kvinnens navn står øverst, og ektemannen under. Dels kan det komme av at menn generelt dør før kvinner, og at det settes av litt luft nederst på steinen for å påføre enkens navn. Når den tid kommer. Det kan likevel mest komme av at mannen var høvdingen i familien, den fremste. Den som skulle stå øverst.

Faktisk er det få gravsteiner hvor kvinnens yrke er oppført, selv om hun står alene på gravsteinen. Jeg fant en lærer, og jeg fant gravsteinene til nonnene ved det tidligere katolske sykehuset i Stavanger. De står oppført som St-Franciskus-søster.

Så kan man lure på hvordan det arter seg i vår tid, med dine, mine, våre. Med enker som gifter seg på nytt, eller der skilte uansett ikke legges i samme grav.

Den gang vi hadde yrker og yrkestitlene noe vi var stolte av

Nå for tiden er dette med yrker noe forhenværende, for vi lever i en tid med stadige jobbskifter, endrete stillingsbetegnelser, kontinuerlig videre- og etterutdanning, karriereskifter og så videre. Det gjør at en kabelformann ikke har evig liv, ei heller en kontrollør, reisesekretær, eller losse- lastearbeider.

Forfatteren av denne artikkelen har for tiden tittelen spesialrådgiver, en nokså intetsigende tittel, og en av mange gjennom en lang karriere. Den sier ingenting om yrket.

Men for noen, før i tiden, var yrket alt. De bar tittelen med stolthet, like inn i døden. Det definerte dem som personer, som menn, som mennesker. Og for det ville de minnes, eller de gjenlevende ville det på den avdødes vegne. De var lektor, reisende, skomakermester, skipsfører, sekretær, rute- turbileier, og musiker. Eller noe annet.

Ofte var yrket et konkret håndverk, men vi finner også en forretningsmann, ligningsfunksjonær, eller jernvarehandler. En av mine favoritter er ingeniør NSB. Det holder nemlig ikke med bare å være ingeniør, men innen selveste NSB.

Yrkestitler på gravsteinene på Eiganes gravlund

Her er en liste med 111 unike yrkestitler. Den er framkommer gjennom avfotografering av gravsteiner på Eiganes gravlund i oktober 2021. Enkelte av titlene deles av flere, for eksempel skipsfører. Det vitner om Stavangers historie som havneby. Men det er likevel spennvidden som slo meg da jeg gikk langs rekkene av gravstøtter, heller enn gjentakelser.

Selvsagt må leseren bære over med at noen gravsteiner ikke ble registrert. Jeg vil dessuten legge til at jeg bevisst har valgt å ikke illustrere artikkelen med fotografiene jeg tok av alle gravsteinene. Det kan være noen reagerer på publisering av bilder.

Listen er:

Agent, baker, bestyrer, bokhandler, brannformann, butikksjef, byrettsdommer, bøssemaker, direktør, disponent, dreier, driftsbestyrer, drosjeeier, dykker, fabrikkeier, faktor, fiskegrosserer, flyfenrik, forretningsmann, fylkesmann, fylkesskogsjef, gartner, garver, grosserer, gullsmed, havnearbeider, ingeniør NSB, jernvarehandler, journalist, justitiarius, juveler, kabelformann, kjelsmed, kjøpmann, kobberslager, kommunearbeider, konditormester, konsul, kontorsjef, kontrollør, kunstmaler, lege, lektor, ligningsfullmektig, lokalforfatter, lokomotivfører, los, losse-lastearbeider, lærer, malermester, malersvenn, maskinist, maskinsjef, maskintrykker, misjonær, modellsnekkerformann, musiker, møbelhandler, møbeltapetsermester, oppsynsmann, organist, overingeniør, overkonduktør, overpostpakkmester, pastor, St-Franciskus-søster, politibetjent, politioverkonstabel, politisekretær, postekspeditør, postmester, presseformann, provisor, reisende, reisesekretær, restauratør, revisjonssjef, revisor, rute-turbileier, røkerieier, salgsrepresentant, samf.kons., sekretær, siv.ingeniør, sivilarkitekt, siviløkonom, sjøkaptein, sjømann, skattefogd, skipsfører, skipsreder, skipstømmermann, skomakermester, skreddermester, slaktermester, smedemester, sokneprest, statsfysikus, student, tapetsermester, toller, tollforvalter, tollkontrollør, tolloverinspektør, trygdesjef, typograf, utsk. mannskap, vaktmester, verftseier, verksmester, vingsersjant.

Hva skjer framover?

Det er jo alltid vanskelig å spå, i sær om framtiden. Yrkestitler synes å ha vært en kulturhistorisk epoke. De svinner hen, for årlig ryddes gravlunder for gravsteiner i et stort antall, og ingen nye steiner med titler kommer til. Med tiden vil derfor yrkestitlene forsvinne som synlige bevis på denne praksisen. Sandalsand har avfotografert alle jeg kom over, men neste år vil det være færre, og i fjor var der kanskje flere.

Vi ser noen steder at fotografier av den døde pryder øvre hjørne av gravsteinen. Vi leser at noen også legger inn en QR-kode, slik at leserne kan slå opp et eller annet. Ellers blir det jo flere som kremeres, og mange legges i minnelunder med små skilt som knapt har plass til annet enn navn og datoer.

Kanskje er det med gravlunder som med andre kulturminner. Det gjelder å oppsøke dem før det er for seint.

Les mer

Wikipedia har en artikkel om tematikken Gravminne. Det har også SNL.

Sandalsand har flere artikler fra Stavanger kommune og Rogaland fylke. Se også hovedoppslaget om Religion og les artiklene om Eiganes gravlund, Lagård gravlund, og kvekergravlundene i Stavanger. I Oslo har vi Norges æreslund.