Bardu bygdetun

Sist endret 05.08.2023 | Publisert 22.02.2023Gårdstun, Museer, Troms |

Anslått lesetid:

Bardu bygdetun gir oss lukten og synet av tjærebredde gårdsbygninger med torv på taket, slik de ble ført opp for 160 år siden.

Opplevelser

Bardu bygdetun er et tidligere gårdsbruk, Lundamo, som inneholder en rekke av de opprinnelige gårdsbygningene. Her finner vi våningshus, låve, stall, smie, kvern, treskelåve, skolestue og et stabbur. Skolestuen var i bruk frem til 1944 og ble flyttet hit i 1975. Toftakerstua kom hit året etter. De andre bygningene tilhørte Lundamo og er gjennomgående fra 1860-tallet.

Besøkende kan utforske bygningene og lære om hvordan folk i regionen levde og arbeidet i ulike tidsepoker. Dessverre, eller snarere helt forståelig, kommer vi ikke inn i bygningene utenom i åpningstidene. De som kommer inn, vil få oppleve en stor samling gjenstander, mange av dem fra den opprinnelige gården. Noen av de større og mer moderne redskapene (traktorer etc.) stod likevel utendørs under vårt besøk.

Bardu er et distrikt som opplevde stor tilflytting fra særlig øvre deler av Gudbrandsdalen og Østerdalen på slutten av 1700-tallet. Flomkatastrofen kalt Storofsen la mange gårdsbruk øde, og det ble fristet med fri tilgang til udyrket mark i nord, i Bardu og Målselv. Flere tusen migranter tok med seg byggeskikk, dialekt, mattradisjoner og annet arvegods. Fremdeles finner vi spor av talemålet i de indre bygdene i Troms.

Det er også deres byggeskikk vi får følelsen av, når vi vandrer rundt på tunet. Her er det torv på taket og tjære på de grove tømmerveggene i laft. Det er tydelig at museet har gjort en stor innsats for å bevare bygningenes originale utseende og innredning, og å gi besøkende en realistisk opplevelse av livet i tidligere tider.

Finn fram (kart)

Bardu bygdetun ligger kloss i E6 i Bardu kommune, ca. 10 kilometer sør for kommunesenteret Setermoen. De som er på biltur vil finne at et stopp vil gi en fin, liten pause på ferden.

Les mer

Dersom du ønsker mer informasjon om Bardu bygdetun bør du gå til tunets nettside. Tunet drives av Midt-Troms museum. De oppgir ikke åpningstider, men vi kan anta at det er mulig å komme inn i bygningene i sommersesongen. Året rundt er det fritt fram å parkere, vandre rundt i tunet, og kikke inn gjennom vinduene, slik vi gjorde. Wikipedia har et oppslag om innvandringen til regionen, men underlig nok ikke om bygdetunet.

Her på Sandalsand kan du søke opp flere artikler fra Bardu kommune og Troms fylke. Besøket fant sted sommeren 2022 på en biltur fra Sortland til Finnsnes.