Høre stavkirke i Valdres

Sist endret 28.03.2022 | Publisert 26.09.2018Innlandet, Religion |

Anslått lesetid:

Sommeren 1179 dro brødrene Elling og Audun ut i skogen for å hogge trær. De skulle bli til den nye stavkirken på Høre. Det kan vi lese på en runeinskripsjon i kirken. En moderne datering av trevirket bekrefter tidfestingen. 

 

Bygging og ombygginger gjennom århundrer

Vi vet ikke om sambygdingene tok til med byggingen samme år, eller året etter. Derimot er det klart at det ikke var første kirken på stedet. Der er spor av en eldre stolpekirke i grunnen.

En stolpekirke vil rett og slett si at stolpene er satt rett ned i jorda. Da vil de begynne å råtne etter noen år. Det kan derfor være råte, men også andre årsaker som gjorde at brødrene ble satt i arbeid. Det vet vi ikke. Derimot vet vi at den stavkirken vi i dag møter, har stått på stedet i godt over 800 år.

Det var solid arbeid de gjorde den gang, uten dermed å si at kirken har stått der uten endringer. 

Vi kan nemlig lett øyne den opprinnelige konstruksjonen inne i kirkeskipet, for der er den bevart. Kirken var opprinnelig mindre enn i dag. Det var på 1800-tallet at kirken fikk sin nåværende form, slik det skjedde med mange stavkirker fra middelalderen. Den opprinnelige langkirken med rektangulært skip, og omtrent kvadratisk kor med halvrunding i enden, ble da utformet som en basilika med utvidet sideskip. Svalgangen var revet allerede på slutten av 1700-tallet. Nå kom det et nytt kor og en utvidelse i høyden. 

Et spisst spir danner avslutningen på takrytteren. En gammel takrytter er for øvrig omgjort til kirkegårdsport. Den har fine utskjæringer med drager og løver, slik vi også finner i Borgund.

 

Interiør og senere endringer

Gjennom århundrene har kirken også endret sitt interiør og utseende ellers. Hvitmaling og store vinduer fra 1800-tallet ble fjernet i 1970. De to gamle rikt utskårne dørportalene står på stedet. De er begge i våpenhuset, men den ene er trolig flyttet fra nordveggen.

Middelalderinventaret er borte, bortsett fra et røkelseskar. Derimot finner vi både utskjæringer og malerier fra begynnelsen av 1800-tallet på altertavle, preikestol og ellers i kirkerommet. 

 

Oppland - Vang - Høre stavkirke

Original portal og smijernsbeslag i Høre stavkirke

 

Opplevelser

Kirken ligger utmerket til på et godt synlig sted høyt over dalen. Her gikk viktige ferdselsårer forbi i flere hundre år. Det var ikke få stavkirker de bygget i Valdres i middelalderen. Hele 18  nevnes. Fra parkeringen kommer vi ned til kirken og gravplassen gjennom en portal. De utskårne panelene på innsiden kommer som nevnt fra en tidligere takrytter. Like innenfor står det en runestein på venstre side. 

Høre stavkirke er fortsatt i bruk som soknekirke, og vår engasjerende og kunnskapsrike omviser denne dagen var både døpt og konfirmert her. Ifølge henne var det liten tvil om at også bryllupet skulle stå i den gamle kirken. 

Innvendig er det bare å glede seg over de gamle maskene (ansiktene) som er skåret ut øverst på stavene. Legg merke til runeinnskriftene her og der med personnavn (Bård, Åsgrim, Sigrid og Gunne). Smijernsbeslaget på portalen i våpenhuset er fra middelalderen. 

Det er kjekt å se de gamle stavkirkene utvendig, men det gjør ekstra godt å komme på en dag de holder åpent. 

Se flere bilder under:

 

Finn fram til Høre stavkirke

Vi er i Vang kommune i Valdres og i Innlandet fylke. Hørevegen går oppe i lia over dalen, omtrent midtveis mellom de langstrakte innsjøene Vangsmjøse og Slidrefjorden. Det er anlagt en stor parkeringsplass ved Hørevegen like ovenfor kirken, og det er godt skiltet fra hovedveien, E16, nede i dalen. Kirken er åpen på dagtid i skolenes sommerferie, fire dager i uken. 

 

 

Les mer

Les bakgrunnsartikkelen om stavkirker i NorgeSandalsand for å øke din kunnskap om dem. Artikkelen inneholder en rekke lenker til videre fordyping. Konsulter dessuten hovedsiden om Religion for mer relatert stoff.

Den som vil lese seg opp på Høre stavkirke spesielt, bør sjekke disse lenkene (tilfeldig rekkefølge): Kirkesøk, Stavechurch.com, Stavkirke.info, KunsthistorieKulturminnesøk, Wikipedia og Riksantikvaren. Fra sistnevntes bevaringsprogram foreligger det en rapport (pdf) fra 2016 som dokumenterer tilstand og bevaringstiltak. 

Finn flere Sandalsand-artikler fra Vang kommune og Innlandet fylke.