Borgund stavkirke

Sist endret 11.02.2023 | Publisert 22.08.2015Religion, Vestland |

Anslått lesetid:

Borgund stavkirke dateres tilbake til slutten av 1100-tallet. Kirken hadde en strategisk beliggenhet på den gamle ferdselsveien over Filefjell, mellom øst og vest i Norge. 

Dette er en helt fantastisk skjønnhet. Borgund stavkirke er den best bevarte av alle stavkirkene, og den ser ut som en stavkirke skal se ut. Vi skal nå bli kjent med hvordan det er å komme hit, og hvordan kirken har utviklet seg gjennom sine snart 850 år.

 

Besøkssenteret

Vi parkerer et par hundre meter bortenfor kirken, ved det flotte besøkssenteret. Her får vi, foruten kafé og butikk, en liten museumsintroduksjon til Borgund stavkirke og dens betydning opp gjennom middelalderen.

Det som også er interessant, er at butikken selger deler av stavkirken. Man skulle ikke tro at det var mulig, man faktisk er det slik at takspon må skiftes ut med jevne mellomrom. Kirkens eier, Fortidsminneforeningen, har her sett et inntektspotensiale.

Når vi så har kommet oss gjennom besøkssenteret kan vi se framover mot kirken, eller rettere sagt kirkene. For her finner vi nemlig to Borgundkirker. Den mørke er den gamle fra middelalderen, den røde ble bygget i 1868 i gammel stil, men betydelig større. Som så mange andre av de gjenværende stavkirkene på 1800-tallet var nemlig Borgund kirke blitt for liten for menigheten i en voksende befolkning. Den stod for fall, men Fortidsminneforeningen kom til og fikk overta den så snart nykirken stod ferdig.

Vi skal ta for oss den gamle kirken, men se gjerne på denne videoen først.

 

 

Kirkebygget

«Stavkirkenes Stavkirke» kalles den, ettersom den regnes som den mest autentiske av alle. Den er vakkert bygget opp med svalgang rundt hele kirken, et høyt hevet midtrom, takrytter på toppen, tre utskårne portaler, og spontekking av tak over tak. Og så dragehodene da! Til alt overmål er plassen så norsk du kan få den, ved en elv i en dal med høye fjell på sidene.

Det var på vinteren i 1180/1181 at man felte trærne som skulle bli til kirke. I årene framover bygget så menigheten opp kirken, vigslet den til apostelen Andreas, og holdt den i stand i sju hundre år før den fikk sin avløsning. Siden har den vært museumskirke og spredd glede til besøkende i nye hundreogfemti år, så vel som å tjene som modell for andre kirker som skulle restaureres (for eksempel Gol stavkirke på Bygdøy og Hopperstad stavkirke i Vik).

Eksteriøret skal være temmelig originalt fra middelalderen, en enestående bragd. Legg merke til klokketårnet som står for seg selv mellom de to kirkene. Også det er en arv fra middelalderen. La oss nå se inn i stavkirken.

 

Sogn og Fjordane - Lærdal - Borgund stavkirke

Mye av dagens interiør i Borgund stavkirke er nyere enn middelalderen.

 

Interiøret

Her valgte Fortidsminneforeningen på 1870-tallet å tilbakeføre det meste til hvordan kirken så ut før reformasjonen. Man fjernet tønnehvelv, galleri, inventar og dekorasjoner. Likevel, prekestolen fra 1500-tallet og altertavlen i renessansestil fra 1654, er begge beholdt.

Av det middelalderske finner vi ellers at tregulvet og benkene langs veggene i skipet er delvis bevart. Alteret er også middelaldersk og har fremdeles sitt «relikviegjemme». Døpefonten i granitt er fra samme tid.

Legg dessuten merke til utskjæringene inne i den mørke kirken. Til og med Odins hode har funnet sin plass høyt oppe på veggen, som en form for religiøs helgardering kan man kanskje tro. Runeinskripsjoner finner vi også.

Fortidsminneforeningen eier fremdeles kirken. De tilbyr en flott 3D-visning av kirkens interiør.

 

Sogn og Fjordane - Lærdal - Borgund stavkirke

Den gamle stavkirken nærmest og den nyeste lengst borte, med klokketårnet (støpulen) i mellom. Kirkegården er fremdeles i aktiv bruk

 

Her ser du flere bilder fra Borgund stavkirke:

 

Finn fram til Borgund stavkirke

Du kommer sannsynligvis hit med egen bil langs E16, og er da 25 km fra Lærdalsøyri. Avkjørselen fra E16 er godt skiltet og man finner en stor parkeringsplass vel framme ved besøkssenteret. Her løser man billett. De siste to hundre meterne må man spasere fram til både den gamle og den «nye» kirken.

 

 

Les mer

Borgund stavkirke ligger i Lærdal kommune i Vestland fylke. Fra gammelt av var Lærdal et knutepunkt for stiene og senere veiene over fjellet mellom øst og vest. Lærdalsøyri er et unikt og vernet bygningsmiljø helt nede ved fjorden, mens stavkirken ligger lenger oppe i dalen. Over fjellet mot øst finner vi flere stavkirker, og de kan du finne fram til i artikkelen fra denne bilturen.

Den som vil, kan gå opp bakken bak kirken og over på en trase av den såkalte Kongevegen over Filefjell. Her ligger det en del attraksjoner, blant annet den spektakulære Vindhellavegen.

Les bakgrunnsartikkelen om stavkirker i Norge på Sandalsand for å øke din kunnskap om dem. Artikkelen inneholder en rekke lenker til videre fordyping. Konsulter dessuten hovedsiden om Religion for mer relatert stoff.

Den som vil lese seg opp på Borgund stavkirke spesielt, bør sjekke disse lenkene: Fortidsminneforeningen, Lokalhistoriewiki, Kirkesøk, Stavkirke.no, Kunsthistorie.com, Stavkirke.info og VisitNorway.