Opplevelser i Lærdal

Lærdal kommune ligger i Vestland fylke. Gjennom historien har beliggenheten innerst i Sognefjorden gitt både begrensninger og muligheter. Her finner vi noen av landets fremste kulturminner og mest spennende høyfjellsoverganger. Kommunesenteret Lærdalsøyri er et av våre best bevarte historiske tettsteder. Det er et henrivende sted, og må oppsøkes. Lærdal har litt over 2000 innbyggere, men årene framover synes å medføre en befolkningsnedgang. Lærdøler flest bor langs to av de viktigste ferdselsårene mellom Øst- og Vestlandet. Det gjorde de også på 1600-tallet, og faktisk enda før det. Bor du i Lærdal, eller skal hit, må du ikke være redd for tunneler. Verdens lengste biltunnel går til nabokommunen Aurland.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessiden finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og opplevelser på Sandalsand.

Borgund stavkirke

Borgund stavkirke

Borgund stavkirke dateres tilbake til slutten av 1100-tallet. Kirken hadde en strategisk beliggenhet på den gamle ferdselsveien over Filefjell,...

Bilder fra Vestland

Bilder fra Vestland

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder fra Vestland. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av oversikten i dette...

Lærdalsøyri

Lærdalsøyri

Erik Pontoppidan, en velkjent dansk biskop i Bergen, kom til Lærdalsøyri og skrev om de "161 smaa hus tæt til sammen...". Det var i år 1749. Da vi...