Kaupanger stavkirke

Sist endret 03.06.2023 | Publisert 23.08.2015Religion, Vestland |

Anslått lesetid:

Kaupanger stavkirke i Vestland ble bygget rundt 1140 og er en av våre eldste. Den har vært ombygd og utvidet, og ble også malt hvit som andre kirker i Norge på 1800-tallet. Men den middelalderske konstruksjonen er intakt, og den regnes som en godt bevart kirke.

Opprinnelsen

På tredje forsøk lyktes det for kristenfolket i Kaupanger. Deres første kirke stammer fra slutten av 1000-tallet, men råtnet muligens på rot som andre stolpekirker gjerne gjorde. Deres neste kirke brant ned i 1130. Om lag ti år etter stod den nye kirken klar og det er den som snart kan feire sitt 900-års jubileum. I bruk som sognekirke er den faktisk fremdeles. Merk likevel at dateringen er usikker. Noen kilder opererer med 1137, noen 1140, 1150 og til og med 1180.

Det var likevel ingen selvfølge at kirken ikke skulle bli brent ned senere på 1100-tallet. Kong Sverre ankom nemlig Kaupanger i 1184 i et straffetokt mot ulydige sogninger. Han satte fyr på handelsplassen, men ikke kirken. Det må da ha vært til noe trøst for sogningene på stedet. Sverre og Birkebeinerne fortsatte for øvrig toktet sitt og slaktet Kong Magnus Erlingsson og 2000 mann i slaget ved Fimreite ikke langt unna, på forsommeren det året.

Vi skal imidlertid ta for oss kirken. Start med å se denne videoen.

Kirkebygget

Kaupanger stavkirke går for å være blant de største i landet. 22 solide staver (stolper) er plantet ned i horisontale sviller hvilende på steingrunn; åtte staver på hver langside og tre på hver kortside. (Der var opprinnelig 20 staver, men det skjedde allerede i middelalderen en mindre utvidelse mot vest.) Inne finner vi hevete midtrom over både kor og skip, holdt oppe av fire staver til. På mønet over skipet sitter en såkalt takrytter (tårn) omkranset av fire mindre spir.

Denne middelalderkonstruksjonen har holdt seg gjennom svært mange år. En opprinnelig svalgang ble fjernet på 1600-tallet, samtidig som vinduer ble satt inn og bygget ble kledd med liggende supanel. Det siste etterlater dessverre et lite tiltalende inntrykk. Maleren Knud Baade hadde nok et annet inntrykk, her gjengitt i et maleri fra 1833.

Fra Kaupanger i Sogn (Knud Baade, 1833). Nasjonalmuseet. Lisens: Fri bruk (Creative Commons - Attribution CC-BY)
Fra Kaupanger i Sogn (Knud Baade, 1833). Nasjonalmuseet. Lisens: Fri bruk (Creative Commons – Attribution CC-BY)

Vi besøkte Kaupanger etter å ha vært på Borgund tidligere på dagen, og avsluttet dessuten dagen med Urnes. Sammenlignet med disse, de flotteste og mest autentiske stavkirkene vi har i landet, falt den i Kaupanger sørgelig ut. Ikke desto mindre er den et spennende stopp på veien, og særlig dersom du er så heldig å komme hit når dørene åpnes om sommeren.

Interiøret

Innvendig finner vi nemlig en blanding av middelalder og 1600-talls renessanse. Prekestol, altertavle og døpefont er fra sistnevnte periode. Notene malt på veggen skal være middelalderske.

Det er noe pussig med de skiftende motebølger innenfor kirkeutsmykning. I nær sagt alle middelalderkirker, både de av stein og stavkirkene i tre, finner vi en storstilt ombyggingsperiode på 1600-tallet. Nye idealer kom til, og landet var endelig begynt å komme over Svartedauden som hadde lagt en effektiv stopper for all norsk kirkebygging – og mer til.

Neste store periode med kirkelig byggeaktivitet kom på 1800-tallet. Utvidelser skulle til, for det var kommet nye krav til hvor stort kirkerom en menighet behøvde. Hvitmaling både innvendig og utvendig var den nye tids mantra. Slik også i Kaupanger. På 1900-tallet hadde man andre ideer, og mot slutten av århundret satset man på å tilbakeføre kirker til sine før-reformatoriske aner, eller i hvert fall til 1600-tallet. Det skjedde for Kaupangers del i årene 1959-1965.

Se flere bilder under:

Finn fram til Kaupanger stavkirke (kart)

Kaupanger stavkirke ligger på stedet Kaupanger i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane. Navnet Kaupanger kommer av at her var det en kaupang, et handelssted, i gamle dager. I vår tid går Rv5 like forbi, mens turistferja over Sognefjorden og inn Nærøyfjorden har sin start her.

Når vi legger til at De Heibergske Samlinger ligger bare få kilometer unna, så oppdager vi raskt at dette er et sentralt sted også i dag. Merk forøvrig at Kaupanger Hovedgård ligger et steinkast unna stavkirken, et flott bygg og et av regionens få gods.

Les mer

Les bakgrunnsartikkelen om stavkirker i Norge på Sandalsand for å øke din kunnskap om dem. Artikkelen inneholder en rekke lenker til videre fordyping. Konsulter dessuten hovedsiden om Religion for mer relatert stoff.

Den som vil lese seg opp på Kaupanger stavkirke spesielt, bør klikke på disse lenkene: Fortidsminneforeningen, Kirkesøk, Stavkirke.no, Kunsthistorie.com, Stavkirke.info og VisitNorway.