Lille Stokkavatn i Stavanger

Sist endret 05.03.2022 | Publisert 26.05.2015Rogaland, Strand og vann |

Anslått lesetid:

Som en liten unge ved siden av Store Stokkavatn ligger Lille Stokkavatn, eller «Litle» som vi sier. Det er en herlig liten grønn lunge akkurat passe for en ettermiddagstur på under timen.

 

Lengde og tid

Med 2,5-3,0 km rundt vannet på grusvei kan du selvsagt komme deg rundt langt kjappere enn en time. Det gjør også lokalbefolkningen. Dersom du er her sjeldnere eller er så heldig å ha med deg småbarn, kan du fylle rundturen med mer innhold.

 

Rogaland - Stavanger - Lille Stokkavatn

Det er flott her ved Lille Stokkavatn

 

Turveien

Turveien går helt i vannkanten det meste av runden. Den mest interessante delen er langs den nordlige langsiden. Her finner du noen flotte trær, rimelig tett vegetasjon faktisk. Og så finner du bergvegger å klatre i, for barna eller de som vil oppleve barnet i seg selv. Fuglelivet er heller ikke å forakte, verken ute på vannet eller over hodene. Det er utplassert et stort antall nummererte fuglekasser høyt opp i trærne.

Derfor er det godt mulig du vil ønske å tilbringe mer tid enn beregnet på din ferd. Heldigvis finner du rastebord i vestlig ende, og benker langs nordsiden og mot øst.

Sørsiden av vannet har vært temmelig utilgjengelig i mange år. Heldigvis fikk vi en gruset turvei langs hele bilveien (Gustav Vigelands vei) fram til parkeringsplassen, men vi hadde ikke lengre kontakt med vannet. Årsaken lå i hensynet til natur og gårdsdrift. Nå har vi fått en liten avstikker fra bilveien og opp på høyden i vannets sørvestlige hjørne. Det hjelper godt på. Det er bare det at de har lagt turveien så perfekt oppe på høyden, at vi akkurat ikke ser vannet. Hva skal det være godt for? (Den nye sløyfen er tegnet inn i kartet under.)

 

Rogaland - Stavanger - Lille Stokkavatn

Det store sivhavet på sørsiden av Lille Stokkavatn, utsikt over vannet opp mot Byhaugen

 

Mer å merke seg ved

Ved vestre kortende kan man følge Møllebekken ned til Store Stokkavatn for en lengre runde, og her er det også mulig å komme seg opp på Byhaugen. I østre ende ligger det et vakkert kulturlandskap med gressende kyr opp etter bakkene og den spennende Egenes kolonihage på andre siden av E39. Les oppslaget om blant andre Stavangers kolonihager.

I 2020 er det tilrettelagt en ny turvei-avstikker fra østenden opp til Byhaugen.

På 1920- og 1930-tallet drev de med isskjæring i Lille Stokkavatn. Isen ble oppbevart i ishus ved vannet før det ble sendt til Chr. Bjelland og Frue Meieri. Det var forsåvidt bra de sluttet med, all den tid jeg har skøytet her både i oppveksten og i voksen alder. Dette vannet er nemlig et av de som tidligst blir «lovlig» når kulden legger seg over Stavanger med noen års mellomrom.

Lengst i sørøst finner vi Stavangers største sivskog. Det er særlig takrør som vokser her. De kan bli opptil fire meter høye og ble blant annet brukt til tak. Tenk på gårdshus i Danmark og England. En sivskog fungerer også som et naturlig renseanlegg for et vann. Det er nylig (2020) bygget et ekstra renseanlegg helt i sørøst, med en kjekk liten bro over.

Kommunen har samme sted satt opp en informasjonstavle om sivskogen. Dette er nummer 7 i rekken av 12 informasjonstavler på deres natur- og kulturhistoriske informasjonsløype rundt Store og Litle Stokkavatnet.

 

Praktisk

Kartet under viser Sandalsands vandrerute, manuelt inntegnet på Googlekart. Google estimerer lengden på turen til ca. 2,8 km. Der er grusvei helt rundt. Høydeprofilen viser ikke store variasjonen. Den som vil gjøre turen litt lenger, kan legge den i en sløyfe ned til Store Stokkavatn. Jeg vil anbefale en titt på den møllebygningen som er ført opp nede ved vannet. 

 

 

Markøren på kartet viser hvor vi finner den eneste parkeringsplassen langs ruta. Tidligere var det også P-plass nede mellom Store og Lille Stokkavatn, men den er stengt og det er satt opp rastebord i stedet. Dette er en av flere parkeringsplasser tilgjengelig for de som skal gå rundt Store Stokkavatn. Der er forresten lysmaster rundt begge vann.

Les gjerne artikkelen hos Stokka historielag.

Finn også andre fotturerSandalsand, og let deg fram blant alle artiklene fra Stavanger. La meg særlig trekke fram turene rundt alle byens vann, eller innsjøer: Store Stokkavatn, Hålandsvatnet, Mosvatnet, Lille Stokkavatn, Vannassen, og Breiavatnet. I tillegg har vi lille Hindalsdammen på Hinna, men den teller liksom ikke.

Bildene under kan klikkes på for en større versjon. De tre litt mørke bildene er fra den nye traseen på sørvestsiden.