Vannassen i Stavanger

Sist endret 07.12.2021 | Publisert 10.09.2014Rogaland, Skogsturer, Strand og vann |

Anslått lesetid:

Vannverkstjernet i Stavanger ble aldri noen suksess som drikkevann. Derimot er det blitt et av byens mest populære grøntområder, og da under navnet Vannassen.

 

Hvordan og hvorfor Vannassen ble til

I 1915 kjøpte daværende Hetland kommune opp det relativt høytliggende tjernet fra de omliggende gårdene og gikk igang med utgraving og oppdemming. Det var drikkevannskilde for Hillevåg det skulle bli.

Selve vannverket ble lagt til skråningen nedenfor, på østsiden av tjernet. Man vil fortsatt finne kummer i vannkanten hvor man ledet vannet ned til vannverket. Etter fire år var 50 000 kubikkmeter vann blitt demmet opp og vannkvaliteten viste seg å være elendig. Dessuten skulle pumpen bli utsatt for stadige avbrudd i årene framover.

 

Rogaland - Stavanger - Vannassen

Det er idyllisk her ved Vannassen

 

Det tekniske mistaket skulle vise seg å bli en kulturell suksess. Vannassen som stedet kom til å bli hetende på folkemunne, ble en naturperle for mange. Som turområde for nabolag og litt mindre nærliggende områder, er Vannassen glimrende.

 

Et flott turområde

Jeg vil nok tro at det særlig er barnefamiliene som bruker området, for joggerne vil fort finne lysløypa på en knapp kilometer rundt for kort. Den er inntegnet på kartet under. Derimot kan man forlenge løypa inn i skogen og ytterligere ut mot boligfeltene rundt, for grusveiene går på kryss og tvers her. Den lengste rundturen er på 1,3 km.

 

Rogaland - Stavanger - Vannassen

Her kan man også risikere å snuble over rådyr i skogen. Ser du disse to?

 

Opplevelser

Noen spesielle opplevelser skal nevnes, og vi starter fra nordvest (nær Motorveien) og følger klokka rundt.

  • I nordvestre hjørne av kartet (som stemmer med terrenget), finner vi et hundetreningsanlegg som kan være greit å besøke med hund, eller kikke på uten hund. Når byen får sirkus på besøk, er det også her de slår opp teltet. Litt lenger mot sør finner vi også et liten dam kalt Litle Vannassen.
  • På nordenden av tjernet finner vi en stor lekeplass med et assortert utvalg av apparater.
  • Mellom lekeplassen og tjernet er det hvert år et stort St. Hansbål som trekker skuelystne fra fjern og nær. Dette er (sammen med Vaulen) antakelig det mest populære jonsokbålet i Stavanger og det tilbys både konkurranser og pølsesalg.

 

Rogaland - Stavanger - Vannassen - St. Hans

St. Hans i Vannassen

 

  • Nede i bakken i den østlige enden finner vi et par skulpturer, delvis inne i en privat hage. De er utformet av den latviske kunstneren Indulis Ranka. Se omtale i en annen artikkel.
  • I sørvest finner vi i sommersesongen vannliljer, alltid vakkert å se.
  • I vest får vi den beste skogsopplevelse, selv om vegetasjonen er ganske tett rundt hele vannet, og selve tjernet på vestsiden antar preg av sump.
  • Flere steder rundt vannet finner vi kampesteiner, såkalte flyttblokker. Ganske mange faktisk, så let dem opp i spesialartikkelen om flyttblokker i Stavanger.

 

Noen råd

Man kan variere hvilke stier man vil ta, og dermed kan den knappe kilometeren rundt vannet ta seg annerledes ut fra gang til gang. Lysløypa følger den stien som er merket i kartet under. Variasjonen i treslagene gjør at det også er grønne skogsopplevelser hele året, ikke bare i sommerhalvåret.

Merk at Vannassen er for grunt og fuglelivet for aktivt til at det er særlig estetisk og hygienisk å bade i. Det vanker dessuten rådyr i skogen her, hvilket jeg antar kan medføre fare for flått.

 

Finn fram

Rundturen kan varieres litt, særlig i skogen mot vest, og vil kunne være på mellom 1 og 2 kilometer vil jeg tro.

 

 

Man kan i grunnen parkere flere steder rundt vannet, ikke bare inn fra Auglendsveien i nordvest som turen over er sortert etter. Det er gode forbindelser ned til Kristianslyst (med flere lekeapparater og aktiviteter på Steinerskolen, ungdomsskolen og Hetlandshallen svømmehall), og videre over motorveien til Sørmarkahallen med skøytebane og klatrevegg.

Rundt Vannassen kommer alle seg, til fots, i rullestol eller med barnevogn. Den som vil og kan, kan slippe seg litt mer løs mellom trærne.

 

Les mer

Les om Vannassen på følgende lenker: WikipediaGunnar Skadberg og Erling Jensen

Finn også andre fotturerSandalsand, og let deg fram blant alle artiklene fra Stavanger. La meg særlig trekke fram turene rundt alle byens vann, eller innsjøer: Store Stokkavatn, Hålandsvatnet, Mosvatnet, Lille Stokkavatn, Vannassen, og Breiavatnet. I tillegg har vi lille Hindalsdammen på Hinna, men den teller liksom ikke.

Klikk på miniatyrene under for å se bildene i større format.